TRE GENERATIONER MISSIONERAR TILLSAMMANS

Redan innan Karin och Rikard Lundgrens första barn föddes uppenbarade den Helige Ande att det barnet också skulle bli evangelist, precis som sin pappa och farfar. Då började en dröm ta form i mitt farfarhjärta, tänk om vi, tre generationer, fick predika på missionsfältet någonstans i Asien, tillsammans. Detta var 22 år sedan och i maj i år gick den drömmen i uppfyllelse, i Taljhari i nordvästra Bangladesh!

Med på resan var Peter Ek, samordnare av det internationella kampanjarbetet, Bengt Rulander från Boxholm, Daniel Bergman från Nye samt Paul Nilsson från Lessebo.

Efter 10 timmars resa med minibuss på ”puckelpist” blev vägen allt smalare. Den slingrade sig mellan små gårdar där getter, kalvar och höns stod på vägrenen vid en väg som bara var drygt två meter bred. Halmen efter risskörden torkades på vägen och vi fick köra över den som någon slags krossningsmaskin. Väl framme vid en skola där vi skulle ha ledarseminarium, hördes härlig sång. Det var från ett 40-tal volontärer och pastorer som skulle hjälpa oss under kampanjen. Det var ett glatt gäng ungdomar i 14- till 20-årsåldern. Deras uppgift var att ha hand om uppföljningen efter frälsningsinbjudan på mötena. De skulle ta reda på de nyfrälstas namn och adress.

Teamet från GUM turades om med att undervisa om kraften i Guds ord, om bön och trons vapenrustning. Vi uppmuntrade volontärerna att vara frimodiga i uppdraget som Jesus gett oss, att nå alla folk med evangelium. Av Bangladesh 164 miljoner invånare är bara 900 000 kristna, så det finns att göra.

När vi tidigare landat i huvudstaden Dhaka möttes vi av åskväder och hällregn och vi befarade att samma väder också rådde i resten av landet. Vi möttes på vår kontaktperson Alberts ”trädgårdstak” och bad om att molnen och regnet skulle lämna platsen för vår kampanj, Taljhari. Gud bekräftade sin närvaro under kampanjen genom att ge oss underbart fina kvällar med solsken! Folk kördes från olika byar på färggranna lastbilsflak, traktorkärror och kärror dragna av trehjulingar. Den första kvällen kom 800 besökare och sedan ökade det på till 1300-1400 personer varje kväll. På grund av mängden regn som slagit ner på risfälten tvingades man tidigarelägga skördandet. Det var en orsak till att många män inte kunde komma på våra möten. Skörden för Guds rike lät inte heller vänta på sig.

Ett underbart lovsångsteam under ledning av en ung kvinna, gjorde en fantastisk insats. Rikard och Simon predikade varannan kväll och när utmaningen om att ta emot Jesus gavs, räcktes alla händer upp i luften. Folk från olika byar kom varje kväll och 2101 avgörelsekort samlades in. Kanske finns här några dubbletter men ändå ett stort underlag för att börja följa upp kontakterna och bygga församlingar.

Folket kan verka lite blyga och lågmälda men var också ödmjuka och längtade efter något från Gud. De vågar inte alltid berätta öppet om sina upplevelser i de muslimska sammanhang de kommer från. Efter bön för sjuka var det därför svårt att få någon att komma upp på scenen för att berätta om sitt helande. Men några kom trots allt fram varje kväll. En man berättade att han blivit fri från en demon. En kvinna som inte kunnat lyfta armen fick demonstrera sitt helande genom att lyfta en extra tung tegelsten rakt upp i luften. Den sista kvällen stod fyra kvinnor och gjorde gymnastik för att visa att de nu var fria från smärtor av olika slag. En kvinna berättade att hon fått tillbaka synen på sitt ena öga. En kriminell man hade slagits ner av polisen tidigare i veckan. Han hade smärta och sår. Efter förbön blev han helad. En man med en amulett runt halsen uppmanades att slänga den. Han vågade inte först på grund av att det var många muslimer på mötet. Sista kvällen kom han glad och berättade att han hade slängt amuletten och att han nu kände sig så befriad. Hela teamet var aktiva i bön efter varje möte där flera helanden skedde. Peter bad för en man som blev befriad från en demon i Jesu namn.

Behovet av tolkar är stort och vi fick möjligheten att möta Martin, en ung kille som verkar lovande som tolk i framtiden. Han berördes av att vi var tre generationer som tjänade Gud tillsammans. Hans egen pappa var pastor och det hade även hans farfar varit. Han började fundera om kanske han också skulle följa i deras fotspår.

Tack till alla er som var med och stöttade denna satsning! Du är med om att fullborda Jesu uppdrag så att han kan komma med en ny världsordning.

Hälsningar Bo Carlsson

gim03 gim04 gim01 gim02

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission