manniskofiskare

Vårt uppdrag

Fyll himlen med människor som blivit räddade
genom kraften i budskapet om Jesus Kristus

Vi vill vara en del av Guds räddningsplan för mänskligheten! Guds hjärta för sin skapelse driver oss att gå till dem som ännu inte fått fått uppleva Hans kärlek. Genom att presentera Jesus för de onådda folken påskyndar vi Hans återkomst.

För att nå så många som möjligt håller vi offentliga möten på pionjära platser runt om i världen. Varje år ser vi tusentals människor blir frälsta och helade genom kraften i evangeliet. På hemmaplan brinner vi för att förnya, utrusta och mobilisera kristna i alla sammanhang till att vara med i uppdraget. Runt om i Europa och i vårt eget land arbetar vi strategiskt med att plantera levande församlingar och se dem växa och bära egen frukt.

dsc 0099

Mission bland onådda folk

Så att uppdraget från Jesus blir slutfört

Alla människor är skapade av Gud och designade att kunna ta emot sanningen om vem Han är. Därför tror vi att budskapet om Jesus fungerar i alla kulturer och i alla tider. Gång på gång leder Gud oss till onådda områden och pionjära sammanhang där vi får vara med och bryta ny mark för evangeliet.

Vi har sänt ut team till över 40 länder och arbetat bland hundratals folkgrupper med att dela Jesus på det mest effektiva sättet för varje sammanhang. Vi proklamerar Jesus på stora offentliga möten, håller seminarier för pastorer och ledare, och möter människor i byar, hem och caféer. Överallt får människor uppleva evangeliets kraft till helande, befrielse, upprättelse och förvandling. Över 2700 nya församlingar har hittills startats som ett direkt resultat av satsningarna.

Vi vill slutföra uppdraget

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
Matteusevangeliet 24:14

Vi tror att löftet om Jesus återkomst är direkt kopplat till att den kristna församlingen slutför uppdraget att presentera evangeliet och träna lärjungar bland varje folk, språk och stam. Detta är vår primära motivation till allt vi gör i organisationen. När Gud talade om att vi skulle starta Gå ut mission, gav han oss ett bibelord som har blivit vårt mandat och ursprunget till vårt namn:

Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.
Lukasevangeliet 14:23 (SFB98)

För oss innebär vägarna större sammanhang, städer och platser vi kan nå stora grupper av människor samtidigt. Andra gånger leds vi på stigar, till djungelområden, bergsmassiv, till jordens yttersta gräns. Då vi är fullt övertygade att alla människor kan bli räddade genom evangeliet, proklamerar vi det frimodigt överallt. Att enträget uppmana innebär för oss att vi inte ger upp efter första försöken. Vi tror Gud om att Han har en väg fram till människors hjärtan, även där det verkar stängt, fientligt eller mänskligt sett omöjligt. För Gud är allting möjligt.

earth

Onådda folk

Vi vill nå dem som inte har hört om Jesus

Det finns flera definitioner på vad en onådd folkgrupp är. Ibland arbetar man med procentsatser och befolkningsmängd, men grundläggande handlar det om att om en folkgrupp saknar tillgång till Bibeln på sitt språk och det finns inte tillräckligt med troende och resurser för att nå resten av befolkningen, så räknas den som onådd. Om du går genom hela livet utan att ha möjlighet att höra om Jesus, så är sannolikheten stor att du del av en onådd folkgrupp. Det är här vi har vårt fokus.

Vår ambition är att rikta resurser dit de mest behövs. Det finns fortfarande folkgrupper där det aldrig – inte sedan korset – har funnits någon som har besökt dem för att dela budskapet om Jesus. Cirka 3000 folkgrupper räknas idag som onådda, och 330 större folkgrupper som ingen någonsin aktivt försökt nå. De här folkgrupperna finns spridda över hela jorden, men den stora majoriteten finns i 10/40-fönstret, ett geografiskt område mellan den 10:e och 40:e breddgraden, och som bland annat täcker Nordafrika, Indien och Sydostasien.

Läs om hur vi bygger ett nytt missionscenter i indiska Assam!

preach

Hur vi arbetar

Så når vi så många som möjligt

Det finns olika verktyg som är rätt för varje plats, sammanhang och tid. Vårt främsta verktyg ända sedan starten är att hålla offentliga möten – kampanjer – för att nå så många som möjligt på en gång. Bibeln säger att tro kommer av predikan. Därför är våra kampanjer mycket avskalade. Vi bjuder in brett till stora centrala samlingsplatser och proklamerar evangeliet enkelt och tydligt. Då blir Guds kraft förlöst och människor får möta Jesus till frälsning, helande och befrielse. Det är ett bibliskt mönster. Vi ser att Jesus samlade stora folkskaror, predikade och botade sjuka, kastade ut onda andar och uppväckte döda.

Ett festivalmöte är fullt av glädje och till formen anpassat den kultur vi arbetar i. Men budskapet om Jesus är alltid i centrum, och överallt ser vi tusentals människors liv bli förvandlade, församlingar bli planterade och nya missionärer sändas vidare till fler onådda folkgrupper. Parallellt med kampanjmötena håller vi ofta seminarier för pastorer och ledare, och möter människor i byar, hem och caféer.

