The Archives

TRE GENERATIONER MISSIONERAR TILLSAMMANS

posted by:Andreas Cucca on

Redan innan Karin och Rikard Lundgrens första barn föddes uppenbarade den Helige Ande att det barnet också skulle bli evangelist, precis som sin pappa och farfar. Då började en dröm ta form i mitt farfarhjärta, tänk om vi, tre generationer, fick predika på missionsfältet någonstans i Asien, tillsammans. Detta var 22 år sedan och i maj i år gick den drömmen i uppfyllelse, i Taljhari i nordvästra Bangladesh!

Med på resan var Peter Ek, samordnare av det internationella kampanjarbetet, Bengt Rulander från Boxholm, Daniel Bergman från Nye samt Paul Nilsson från Lessebo.

Efter 10 timmars resa med minibuss på ”puckelpist” blev vägen allt smalare. Den slingrade sig mellan små gårdar där getter, kalvar och höns stod på vägrenen vid en väg som bara var drygt två meter bred. Halmen efter risskörden torkades på vägen och vi fick köra över den som någon slags krossningsmaskin. Väl framme vid en skola där vi skulle ha ledarseminarium, hördes härlig sång. Det var från ett 40-tal volontärer och pastorer som skulle hjälpa oss under kampanjen. Det var ett glatt gäng ungdomar i 14- till 20-årsåldern. Deras uppgift var att ha hand om uppföljningen efter frälsningsinbjudan på mötena. De skulle ta reda på de nyfrälstas namn och adress.

Teamet från GUM turades om med att undervisa om kraften i Guds ord, om bön och trons vapenrustning. Vi uppmuntrade volontärerna att vara frimodiga i uppdraget som Jesus gett oss, att nå alla folk med evangelium. Av Bangladesh 164 miljoner invånare är bara 900 000 kristna, så det finns att göra.

När vi tidigare landat i huvudstaden Dhaka möttes vi av åskväder och hällregn och vi befarade att samma väder också rådde i resten av landet. Vi möttes på vår kontaktperson Alberts ”trädgårdstak” och bad om att molnen och regnet skulle lämna platsen för vår kampanj, Taljhari. Gud bekräftade sin närvaro under kampanjen genom att ge oss underbart fina kvällar med solsken! Folk kördes från olika byar på färggranna lastbilsflak, traktorkärror och kärror dragna av trehjulingar. Den första kvällen kom 800 besökare och sedan ökade det på till 1300-1400 personer varje kväll. På grund av mängden regn som slagit ner på risfälten tvingades man tidigarelägga skördandet. Det var en orsak till att många män inte kunde komma på våra möten. Skörden för Guds rike lät inte heller vänta på sig.

Ett underbart lovsångsteam under ledning av en ung kvinna, gjorde en fantastisk insats. Rikard och Simon predikade varannan kväll och när utmaningen om att ta emot Jesus gavs, räcktes alla händer upp i luften. Folk från olika byar kom varje kväll och 2101 avgörelsekort samlades in. Kanske finns här några dubbletter men ändå ett stort underlag för att börja följa upp kontakterna och bygga församlingar.

Folket kan verka lite blyga och lågmälda men var också ödmjuka och längtade efter något från Gud. De vågar inte alltid berätta öppet om sina upplevelser i de muslimska sammanhang de kommer från. Efter bön för sjuka var det därför svårt att få någon att komma upp på scenen för att berätta om sitt helande. Men några kom trots allt fram varje kväll. En man berättade att han blivit fri från en demon. En kvinna som inte kunnat lyfta armen fick demonstrera sitt helande genom att lyfta en extra tung tegelsten rakt upp i luften. Den sista kvällen stod fyra kvinnor och gjorde gymnastik för att visa att de nu var fria från smärtor av olika slag. En kvinna berättade att hon fått tillbaka synen på sitt ena öga. En kriminell man hade slagits ner av polisen tidigare i veckan. Han hade smärta och sår. Efter förbön blev han helad. En man med en amulett runt halsen uppmanades att slänga den. Han vågade inte först på grund av att det var många muslimer på mötet. Sista kvällen kom han glad och berättade att han hade slängt amuletten och att han nu kände sig så befriad. Hela teamet var aktiva i bön efter varje möte där flera helanden skedde. Peter bad för en man som blev befriad från en demon i Jesu namn.

Behovet av tolkar är stort och vi fick möjligheten att möta Martin, en ung kille som verkar lovande som tolk i framtiden. Han berördes av att vi var tre generationer som tjänade Gud tillsammans. Hans egen pappa var pastor och det hade även hans farfar varit. Han började fundera om kanske han också skulle följa i deras fotspår.

Tack till alla er som var med och stöttade denna satsning! Du är med om att fullborda Jesu uppdrag så att han kan komma med en ny världsordning.

Hälsningar Bo Carlsson

| Nyhetsbrevsartikel

Ropet från Madagaskar

posted by:Andreas Cucca on

Redan när jag var nio år gammal talade Gud till mig om Madagaskar. Jag minns fortfarnade hur jag bad under ett barnmöte i min hemförsamling och hörde Gud tala.

Jag upplevde en kallelse till Madagaskar. I det ögonblicket visste jag att på något sätt kommer jag någon gång dit. Tolv år senare, i september förra året träffade jag en amerikansk evangelist som hade varit missionär på Madagaskar. Han kopplade ihop mig med en lokal kontakt, som heter Sedera. Det var enormt stort för mig eftersom att jag hade bett för Madagaskar ända sedan jag som nioåring hörde

Gud tala. Det var med stor glädje och tacksamhet vi började planera för en resa till Madagaskar. Planerna var att hålla en kampanj och göra en helikoptermission ut till folkgruppen Betemisirakka som man inte kan nå med bil. Resan var planerad till oktober månad detta året.

Redan i augusti så överförde Gå Ut Mission pengar för kampanjen och allt var klart för att åka. Men i september bröt det ut en böldpestepidemi på ön som har drabbat 1000-tals och ett hundra tal har dött. Med tanke på den väldigt smittosamma böldpesten så valde jag därför att skjuta upp vår resa till Madagaskar till den 1 januari. Eftersom att pengarna redan var nedskickade så samrådde vi med Sedera och bestämde oss för att han skulle få göra en egen missionssatsning med helikopter för att nå onådda folk på ön och även ha med sig ett läkarteam för att hjälpa dem som drabbats av pesten. Vilket blev fantastiskt! Flera människor kom till tro på vår Herre Jesus Kritsus under satsningen! Nu laddar jag för januari och att äntligen få resa ner till det land som Gud för så länge sedan lade

på mitt hjärta. Där ska jag dela budskapet som så brinner i mig, Jesus Kristus! Vi kommer att resa ut i bushen med helikopter för att nå det onådda folket Betsemisaraka. Var gärna med och be för mig och teamet som reser med. Be för människors frälsning, helande, befrielse och förvandlade byar på Madagaskar. Tack för dina förböner och ditt ekonomiska stöd till Gå ut mission som redan nu har fått ge både evangelium och läkarvård åt folken på Madagaskar. Tillsammans sträcker vi oss längre ut till de som aldrig hört!

