Young Missionaries

Världen väntar på dig!

Lägg en vecka av din sommar på mission! Det blir en vecka du aldrig kommer glömma, där Gud får väcka upp saker i ditt liv, när du är med och sprider budskapet om Jesus! En vecka där du får bli utrustad och använd som ett verktyg i Guds händer. Vi erbjuder resor för dig mellan 15-20 år, som har en längtan eller nyfikenhet på att få pröva vingarna på missionsfältet!

Angående Corona-situationen
Vi planerar för att kunna genomföra missionsresor för ungdomar under 2021, men vi förbereder oss för att kunna göra snabba förändringar i våra planer, om situationen kräver det. Vid inställda utlandsresor, hoppas vi att kunna göra satsningar i Sverige.

Följ med ut i sommar!

Ansök till en av sommarens resor!

I Young MIssionaries finns inga bänksittare. Alla är med på planen. Du kommer bli utmanad och uppmuntrad till att bidra med vittnesbörd, lovsång, förbön, drama, predikan osv. På varje plats har vi någon form av evangelisation där du är med och bidrar till att människor får höra om Jesus, kanske för första gången. Veckan består också av undervisning, coachning, andakter och gemenskap.

Nordmakedonien Nordmakedonien är ett av Europas varmaste och torraste (och mest spännande) länder. Med huvudstaden Skopje som utgångspunkt, kommer två team åka hit i sommar för att bland annat evangelisera i Shutka, som är världens största romska område. Datum: 12 juli – 18 juli (datumen kan komma att justeras något)

Bulgarien Till Pazardzhik i Bulgarien kommer två team att åka. Utifrån basen görs varje dag korta resor till olika turkiska och romska byar, där vi håller evangelisationsmöten ute på gatan. Datum: 26 juli – 1 augusti och 2 augusti – 8 augusti (datumen kan komma att justeras något)

Betalning  Kostnaden för resorna är 3500 SEK + Flygbiljett