Ofta tar vi med oss team på kampanjerna. Om du eller din församling är intresserad av att nå en onådd folkgrupp så hör av dig till oss!

Uppfoljning 1

Uppföljning

Frukt som består

Vi genomför inga kampanjer om vi inte har en klar strategi för uppföljning. Vi samlar in namn och kontaktuppgifter till de som har sökt frälsning. För att så många som möjligt ska bli lärjungatränade och få en kristen gemenskap, jobbar vi nära regionala kyrkor och församlingsgrundande rörelser. Hittills har vi sett över 2700 nya församlingar planteras som ett direkt resultat av vårt arbete.

forsamlingsplantering

Församlingsplantering

Strategisk expansion av Guds rike

En av våra prioriteringar är att plantera levande församlingar på de platser i Skandinavien och resten av Europa där det finns behov. Vår vision är att se dem förankras lokalt och att medlemmarna växer i antal och andlig mognad. Idag har vi flera församlingar i Sverige, som även är ett del av vårt supportnätverk.

forsamlingsgemenskap 2

Ett bibliskt uppdrag

Varför vi planterar nya kyrkor

Församlingen kallar Gud i sitt Ord bland annat för Sitt hus, Kristi kropp, Lamphållaren, Hemligheten, Levande stenar, Sanningens pelare och grundval. Församlingen är det som Jesus gav Sitt liv för och grundade här på jorden innan sin himmelsfärd. Det första som sker när den Helige Ande sedan faller över lärjungarna på pingstdagen i Jerusalem är att de grundar en församling. Församlingen är det viktigaste Gud gör på jorden. Det är igenom den Gud räddar världen. I församlingar utvecklas lärjungar. Lärjungar är människor som blivit födda på nytt och låter Jesus vara deras Herre. Hans vilja är deras lag. Det Jesus befaller sina lärjungar att göra är att gå ut i hela världen och göra nya lärjungar. I detta ligger en rörelse, en multiplikation där Jesus i förlängningen ber oss om att överallt grunda nya församlingar som gör nya lärjungar som grundar nya församlingar som gör… Paulus fick denna Guds hemlighet, församlingen uppenbarad för sig och är den kristna kyrkans tydligaste exempel på hur Gud vill att vi ska leva ut vårt lärjungaskap. När Paulus i de olika breven beskriver hur han genom Guds nåd fick se hela den då kända världen förvandlas genom att nya församlingar grundades överallt, använder han bilden av en växt som planteras medvetet av någon. Därför används uttrycket ”församlingsplantering”, och Paulus spinner vidare i den bilden och visar att olika människor har olika av Gud givna uppgifter för att se till att plantan växer. Någon planterar, någon vattnar, någon beskär, någon ger näring och omsorg.

forsamlingsplantering 2

2000 år av tillväxt

Historisk multiplikation

Den kristna kyrkans historia visar att i tider där kyrkan planterat många nya församlingar, medför detta till slut till att hela nationen, ibland en hel kontinent får föras till Gud genom en nationell väckelse. Men historien visar också att när man i tider har slutat att plantera nya församlingar så tilltar genast sekulariseringen och avkristningen av en nation eller kontinent, oavsett hur många och hur stora församlingar det finns. I Sverige har det under bara förra decenniet 2000-2010 lagts ner 500 församlingar, ungefär en i veckan.Därför har Gud lagt en tydlig kallelse över Gå ut mission om att i Kristi kropp verka för att nya församlingar planteras. I Afrika, Asien, Europa och då också självklart i Skandinavien. I organisationens internationella arbete har sedan starten flera tusen församlingar planterats av de samfunden som vi samarbetar med i våra kampanjer. I Europa finns vi med och inspirerar, stöttar ekonomiskt och coachar enskilda församlingsplanterare i en rad olika länder. I Danmark och Norge är vi tillsammans med lokala pingst-, missions- och baptistkyrkor med och bidrar till bildandet av nya församlingar. I Sverige samarbetar Gå ut mission aktivt på officiell nivå med EqumeniakyrkanPingströrelsenFrälsningsarmén och EFS med grundandet av nya församlingar och träning av nya församlingsplanterare. För att träna lärjungar till församlingsplanterare och förkunnare driver Gå ut mission dels arbetet Ung Missionär för 15-20 åringar och folkhögskoleutbildningen PIONJÄR för 18-28 åringar, tillsammans med Team med uppdrag. För att kanalisera vuxna människors kallelse och gåvor till församlingsgrundande arbete nationellt och internationellt har vi erbjudandet att bli med i nätverket Go out team. Det finns ännu ingen plats på jorden med för många församlingar.

”På denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska inte få makt över den”
Matteusevangeliet 16:18

fornyelse

Boka in ett besök

Inspiration och andlig förnyelse

Organisationer, samfund och kyrkor i hela Norden anlitar ofta våra medarbetare till konferenser, möten och undervisningspass. Vi brinner för att komma med Guds liv och kraft till alla kristna församlingar. Våra evangelister och medarbetare inspirerar med levande Ord från Gud, färska vittnesbörd och filmer från missionsarbetet, och undervisar på ett relevant och uppmuntrande sätt i just ert sammanhang.

Möt vårt team

Jonas profil

Jonas Andersson

Missionsdirektor och evangelist​

rickard profil

Rickard Lundgren

Grundare och evangelist