Din missionär

Simon Lundgren, Go Team

| Nyhetsbrevsartikel

Kampanj i Gobindapur Bangladesh

posted by:Andreas Cucca on

8.- 11. november hade jag glädjen att tillsammans med David Oliw och Magnus Karlberg från Svensk Pionjärmission hålla kampanj i Gobindapur i Bangladesh. Platsen låg bara några hundra meter från gränsen till Indien, i Netrokona distriktet i Mymenisngh. Det fanns en lite baptistkyrka med 30 personer som deltog. De var med under våra seminarier och var med direkt i uppföljningen. Efter att jag undervisat om att Jesus är det enda fundament vi har för vår frälsning så undervisade Magnus grundligt om dopet i Den Helige Ande. För många var det ett lite okänt tema, men efter förbön så blev det stor begeistring och många började tala i nya tungor. På kampanjen samlades det första kvällen ca 500 personer och under veckan ökades skaran till över 2 000 personer sista kvällen. Nästan alla gensvarade på frälsninigsinbjudan under kvällarna. 2 760 personer registerades som frälsningssökande och önskade vidare kontakt med kyrkan. Ungefär 30 personer vittnade om helande på scenen under kvällarna. Under veckan bodde vi i Durgapur, ca 30 km från kampanjplatsen. Pga förstörda vägar efter översvämningar kunde resan ta 2,5 timme enkel väg. Vi stannade till ibland i byarna på vägen och kunde då berätta för människorna där om vad Gud gjorde i Gobindapur. Jag är så tacksam att ännu en gång få dela evangeliet i Bangladesh. Nästa kampanj för min del blir i mars 2018, då tar jag med mig ett team från in hemförsamling Betesda i Eiken, Norge. En liten tanke på vägen: Vi väntar på Jesus andra tillkommelse, men samtidigt nns det många som ännu inte har hört att Han kommit en första gång.

Vänliga hälsningar

Arne Raen, Go Team

| Kampanjblogg

Mission händer nu (Engagekonferensen)

posted by:Andreas Cucca on

Den 20-21 oktober hölls den första Engagekonferensen i Nässjö

Två organisationer. Den ene med 500 år gamla rötter och den andra en ungdom, endast 17 år! Folk & språk (Wycliffe) och Gå ut mis- sion genomförde i oktober en fantastisk missionskonferens tillsammans med alla frikyrkorna i Nässjö! Engage var konfer- ensens namn som stod för det budskap som tydligare än någonsin gick ut till kon- ferensdeltagarna: Engagera dig i mission! Folk & språks huvuduppdrag är att sända ut missionärer till onådda folkgrupper och där under lång tid lära sig folkgruppens språk. För att sedan översätta bibeln till detta språk. Medan Gå ut mis- sions huvuduppdrag är att med tolk och bibelöversättningar i händerna förkunna evangelium till frälsning och helande bland de onådda.

Både de som arbetar i Folk & Språk och deras understödjare är mestadels äldre människor. Så på Engage skedde ett ljuv- ligt möte där äldre erfarna människor ck möta Gå ut missions unga medarbetare och deras yngre understödjare, samt vice versa! Humorn o glädjen var med! I en proffsigt utförd missions-show med både husband och två eminenta programledare i Anton Karlsson och Alexander Bervebrink, så ck publiken uppleva spännande intervjuer av olika människor där deras livsberättelser talade om ett helöverlåtet engagemang för Kristus och för mission. Första till tredjeplats i en tävling ck som pris att följa med ut på en missionsresa! En riktigt gripande syn var när alla som skulle göra en missionsresa inom det när- maste halvåret kallades fram för förbön. 32 personer radade upp sig för förbön! En familj som stod där skulle resa till Laos bara 24 timmar efteråt! Mission sker nu! Det görs nu på riktigt av människor som låter sig engageras nu!

Lovsången leddes mycket bra av lovsångsbandet Respons

Jonas Andersson höll på lördagkvällen en oerhört stark predikan om hur det på sam- ma sätt som profeten Elias mantel låg kvar på marken efter Elia och som den unge profeten Elisa då plockade upp, ligger det många mantlar på marken i vårt land efter banbrytande missionärer genom historien, men vars mantlar ännu inte har plockats upp! Bli engagerad, plocka upp manteln vid dina fötter. Bli en missionär!

En stor världskarta lades sedan ut i pingstkyrkan och sedan bads alla som ville engagera sig att gå över kartan medan äldre erfarna missionärer lade sina händer på dem i förbön. En stark profetisk ande vilade över denna handling då de esta gick över världen. Dagen efteråt var på nytt unga missionärer samlade i hängiven bön på knä för de olika länder som de la sina händer på… Det är vår upplevelse som var med att Engage kommer skapa kyrkohistoriska konsekvenser för evighet- en! Känslan efter Engage är: detta borde ske på er platser. Är det kanske i din stad vi ska samla kristenheten, uppmuntra, utmana och sända ut ungdomar ut till de onådda? Sverige står mitt i en ny våg av unga missionärer. Vilken glädje det är att få vara med och se detta hända i vår tid! Vi vill även skicka med ett stort tack till kyrkorna i Nässjö samt Folk&Språk.

Din Missionär

Rickard Lundgren

| Nyhetsbrevsartikel

Visionen blir verklighet (Thailand)

posted by:Andreas Cucca on

I augusti skickade vi ut 12 team till 12 olika provinser i Thailand för att under några dagar dela evangeliet och göra Jesus känd, bland dem som inte känner honom. Dag Heggset beskriver i detta brev hur visionen om att nå ut i alla provinser börjar bli verklighet.

Thailands 70 miljoner invånare är en av dom minst nådda nationerna i Södra Asien, och thai folket är ett av världens största onådda folkgrupper. Fortfarande, efter 200 år med evangelium i landet, så är det inte mer än 0,6 % av befolkningen som kallar sig kristna. I de flesta av de 77 provinserna är kyrkorna små och svaga, och i några områden i landet finns det inte en enda kristen församling! Detta gäller speciellt i de sydligaste provinserna samt i några centrala delar av landet.

Vi har varit trogna den vision som kom till mig 2006; nämligen att alla provinser ska få höra evangeliet! Dom första tio åren har inneburit mycket bön, väntan, tårar, svett, planering och nätverksbyggande. Men i fjol fick vi äntligen se en ny nivå i processen – spaden sattes i Jorden! Sex team förkunnade evangeliet i sex provinser – samtidigt! Nu ska antalet missionsteam och provinser fördubblas för varje år fram till år 2020!

12 team var i augusti samlade från olika nationer i Bangkok för inspiration, information och kick-off. Därefter sändes vi ut i 12 provinser över hela landet. En del besökte de sex platser där vi var 2016, medan de andra teamen reste ut till sex “nya” provinser. Mitt team åkte till Chainat, ett väldigt onått område i centrala Thailand.

Här fanns det bara två små församlingar med ca 20 medlemmar i varje.

7 skolor besöktes, och många ville ta emot Jesus som sin frälsare och Herre!

En dag stod vi framför 2000 studenter i ett jättestort auditorium! De hade ”kultur-utväxlingsfest” där en av dom blev nominerad till miss Thailand – priset hon fick vara att hon fick dansa en traditionell dans. Ett gott tal hölls av direktören för hela komplexet, och så blev det vår tur att ”förmedla kultur”. Vi ledde alla studenterna in i sång och dans, och evangeliet blev förkunnat till stor förtjusning! Direktören utbröt när vi skulle resa hem: “Ni är mycket välkomna tillbaka nästa år! Ni får gratis övernattning och mat! Och ni ska inte betala någon hyra för det här auditoriet! Men då måste ni berätta de goda nyheterna om Jesus! För alla mina studenter måste få höra detta!”

En fantastisk upplevelse vi fick bevittna i år, var att flera av teamen i år leddes av inhemska thai! I en av provinserna, Chaiyaphum, fick vi till och med beskedet i juni: “vi behöver inte hjälp utifrån i år. Nu vet vi hur vi ska förmedla evangeliet till skolor, sjukhus och fängelser. Vi sätter ihop ett lokalt team den här gången.”

Wow – detta är det vi kallar multiplicering och strategiskt byggande!

