PIONJAR2

Träningsskolan Team Pionjär

Väx och utvecklas i praktisk mission

Gud har lagt ner gåvor i dig för att bryta ny mark för Guds rike i Sverige och bland onådda folkgrupper i världen. På träningsskolan Team Pionjär får du praktisk undervisning och lär dig upptäcka och växa i dina gåvor. Utbildningen är 10 månader, och drivs i samarbete mellan Gå ut mission och Team med uppdrag. Du placeras i en församlingsplantering tillsammans med en kurskamrat. Där finns handledare som stöd och hjälp för dig. Under utbildningen ges också den unika möjligheten att följa med evangelister på kampanj i Asien och Afrika.
Du behöver inte ha tidigare erfarenheter av mission, evangelisation eller församlingsarbete. Det vi önskar är din vilja att lära dig och utvecklas. Att du vill följa Jesus och formas i ditt lärjungaskap och att du vill gå den här vägen! Vi ser gärna att du har grundläggande bibelskolestudier eller andra liknade erfarenheter eftersom Team Pionjär är en teamutbildning inriktad på tjänst i Guds rike.

Guds rike byggs både nära och långt borta

Oavsett om du är kallad att arbeta i Sverige eller bland onådda folk, så får du den bästa grunden i utbildningen. Är jordens yttersta gräns det som bultar i ditt hjärta, så vinner du människor även hemma. Och den lokala församlingens uppdrag sträcker sig till de långt borta som aldrig hört om Jesus. Därför har du som elev utöver praktikplaceringen möjlighet att vara med på missionsresor under ditt läsår.

Varför du behövs

Världen behöver nya pionjärer!

I Sverige utmanas kyrkorna av en ny tid, nya värderingar i samhället, nya människor och nya uttryckssätt. Sverige är ett missionsland och i behov av nya församlingar som når ut till människor med Jesus. Därför startas nu församlingar av de kristna samfunden i landet och behovet av unga människor som genom undervisning och personliga erfarenheter vet vad detta handlar om är jättestort.

TEAM-Pionjär utbildar dig i församlingsplantering där du får upptäcka och växa i de gåvor Gud lagt ner i dig för att bryta ny mark för Guds rike i Sverige!

Världen har mängder av onådda folkgrupper som inte hört om Jesus Kristus en enda gång och Gud längtar efter att de ska få göra det! Varje år når kampanjevangelister över hela världen fram till miljontals nya människor med evangeliet.

TEAM-Pionjär sätter dig rakt in i en kampanjevangelists situation bland onådda folkgrupper i Afrika och Asien!

lina undervisar pionjarer 2

Praktisk information

Så här går utbildningen till

Under utbildningen är du placerad med en teamkamrat i en församlingsplantering. Där finns handledare som stöd och hjälp för dig. Under utbildningen ges också den unika möjligheten att följa med evangelister på kampanj i Asien och Afrika. En oförglömlig upplevelse där missionshistoria skrivs, tusentals människor kommer till tro på Jesus, blir botade från sjukdomar och nya församlingar startas.

Pionjärklassen träffas regelbundet för gemenskap och undervisning, olika lärare ger kunskap och inspiration från sina liv och Guds ord. 

Ansökningsvillkor

19-28 år. Gärna bibelskolestudier eller liknande erfarenheter. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med tonåringar i någon form, men främst ser vi till dig som person.  Ansökningen består av ansökningshandlingar samt att du kallas till intervju.

ansok 2

Lämna intresseanmälan

Ett av ditt livs bästa beslut

Lämna en intresseanmälan till Team Pionjär. Fyll i formuläret så bestämmer vi tid för en videochatt eller telefonsamtal där du kan få svar på alla frågor och vi får lära känna dig lite bättre. Om du inte har bestämt dig ännu, ta kontakt i alla fall!

Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad!