puzzle

Ge en gåva

Ditt bidrag gör stor skillnad

Din gåva kommer att användas till kampanjer och församlingsplanteringar på olika onådda platser i världen. Genom vårt arbete når vi ständigt nya människor med det frigörande budskapet om Jesus Kristus.

Swish: 123-412 30 89

Plusgiro: 13 92 21-6

Bankgiro: 5831-6910

Swisha en gåva

För dig som är företagare finns också möjlighet till olika former av sponsring och annonsering. Kontakta oss så hittar vi rätt väg! Maila till ekonomi@gautmission.org

Testamentering

Genom att nämna Gå Ut Mission i ditt testamente kan du vara del i vårt fortsatta arbete. Ditt arv kan bidra till att de onådda folken får höra budskapet om Jesus. Ladda ner vår pdf-folder om testamentering för att läsa mer.