“The power is in the mix!” – Frank Erlandsen

Betel Trondheims pastor, Frank Erlandsen, har varit med två år till Thailand nu, och har redan bestämt sig för att vara med i ett av de 24 teamen som åker i augusti 2018.

I år ledde han ett team till provinsen Prachuab i södra Thailand. Han fick själv vara vittne till hur många människor där ville ta emot Jesus som sin frälsare och Herre. I ett fängelse fick dom besöka en avdelning för kvinnor. Efter förkunnelsen av Jesus räcktes 200 händer i luften som gensvar på frälsningsinbjudan – 200 personer av de totalt 300 som var där.

En skola med 1100 barn fick också besök av Franks team. Alla ville ta emot gåvan Jesus Kristus! En dag hölls det ett utomhus möte i en landsby med 2000 invånare. Där tog 40 buddhister emot Jesus i sina liv! Allt detta gjordes i nära samarbete med de lokala kristna i Thailand, som också följer upp de nya troende vägen vidare.

“The power is in the mix!” var et uttryck som återkom från pastor Franks mun.  Teamen som jobbade tillsammans bestod nämligen av en mix; män och kvinnor, en del äldre, en del unga, några från utlandet och några från Thailand, en del var mycket erfarna missionärer medan andra var ute på sin första missionsresa. Tillsammans fick vi se 2.516 buddhister i Thailand ge sina liv till Jesus som frälsare och Herre under dessa dagar i augusti! Och detta hände inte genom en stor kampanj. Nej, våra team mötte lokalbefolkningen där dom dagligen befinner sig: på skolor, fabriker, marknadsplatser och i deras egna hem! En del team fick sitta i sammanträden med lokala myndighetspersoner, polisofficerare och andra i hög position. Andra team gjorde dockteater och hade matiné för små barn. Alla team medlemmarna upplevde att Gud använde dom till att förmedla evangeliet till människor som aldrig förut hade hört om Jesus!

Blitz Thailand 2018

Vi är nu igång och förbereder nästa års Blitz Thailand. 24 team från olika länder ska då samlas i Bangkok för ett kick-off möte, och därefter sprida ut sig i 24 provinser för att fortsätta arbetet vi har fått börja så bra! Redan har flera anmält sig som team medlemmar eller teamledare. Tills nu har huvudfokuset varit nordöstra Thailand, som kallas ISAAN. Men från och med nästa år kommer Blitz Thailand slå ner över hela landet – till och med i den reglerade “röda zonen” mot Malaysias gräns.

Hur kan du vara med och bidra!? Först och främst inbjuds du att följa med på denna missionshistoriska resa, som sker under 3 – 10 augusti nästa år. Var med och be för Blitz och stöd ekonomiskt det som Gud satt i rörelse för Thailands frälsning. Kanske du ska åka med? Kontakta oss så får du mer information.

Var välsignade/ Er missionär

Dag Heggset

| Nyhetsbrevsartikel

Söderköpingsbor tog evangeliet till Mukdahan!

posted by:Andreas Cucca on

Blitz slog ner även i provinsen Mukdahan! Beläget 11 timmars bussresa österut från Bangkok. I teamet var vi, jag (Andreas Holm) David Sundell från Söderköping samt en härlig filipinsk missionär; Tong Lagardo. Tong har bott två år i Mukdahan och har jobbat hårt för att engagera de sju små olika församlingsgemenskaperna i staden för att ta del i Blitz satsningen. Hans helhjärtade ansträngningar gav resultat. 

Vi blev mycket positivt överraskade över hur öppet det var att dela evangelium på skolorna i området! Vi ställde frågan till de lokala kristna ledarna om vi kunde be för barn som hade värk i sin kropp. Absolut var deras gensvar. Flera av barnen räckte sin ena hand till Jesus och lade den andra på stället med värk. Därefter bad vi en enkel bön. Fram kom flera barn som vittnade om hur deras tandvärk, huvudvärk m.m plötsligt lämnat dem. Gud är så god!

På kvällen var 90 personer samlade då vi hade kampanjmöte. 15 personer gav sitt liv till Jesus och tre personer blev lösta från demoner. De lokala kristna ledarna var med och bad och vittnade. Vi fick även be för 3 personer med HIV.

Nästa dag följde med samma goda upplägg; skolbesök och kampanjmöte på kvällen. Nu var det dax för att besöka en skola för tonåringar. Här landade evangeliets budskap om omvändelse och tro på Jesus verkligen starkt. Många blev starkt berörda och omkring 260 ungdomar gav sina liv till Jesus. Vilka otroliga öppningar för att ge de goda nyheterna till hungriga hjärtan! Även här kom ett tiotal elever fram och vittnade om helandeunder efter förbön.  Jesus sade till honom: “Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte.” Joh 4:48

Den andra kampanjkvällen predikade Andreas om Guds kärlek som förvandlar allt. Även denna kväll gav människor gensvar på frälsnings inbjudan och 13 personer kom fram till scenen för att bekänna sin nyvunna tro på Jesus Kristus. Vi bad för sjuka och Jesus bevisade att han inte har förändrats! Evangeliet fungerar. Jesu kärlek till oss människor blir så konkret varje gång en människa tar emot syndernas förlåtelse eller då ett helandemirakel tar plats. En man vittnade om att han sett Jesu ansikte och hur tårar rann nerför hans kinder. Tårar av kärlek till en nation där just nu mycket mörker råder. Låt oss fortsätta be för asiens mest onådda land; Thailand.

Hälsningar Andreas Holm, Pionjärpastor Söderköping

| Nyhetsbrevsartikel

Satta i rörelse för att beröra

posted by:Andreas Cucca on

Tittar vi i Evangelierna så ser vi att Jesus ständigt var i rörelse och överallt så berörde han människor till ande, kropp och själ.

I Apostlagärningarna kapitel två så kan vi se hur Anden föll över lärjungarna och det blev rörigt och folk utifrån undrade vad som hände. Men Petrus stod då upp berörd av Anden predikade han evangeliet och över 3000 personer tog emot Jesus. Församlingen föddes i en gudomlig röra som blev till en rörelse. Den rörelsen har inte stannat av, vi är alla en del av denna rörelse.

Vi alla bidrar till en vacker bild

På våra hjärtan ligger länder som Laos dit familjen Holm nu rör sig till. Assam i norra Indien är ett annat område dit vi inom kort kommer åka till. Anton Karlsson kommer åka med våra Pionjärelever till Bangladesh. Ett land och ett folk som berört våra hjärtan. På samma sätt som i Apostlagärningarna 2 så får vi se hur enskilda människor i tusentals, byar, städer och områden bli berörda av evangeliet.

I denna gudomliga mosaik som är Gå ut mission så finns evangelister, unga missionärer, stödförsamlingar, pionjärelever, styrelsefolk, församlingsplanterare, bedjare och ekonomiska understödjare. Är du berörd av de onådda folken? Var passar du in i mosaiken? Ska du gå, be, ge? Kanske är svaret alla tre! Vi behöver stark förbön för tiden som ligger framöver, vi behöver ett ekonomiskt krafttag för att lyfta de svaga delarna i den mosaik som Gud lägger just nu. Tänk att Gud som satte hela världen i rörelse, räknar med oss för att vi tillsammans får bidra till den bild som Han har:

“Därefter såg jag, en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet”

Uppenbarelseboken 7:9-10

Din missionär// Andreas Cucca

| Nyhetsbrevsartikel

”Ja, resan har stärkt min tro mycket!”

posted by:Andreas Cucca on
David predikar i Pazardjik

Under flera somrar har Gå ut mission skickat ut team med ungdomar till framförallt Bulgarien. I år åkte tre team ut till tre olika städer i Bulgarien och fick vara med om fantastiska saker tillsammans med Jesus!

Vilken sommar jag har haft! Sommarhettan har det varit sisådär med. Men 3 Ung Missionärs-team har i sommar gjort insatser bland romer och turkar i Bulgarien. Jag har blivit bombarderad av rapporter, signaler och indikationer på att Gud gör fantastiska saker, bland romer och turkar i Bulgarien och i ungdomar från Sverige. I juli åkte sommarens första team till staden Plovdiv i Bulgarien. Teamet bestod av en grupp ungdomar från Bottnaryd som leddes av Lina och Andreas Cucca samt Joel Thornell.

I början på augusti åkte jag själv ner med ett team till huvudstaden Sofia och lite senare leddes ett team till Pazardzhik av Alexander Bervebrink och David Thornell. Totalt är det 23 personer som deltagit. Dessa människor, ungdomar från våra svenska församlingar, har delat ut mat i fattiga områden, spelat fotboll med och ansiktsmålat barn, delat vittnesbörd i byar och ghetton, sett sjuka bli helade i Jesu namn, spelat draman och predikat evangeliet och sett människor avgöra sig för Jesus. Detta har varvats med intern undervisning, andakter, samtal och goda stunder, där vi tillsammans fått växa i vår tro på Jesus, kärleken till varandra och nöden för världens onådda folkgrupper.

Från teamet i Plovdiv kom rapporter om hur ungdomarna spelade drama och predikade på olika ställen och hur de fick se många människor komma till tro på Jesus. Även under skedde och ett exempel var en ung tjej som fått en sten på sitt öga så det skadats och gav suddig syn. Men efter förbönen så såg hon klart och tydligt!

Teamet i Sofia var ute i olika romska stadsdelar där man först gick runt och mötte barn med fotboll-spelande, ansiktsmålning, sång och vittnesbörd. Därefter höll vi möten där ungdomarna gjorde fantastiska insatser. Under dramat så går ett sus i publiken när Jesus rycker in för att rädda kvinnan som blivit fånge och slav under sin synd. När Jesus segrar på korset så att plågoandarna faller till marken, drar folk efter andan, applåderar och ett och annat öga tåras. I förkunnelsen proklameras sedan korsets budskap och vi fick vid varje möte se människor ge respons på inbjudan till frälsning. Teamet fick bland annat se några dåliga knän bli helade och en man som efter 2 år reste sig för första gången ur sin rullstol. Det var även många människor som fick starka möten med Gud.

Hennes man satt i rullstol. Jag frågade om jag fick be för honom. Jag bad för hans ben och efter att vi bett två gånger testade vi ordentligt. Då reste han sig. Han var ganska tung och han hade suttit i rullstol i två år, så hans ben var väldigt svaga. Men han stod upp och blev väldigt berörd och tårögd. Vi bad en gång till och välsignade honom. Gud är god! / Hugo Lindgren

Teamet i Pazardzhik hade många möten i romska och turkiska byar. David som var med för sitt tredje år, fick detta året gå in i ledaransvar tillsammans med Alexander Bervebrink. Detta team gjorde liknande saker som de andra två teamen och fick även de se hur evangeliet alltid fungerar. Människor gav respons på deras frälsningsinbjudningar och de fick även vara med som dopförrättare i en av byarna. Teamet hade sån inlevelse i sitt drama att han som skulle föreställa Jesus råkade slå ut tanden på Janina från Kungsbacka! Janina berättar även om ett hur det varit många helanden på ett specifikt möte, där t.ex. en kvinna som hade smärta i sina ryggkotor blivit helad och en kvinna som hade så ont i axeln att hon inte alls kunde röra den. Men hon visar framför kameran hur hon rör armen helt utan problem och tackar Jesus för att hon blivit helad.

Jag är så glad över att Gå ut mission idag består av många olika typer av människor i olika åldrar och olika gåvor. Jag är nog särskilt glad över att vi bland oss får ha människor som ännu inte fyllt 20 år men som brinner av kärlek till Jesus och känner Guds kallelse att föra evangeliet ännu längre, dit det inte varit förut. Gå ut mission älskar att investera i unga människor! Vi kan inte låta bli. Stort tack för att ni står med oss i den uppgiften och kanske ni i er församling ska fundera över om Ung Missionär kan vara något för era ungdomar att följa med på. Jag tror Gud vill se en ny generation missionärer som är på gång, laddade och tända på att föra evangeliet till världens onådda folk!

Anton Karlsson, Evangelist

 

| Nyhetsbrevsartikel, Ung Missionär

Unga Missionärer berättar- Intervju med Emilia Lindh

posted by:Andreas Cucca on

 

Emilia(tv) med en tjejen som fick uppleva helande i sitt öga.

Intevju med Emilia Lindh (Bottnaryd)

Hur var det att åka med på resan till Plovdiv i somras? Var det något speciellt som berörde dig?

Det var en jättehäftig upplevelse.  Något man kommer minnas resten av livet. Det var mycket som berörde mig men en speciell sak var ett helande vi fick se. En tjej hade fått en sten på ett öga och såg suddigt på det ögat. Hon fick testa att läsa en sak på väggen innan vi bad, det kunde hon inte. Men efter förbön såg hon helt klart! (se bild ovan)

Upplever du att du växt i din tro under resan?

Ja, resan har stärkt min tro mycket. Jag vågar göra mer. Jag fick uppleva att be högt för någon för första gången och se den bli helad. Se hur människor lever i andra  länder med egna ögon.

Skulle du vilja åka ut igen?

Jaaaa det vill jag jättegärna göra. Tyckte de var så spännande och häftigt att vara med och påverka, be och se hur folk blev helade. De va kul att träffa teamet i Plovdiv och åka till ett annat land också.

 

I utvärderingar efter sommaren uttrycker ungdomarna hur värdefullt och viktigt Ung Missionär är:

”För mig är det en stor gåva att få följa med och lära! Fortsätt snälla! Fortsätt!”

”Att få chansen att öva för att göra skillnad, berätta om Jesus, se världen och vad Gud gör i andra delar av Kristi kropp är ett privilegium…Även fast man kanske inte har mission som kallelse så är det en jättebra upplevelse som bygger och utvecklar en som Jesu lärjunge.”

”Jag tycker Ung Missionär är ett jättebra sätt att ge ungdomar en chans att pröva på mission under säkra förhållanden. Något som församlingar borde göra av sig själva egentligen, där Ung Missionär spelar en viktig roll att tillhandahålla det som behövs för att kunna göra dessa resor.”

”För mig är det jättebetydelsefullt. För människorna som får höra evangeliet likaså. Det är verkligen en resa som kan förändra ens fokus positivt. Den ger så många bra chanser att växa i tjänsten och det är otroligt viktigt för ungdomar.”

”Mycket betydelsefullt. Att få träna nya människor samtidigt som onådda får evangeliet predikat för sig.”

”Ung Missionär har varit väldigt bra för mig! Hjälpt mig att växa genom att verkligen lämna plats för oss unga och ger bra möjligheter. Är spänd på framtiden för Ung Missionär och vart vi kommer åka framöver.”

| Nyhetsbrevsartikel, Ung Missionär

Gå ut missions tröskel

posted by:Andreas Cucca on

Under 17 år har vi målmedvetet arbetat för att nå de onådda med evangelium om Jesus Kristus, världens frälsare. Ropet från de onådda hörs högre än någonsin. Men nu står vi inför ett val: att utöka arbetsstaben eller säga nej till ropen från de onådda. I det valet väljer vi att gå i tro! I tro på att det är Herren som manar oss till en utökning..

Arbetet har utvecklats från att under 2000-talets början handla om fem evangelisations kampanjer per år, till att idag omfatta hela 5 olika verksamhetsgrenar som genomförs dagligen av över hundra medarbetare i tre världsdelar. Överallt står nu de lokala ledarna bokstavligen upp till halsen i möjligheter att tillsammans med oss driva ett fantastiskt själavinnande missionsarbete.

Men mängden arbete för missionens anställda är tröskeln vi måste komma över. ”För den här världens skull” vill vi därför nu tillsammans med Dig som understödjare ta ett steg i tro, över tröskeln. Från och med den 1 jan 2018 vill styrelsen därför deltidsanställa en erfaren och duktig missionskoordinator som vi upplever att Gud nu har sänt rakt i vår väg! Detta medför att det totala ekonomiska understödet behöver öka med hela 15%. Vi vädjar nu därför till Dig som ännu inte stödjer arbetet ekonomiskt om att göra en ovärderlig insats för världens onådda folk genom att välja att bli med som en regelbunden understödjare. Du kommer göra skillnad för Guds rike med dina medel. Och vi vädjar till Dig som trofast har gett Ditt understöd i alla dessa år, och under uppoffringar varit med och byggt upp hela arbetet…Finns det en chans att om möjligt öka Ditt understöd med 15% så vi kommer över tröskeln?

För de onådda

Ordförande Pelle Marklund

Missionsdirektor Jonas Andersson

| Nyhetsbrevsartikel

Ledarkonferens i Assam

posted by:Andreas Cucca on

 

Efter påskfirandet i Sverige hade jag förmånen att med min man Henrik få följa med på en resa till Assam i nordöstra Indien. Vi reste dit för att under fyra dagar undervisa och uppmuntra kristna pastorer och församlingsledare. Det här var andra gången för mig i Indien. För 14 år sedan besökte jag Andamanöarna, öster om indiska fastlandet, på en resa med Gå ut mission för att inviga ett barnhem. 

Det var härligt att få återvända till detta fantastiska land och folk. 45 personer var anmälda men det blev till sist 60 deltagare från framför allt ett stamfolk i norra Indien. När vår kontaktperson Salnang hämtade oss på flygplatsen berättade han att motståndet från extremistiska hinduiska grupper ökat den senaste tiden gentemot de kristna. Under påskhelgen, då de hade en begravning av en troende man i församlingen, blev de under ceremonin attackerade och misshandlade. Salnang uttyckte en oro över att de framöver kanske kan bli svårt att ha öppna kampanjer, då motståndet mot de kristna nu är  betydligt tuffare än tidigare.

Det  allra starkaste intrycket jag har av resan är mötet med de troende personerna jag fick förmånen att träffa. Att se deras primitiva och enkla liv, förstå den förföljelse och motstånd som de upplever i sin vardag var berörande. Men ännu starkare blir det då att också få möta deras otroliga glädje, höra deras lovsång, se deras böner och iver att läsa Guds ord och  deras längtan att nå nya stamfolk med evangeliet. Många gånger under konferensdagarna då jag och Henrik undervisade och uppmuntrade de troende att be, fortsätta sitt lopp, kämpa trons goda kamp, att himlen är vårt mål och så vidare tänkte jag att det borde vara tvärtom.

Egentligen är det dessa troende syskon i norra Indien som skulle undervisa mig och en bekväm och många gånger slumrande svensk kristenhet.

Det finns en bibelöversättning av Jakobs brev 1:9-10 (NCV) som säger :

Troende som är fattiga skall ha sin stolthet i att Gud har gjort dem andligt rika. De som är rika ska ha sin stolthet i att Gud har visat dem att de är andligt fattiga.

I Indien så mötte jag troende syskon som materiellt sett är väldigt fattiga, men andligt sett oerhört rika. Jag och du har förmånen att få leva i ett land där vi har det så oerhört förmånligt och bra materiellt sett. Men den välfärden och rikedomen kan ju så lätt leda oss till en andlig fattigdom för att vi tror att vi inte är så beroende av Guds ingripande. Då Maria utbrister i en lovsång då hon fått veta att hon ska föda världens frälsare säger hon:

Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.

Den lärdom jag vill ta med mig från troende syskon i Indien är att inte låta vår välfärd och materiella rikedomar lura och vilseleda oss så att vi går tomhänta bort från Jesus, att vi blir andligt fattiga. Låt oss istället vara tacksamma för den välfärd vi har och se att det är en gåva som är få förunnat. Låt oss dela med oss av vårt överflöd för att lyfta av bördan hos de som är fattiga. Jesus sa: de fattiga har ni alltid ibland er. Så är det också i vårt samhälle idag och vi behöver inte åka till Indien för att se nöden. Låt oss inte göra våra öron döva och våra hjärtan hårda, utan ge av våra tillgångar.

Kvinnokonferens i Assam

Om ett år har jag blivit inbjuden att komma tillbaka för att hålla i en kvinnokonferens. Då vill Salnang samla en ny skara människor från onådda stammar. Och ja, jag har tackat ja till att återvända.

Var med och be för denna kvinnokonferens redan nu! Tack för att du står med Gå ut mission i att inspirera lokala troende genom ledarkonferenser och i att nå de onådda genom de pionjära kampanjer vi håller i Assam och andra delar av världen.

Din missionär

 

| Nyhetsbrevsartikel

Kampanjrapport ASSAM

posted by:Andreas Cucca on

I april månad åkte Daniel Bäckrud från GO team ut till Assam tillsammans med Evangelist Daniel Smenes för att hålla en kampanj. Här följer Daniels rapport:

Det var jag och tre evangelister från Norge som var talarna på kampanjen med varsin kväll där vi predikade. På väg hem var vi alla fyra överens om att man kunde sammanfatta kampanjen i ett ord: Glädje. Det var så mycket glädje, i många bemärkelser! När vi kom till kampanjen redan första kvällen var folket i dans och vi fick haka på i deras steg. Skaran som var samlad vid kampanjen var så fylld av glädje från början till slut.

Vi hade kampanjen i en liten by på ca 1000 invånare i området Biswanath i Assam. Dock märktes inte det låga antalet invånare av på kampanjen eftersom folk hade gått flera kilometer för att komma dit. Jag nämnde tidigare att ledordet var glädje, och inte minst eftersom vi fick se förlorade barn till pappa Gud komma hem till sin far. Totalt samlade teamet in uppföljningskort från 2446 personer och alla dessa kontaktas sedan för uppföljning.

Glädje var också ordet när det kom till lovsång. Hinduerna som aldrig hört varken lovsång eller predikan tidigare, stod med sina färglada kläder och pricken i pannan och lovsjöng Gud med sträckta händer. Det var helt fantastiskt att få vara en del av!

Glädje var även ordet när det kom till helande och vittnesbörd.  Vi fick se Gud göra många under och tecken! En kvinna hade haft svåra allergiska besvär med utslag och eksem på kroppen vilka försvann helt. En liten flicka var dövstum men kunde efter bön för helande upprepa enkla ord i micken. En kille hade spastiska ryckningar i huvudet blev helt helad. En äldre man hade varit lam i 10 år men reste sig upp och gick under sista kvällen på kampanjen!

Detta var en speciell kampanj för mig på många sätt. Inte bara det att det alltid är fantastiskt att få se Guds rike gå framåt utan detta var även första gången jag jag höll i huvudpredikan en kampanjkväll. Tidigare har jag åkt med för att se och lära men nu fick jag agera själv på ett helt annat sätt. Det var underbart att få ta ett steg närmare mot det Gud kallat mig till, att predika evangeliet för de förlorade!

I höst åker jag och min hustru ut tre månader till Thailand, Sri Lanka och Assam i Indien för att undervisa, predika på kampanjer och besöka församlingar. Var gärna med och be för oss. Resan pågår från 27 september till den 25 november.

| Nyhetsbrevsartikel

Strutsteologi är inget för den som vill följa Jesus!

posted by:Andreas Cucca on

Det finns en utbredd företeelse bland kristna idag. Det som skrämmer, utmanar lite för mycket, känns lite för ansträngande. Det vill vi helst inte veta av. Likt strutsen vill vi stoppa huvudet i sanden. Där kan vi skapa illusionen av att det som pågår där runt omkring inte existerar. Syns inte, hörs inte – finns inte! Strutsteologin är emellertid ingen verklighetsförankrad och funktionell väg att vandra om man vill följa Jesus. Verkligheten förändras inte av att jag vill blunda för den. När Jesus kom för att rädda en värld som går förlorad för evigt, drevs Han med öppna ögon till handling. Han kämpade, våndades, ja till och med led och dog som en konsekvens av uppdraget.

Jag möter kristna idag som när vi pratar om mission reagerar likt strutsen. Antingen för att vi blivit invaggade i en känsla av att vi nog borde vara ”färdiga” vid det här laget. Prata inte om det där gamla uppdraget igen. Nu behöver vi göra saker för oss. Eller så känns uppdraget för stort. För omöjligt. Siffrorna som gör gällande att över 2 miljarder människor på jorden idag inte har nåtts med budskapet om frälsning kan kännas övermäktigt. Hur ska vi klara detta? Känslorna av vånda, när tanken på att det är så många som kan gå evigt förlorade dyker upp, kan göra att vi lockas att försöka fly ifrån det genom att blunda för denna verklighet. Men verkligheten är där oförändrad när vi väl tar huvudet ur sanden. Världens onådda behöver Jesus och det hastar!

Att ta emot Jesus ger frihet och sann glädje. Att följa Jesus kan också innebära svår vånda där vi delar Guds eget hjärta för människors evighet. Ibland får vi jubla och ibland gör det så ont. Just för att vi läst slutet på boken, härdar vi ut och sträcker oss mot det som kommer att ske – att Guds hus blir fullt. När jag skriver de här raderna är verkligheten också att vår ekonomi är kraftigt ansträngd. Det saknas rejält med pengar i kassan just nu. Samtidigt värker våra hjärtan för de som aldrig hört. Vi måste fortsätta! Jag är så tacksam att du som står med oss i uppdraget, gör valet att inte stoppa huvudet i sanden. Jag ber för dig att du ska orka känna det Gud känner, våga tro att det är möjligt och så ge av dig själv i tid, bön och resurser för att Guds mission ska utföras. Stort tack för ditt fortsatta givande och engagemang!

| Nyhetsbrevsartikel

Snabba ryck till Vietnam

posted by:Andreas Cucca on

”Bror! Hur ställer du dig till att flyga till Vietnam med Anton nu natten till söndag?” trillar in på min telefon i ett sms från Jonas, onsdagen den 22 februari. Vår kära “pappa” Rickard hade varit med om en skidolycka och kunde inte resa. Efter en stunds betänketid och bön till Pappa Gud så känner jag ett ”Go!” på insidan och bestämmer mig från att tacka ja till att kliva på den resan.

Tisdagsmorgonen veckan efter ankom jag till Hanoi och efter några timmars sömn hade jag privilegiet att undervisa tiotals kristna i Guds ord. Anton Karlsson hade kommit dagen innan och hade redan haft ett utåtriktat möte på kvällen. Han kom tillbaka från sin undervisning på morgonen och gav mig stafettpinnen där jag fick ge några godbitar från Jesus. När jag satt bak på scootern som körde genom gatorna så kunde jag känna dofterna av den fantastiska gatumaten. Gatorna var fyllda av andra scootrar och fotgängare, ja detta är människor som inte känner Jesus och som bor i en kommunistisk nation, där man försöker hindra evangeliets spridande. Men Jesus låter sig inte bindas. Han kan inte hållas tillbaka! Scooterchaffören var en av Guds hemliga agenter i Vietnam. Han hade mot alla odds varit med och planterat massor av församlingar i sitt hemland och en bibelskola som utrustar troende till att bli Jesu efterföljare. Så kom vi till mötesplatsen. Wow, vilken hunger! Det kändes som om de drog orden från Jesus ur mitt hjärta och slukade dem som den mest dyrbara maträtt de ätit på länge. Vänliga ögon från mina syskon tittade uppmärksamt på mig. Det var en öppen atmosfär med skratt och glädje och vi delade livet tillsammans. I pausen kom de som ville ha förbön. Flera blev helade mellan undervisningspassen som vi hade. Vi såg nackproblelm och ryggsmärtor bli helade. Vi kunde se hur fötter som varit skeva blev raka.

På kvällen hade vi ett utåtriktat möte i en av kyrkolokalerna i de centrala delarna av Hanoi. Det var ett femtiotal personer på plats. De kristna hade bjudit med sig sina närmsta vänner till denna kväll. Eftersom kommunismen råder i landet så är man försiktig med vem man bjuder in, för att vara säker på att inte säkerhetspolisen ska dyka upp. Den kvällen fick jag predika om den lama mannen i bibeln som blev buren till Jesus av sina fyra vänner. Jesus som förlät mannens synder och helade honom! Det var tiotals som sökte frälsning! Halleluja!  Vi fick även på kvällen se hur Jesus är den samma då många med sjukdomar och smärtor blev botade. Speciellt var det ryggsmärtor som blev helade denna kväll. Det var en kvinna som sökte förbön för sitt brustna hjärta. Hon hade tidiger varit en lovsångsledare. Hon hade gått med ett tungt samvete sedan hon gjort abort. Under förbönen talade Herren om att barnet var hemma hos Honom nu. Hon kände hur tröst och läkedom strömmade in i hennes trasiga hjärta och insåg att hon snart skulle leda lovsång igen. En ung man kom fram med glasögonen i handen och sa att han ville se bra utan dem. Efter förbön kunde han läsa texten på väggen i lokalen och han var så glad!

Nästa dag hade vi en fantastisk dag med undervisning. På kvällen förkunnade Anton ett starkt budskap om den förlorade sonen som kom hem till sin far. Tolken grät medan hon översatte budskapet till församlingen. Hon blev berörd av Guds fadershjärta. Det var tiotals som ville ta emot Jesus och festen var igång! Med hunger och förväntan kom de sjuka fram och ville ta emot läkedom för sina sjukdomar.

Flera helanden tog plats denna kvällen. Bland annat var det en man som jag fick be för som låg i ett eget rum i byggnaden vi förkunnade i. Före mötet började kom jag in i rummet och mannen var förlamad på höger sida på grund av en stroke. Han hade också smärta i armen och foten var avdomnad. Efter förbön försvann smärtan i armen och han kunde börja röra den smärtfritt. Jag bad även för foten och sa till honom att jag skulle komma till honom efter mötet. När jag senare kom in i rummet svingade han armen och foten, något han inte kunnat göra innan stroken. Han log från öra till öra eftersom helandeprocessen var i full gång. Det var även flera med svåra ryggsmärtor som blev helade den kvällen. En skuldra blev hel och folket var glada över de Guds under som skedde mitt ibland dem.

Vietnam är på sjuttonde plats på World Watch List över länder där de kristna förföljs. Var med och be om en fullständig öppning så att evangeliet kan förkunnas fritt i detta land. Vi drömmer om öppna kampanjer här och vill se det i en nära framtid- I Jesu namn, AMEN!

-Daniel Smenes, Evangelist

| Nyhetsbrevsartikel

GO teams Alexander Bervebrink rapporterar från Burkina Faso

posted by:Andreas Cucca on

I slutet av Mars reste Alexander Bervebrink från Gå ut missions medarbetarnätverk GO team och Richard Gunning samt Svein Egil Fikstvedt till Burkina Faso för den 43:e ACE kampanjen i landet. 

Kampanjen ägde rum i den sydvästra delen av landet i en by som heter Guéguéré.  När veckan sammanställdes kunde vi konstatera att teamet hade kontakt uppgifter 620 människor som hade för första gången i sitt liv sagt sitt JA till Jesus, helt fanatiskt.

Under fyra kvällar proklamerades evangeliet och många människor sökte Jesus! Jesus rörde vid Guéguérés befolkning, både i hjärtat och i kroppen, många sökte sig till förbön för olika sjukdomar i sina kroppar. Under kampanjen blev flera människor befriande från demoniska makter.

En kväll kom en mamma upp på scen med sin dotter. Tårna strömmade ner för kinderna på mamman när hon berättade att dottern hade fötts med väldigt dålig syn , men under kampanjen rörde den store läkaren Jesus vid henne och ögonen öppnades för den lilla tjejen! Hon behöver inte längre leva blind utan hon lever nu mera i ljuset av Jesus!

Varje kväll satte Jesus människor fria från demoniska angrepp.

Många vittande om hur de hade man hade haft problem med onda andar men efter befrielse böner i Namnet Jesus har man satts fri! förbönsteamet fick arbeta hårt och var ihärdiga i bönen

På dagarna ägnade vi oss åt ledarskapsseminarium, och det var

ett rejält gäng som samlades och tog del av undervisningen.

Sista dagen låg fokus på att starta nya församlingar och när Richard utmanade lyssnande att ge ett löfte till Jesus att inom ett år ha planterat en församling räcket flera upp sina händer och gav ett troslöfte till Jesus! Vi kan bara drömma om vad Jesus kommer att göra i byarna runt Guéguéré det närmaste året!

För mig var det den tredje ACE-kampanjen som jag var med på och för den delen den tredje kampanjen. Att få åka med Richard och Svein Egil och blir tränad och uppmuntrad av dem var fantastiskt. Att bli utvärderad och få ”läxa” till kvällen efter är väldigt utmanande och bra. Man växer i sin tjänst eller rättarsagt man blir skicklig gjord.

Bollen i Guéguéré är satt i rullning, nu få vi hjälpas åt att be för de skördearbetarna som antog utmaning under efter det sista seminariet!

Alexander Bervebrink, GO team

| Nyhetsbrevsartikel

Frågor stiger i mitt innre

posted by:Andreas Cucca on

När jag skriver detta sitter jag som så många gånger förut under de snart gånga tre decennierna på hemresa från en missionsresa och tittar ut genom flygplanets fönster för att se vilket land som just passerar under…Marocko, nästan fullständigt onått för Kristus. Hur många, precis under mitt flygplan andas just nu sitt sista andetag pga ålderdom, sjukdom, svält eller krig utan att någonsin ens fått höra om Jesus? 

En börda läggs på mina axlar. En nöd växer i min ande. Frågor stiger upp i mitt inre. Hur ska Kristi kropp i väst övertygas om att det är akut tid att prioritera missionsuppdraget bland världens onådda folk nu? Vi kan avsluta så mycket lidande under vår egen levnadstid om vi bara fokuserar på uppdraget och utför det, istället för att bara prata om det. Tidigare generationer var nära

att lyckas under både första århundrandet och senare på 1800 talet. Men sekularisering och krig stoppade. Vad stoppar oss idag? Välbefinnandet? Det är år 2017 med bättre förutsättningar än någonsin för att nå alla med evangelium. Men istället för att gripa den möjligheten minskar istället drastiskt antalet nordiska missionärer och evangelister. Det finns visst varken pengar eller människor med kallelsen, sägs det.

Men det finns 300 fullständigt onådda folkgrupper som inte vet någoting om Jesus. 2/3 delar av jordens befolkning kallar sig inte för kristen. Hur ska vi nånsin kunna nå alla dessa människor när det nu är färre som vill ge av sina pengar till mission och färre som reser ut?

.Det är med intrycken från en just avslutad missionsresa i mitt inre, där det mörker som så tydligt vilade över onådda folk utmanades kraftfullt av Jesu ljus, som jag sitter här och oroas över att vi kristna i väst inte förstår vår kallelse. Vår av Gud just nu givna möjlighet att slutföra missionsbefallningen. Säkerligen kan någon tycka; -Men usch sådan stress och press kan ju ingen behöva leva med?! Vem tror Rickard egentligen att han är? Stackarn, han måste fått det här med att missionera de onådda och Jesu återkomst helt om bakfoten…

Till skillnad, tyvärr, från allt fler svenska förkunnare och doktorander vid våra teologiska institut så tror jag fortfarande på ALLT det som Gud säger i Sitt Ord. Det gäller såväl skapelseberättelsen, Noas Ark, Röda havet, Goliat och Jona i valfiskens buk. Men också epistlarnas undervisning om relationen mellan Jesu fysiska återkomst som kungars Kung till vår jord, relaterat till att vi först måste nå ut till alla folkgrupper med evangelium. En helig kallelse vilar över Gå ut mission att alltid vara en Guds röst om just detta in i Jesu Kristi församling; budskapet ska ut. Helt till jordens yttersta gräns. Det är själva orsaken till att Gå ut mission startades för snart 17 år sedan. Jesus bar på denna nöd under sina dagar på jorden. Paulus bar den. Vi bär den. Orsaken till att du läser detta nyhetsbrev är att din vandring med Gud har gjort dig lyhörd för den Helige Andes uppmaning i ditt inre. Att bära. Att känna nöd och välja uppoffringar för Guds sak. Tack för ditt bidrag!

Min blick faller åter ner från flygfönstret och Marocko övergår i Gibraltar, Spanien. Då börjar glädjetårar rinna och jag prisar Gud över insikten att om bara en månad flyttar en barnfamilj från Sverige som var mina elever på bibelskolan för 20 år sedan, som missionärer med siktet på Marocko!

-Rickard Lundgren, Grundare och evangelist

| Nyhetsbrevsartikel

Evangeliets framgång i Dieke

posted by:Andreas Cucca on

Det som hände under de första veckorna i maj är så stort att få ha varit med om! Jag skrev i nyhetsbrevet för ett par månader sedan om att jag skulle åka till sydöstra Guinea nära gränsen till Liberia, för att tillsammans med årets pionjärelever, Linus Hegg och Simon Lundgren, och deras kursledare Emma Mauritzon hålla kampanj i staden Dieke och predika i omkringliggande byar för manyafolket. Vi lärde känna manyafolket när vi för fem år sedan reste till Guinea med det årets pionjärer, Emma en av dem. Då fick vi i en by se 40 män och kvinnor ta emot Jesus från denna muslimska folkgrupp på ca 180.000 personer i Guinea och Liberia med tidigare knappt någon känd bekännande kristen. Vi förstod att här finns en grupp som vi kan vara med att nå med evangeliet! Nu i vår har vi haft två kampanjer i det område av Guinea där de flesta manya bor, med särskilt fokus på att få så in i vad vi hoppas resulterar i nya församlingar som växer fram bland ett tidigare onått folk!

Första dagen i Dieke mötte vi pastorerna och några av deras närmsta medarbetare från de fem kyrkor som fanns i staden. De var så glada att vi äntligen kommit till deras stad. Detta hade de bett och längtat efter. De hade aldrig tidigare haft den här typen av möten i sin stad. De berättade att de inför kampanjen kommit varandra nära och funnit en ny enhet där det tidigare funnits stridigheter, och jag kände verkligen att det här gänget var med oss till hundra procent.

Kampanjmötena var otroliga! Vi hade ca 8.000 besökare på första och största mötet. Vi ser ofta ett sjunkande besöksantal sett över fem dagar när vi har kampanj i Guinea, vilket vi inte ser någon annanstans, och vår bästa gissning är att muslimerna helt enkelt är rädda för att gå på flera möten på grund av hot från moskén och därför bara kommer på första mötet. Oavsett orsakerna till detta så var gensvaret på inbjudan att ta emot Jesus enormt! Jag, som predikade första kvällen, höll på att tappa hakan och börja gråta när jag såg i princip varenda hand i luften och fick bita mig i tungan för att kunna leda alla dessa människor i en frälsningsbön när jag i själva verket var nära att golvas av den enorma kör av röster som slog emot mig när de bad efter. På tre språk efter varandra! Pastorerna presenterade sig och sina kyrkor och förklarade hur man hittar dit och uppmanade folket att bli en del av familjen. Därefter bad vi för sjuka och flera kom fram och vittnade om helande. När vi lämnat mötet och kommit till hotellet ringde en av pastorerna och berättade att en lam man som burits till mötet börjat gå! Han kom för att vittna och vi fick träffa honom dagen därpå.

På det här sättet fortsatte det varje kväll. Alla de andra i teamet predikade varsin kväll och åh, vad roligt det är att lämna micken till nya evangelister och få vara med och coacha och uppmuntra! Det är något av det bästa vi vet i Gå Ut Mission. Jag är så glad och ödmjuk över att få vara med och hjälpa och pusha unga människor som springer sitt lopp för Gud i samma fåra som jag. Jag är så stolt över våra elever som körde hela vägen in i kaklet och predikade, ledde människor till frälsning, bad för sjuka, undervisade pastorer och predikade i kyrkorna på söndagen för båda gamla och nya medlemmar.

Varje kväll såg vi alldeles fullt med människor som ville säga ja till Jesus, och varje kväll fick vi höra mängder av helandevittnesbörd. En gammal kvinna som inte kunnat gå utan sin krycka under hela sitt liv(!) dansade på scenen och log från öra till öra. En pojke kom upp på scenen under hejarop från hela sidosektionen. Han var en av lärlingarna på bilverkstaden och många kände honom. Han hade fötts med ett missformat knä som gjorde att benet vinklades utåt och han hade haft svårt att gå. När han vittnade skanderade folket: ”Jesus! Jesus!” i ren glädjeyra! Många, många människor fick möta Guds kärlek till helande under veckan. Vi var också glada att höra att det var många från manyafolket på kampanjplatsen och att man sett manyas be med i frälsningsbön!

Vi hade fantastiska förmiddagar tillsammans med pastorerna där vi fick undervisa och uppmuntra dem. Jag tror att vi alla fick speciella budskap från Gud in i deras liv och församlingar. Under sista seminariet undervisade vi om missionbefallningen och om onådda folk, och vi utmanade dem att nå manyafolket. Sedan bad vi för dem och sände ut dem, det var ett underbart ögonblick. Vidden av detta förstod vi först efter kampanjens slut, när pastorerna sa ”Ni behöver inte predika i byarna. Ni har ju sänt oss och bett för oss. Vi vill gå!”. De berättade att en grupp av dem redan börjat planera ett projekt där de under 15 dagar skulle resa runt i manyabyar och predika och leda människor till tro och inte nöja sig med mindre än att starta upp små grupper med nyfrälsta där. Detta är i full gång i skrivande stund och jag är så förväntansfull att få höra rapporter därifrån. Det är klart att vi gärna hade velat vara med, men det här är så mycket större och bättre! Pastorerna i Dieke drabbades av Guds nöd för de onådda folken, och vill själva gå till det folk som de levt grannar med hela sitt liv! Detta är missionshistoria! Vi har varit med och sett en pusselbit i Guds plan för att kryssa av ännu ett folkslag som vi kommer att få se i himlen! Tack för att Du är med oss i bön och givande för att förverkliga missionsbefallningen, till den dag då alla folk har hört och Jesus kommer tillbaka!

Din missionär- Lina Cucca

| Nyhetsbrevsartikel

En ny missionsvåg från Nässjö till jordens ände!

posted by:Andreas Cucca on

Den 20-21 Oktober håller Gå ut mission tillsammans med Folk&Språk en missionskonferens med fokus på de onådda och bibellösa folken. Sida vid sida står vi för att missionsuppdraget ska fullbordas.  

Vi längtar efter en ny missionsvåg från Sverige till världens onådda och bibellösa folk. Vi tror att alla behövs för att missionsuppdraget ska slutföras. Bland de onådda behövs bibelöversättningar så att de kan lära känna Jesus i skrifterna. De bibelöversättningar som görs, behöver människor som läser dem och blir förvandlande av Jesus. Vi ser framför oss en ung generation som får tag på Guds hjärta för de onådda och bibellösa. Är detta du? Känner du någon som är ung? Vill du bli berörd av det Gud vill göra i vår generation genom dig bland de bibellösa och onådda? Kom till Nässjö!

För mer info gå in på ENGAGEMISSION.NU

 

| Nyhetsbrevsartikel

Mission bygger den lokala församlingen

posted by:Andreas Cucca on

“Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apostlagärningarna 1:8

 

Som evangelist när man talar om mission i Europa och bland världens onådda får ofta höra att “vi måste ju satsa på vårt lokala sammanhang” eller men Sverige då? Man tänker att antingen satsar vi på församlingen eller så satsar vi på mission. Men måste det vara antingen eller? Allt detta ryms ju i versarna ovan.

Som pastor i Bottnaryd i en relativt liten församing tänker jag ofta på just den frågan: Hur bygger vi Guds rike i Jerusalem (Bottnaryd)? Svaret som jag tror på: det gör vi genom att utmana våra egna att gå utanför vårt eget område. Så i sommar kommer jag och Lina att ta med oss fyra av våra ungdomar på en Ung Missionär-resa till Bulgarien. Där ungdomarna ska predika i romska ghetton tillsammans med ungdomar från den lokala församling i Plovdiv som vi samarbetar med. För jag är övertygad om att det kommer påverka Bottnaryd och våra ungdomars liv, långt mycket mer än ytterligare en samling i kyrkan.

Vittnesbörden efter våra Ung Missionär-resor är de samma år efter år. “Jag har börjat vittna för mina klasskompisar”, “jag har fått se min kompis ta emot Jesus”, “Jag har växt i min tro på Jesus” Detta är vittnesbörd som alla kristna längtar efter att höra från sina barn och som pastor längtar jag att höra det från mina församlingsmedlemmar. Pingströrelsens grundare Lewi Petrus sa vid något tillfälle ungefär: Har ni dålig ekonomi i er församling, skicka ut en till missionär. Det verkar som att även Jesus menar att mission välsignar ditt lokala sammanhang, för i Matteus 11:1, efter att Han sänt ut sina lärjungar två och två för att predika, så står det “När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.“ Går du ut, så går Jesus till din stad. Så vill du att Jesus ska vidröra ditt sammanhang, satsa på de onådda!

Det ska bli fantastiskt spännande att se vad resan till Plovdiv kommer att föra med sig av frälsning, helande och tända ungdomar. Men i nästa steg så ser jag fram emot hur det ska påverka vår by Bottnaryd. Det starkaste är inte antingen eller utan  faktiskt både och.

Tack för att du ber för oss och att du genom dina givna medel och böner bygger utbreder Guds rike både i Bulgarien och i på plats hemma i Norden.

Din missionär

Andreas Cucca

 

| Nyhetsbrevsartikel