gem

Om oss

Vår organisation och våra medarbetare

Gå ut mission är en ideell missionsförening som har funnits sedan år 2000. Idag har vi ett växande team av drivna medarbetare, evangelister och volontärer som är med i vårt expansiva arbete. Vi har en bred förankring bland kyrkor i hela Norden och driver olika projekt i samarbete med flera av de stora samfunden och rörelserna.

GO TEAM är namnet på vårt medarbetarnätverk som består av människor som brinner för mission och församlingsplantering. Här ingår både anställd personal och ideella medarbetare. Om du också vill bli en del av GO TEAM, hör av dig till oss.

Besöksadress: Industrigatan 44, Nässjö.
Organisationsnummer: 817606-0088.

Samarbete för större skörd

Fler når längre

Ibland upplever vi att det är Guds tid för ett större område eller land, och det finns fler möjligheter än vad en organisation kan klara av. Därför är vi stolt medlem av paraplyorganisationen Association of Campaign Evangelists (ACE)ACE är internationell sammanslutning av evangelister och missionsorganisationer som håller kampanjer. Tillsammans arbetar vi strategiskt för att på kort tid nå stora grupper med evangeliet. Jonas  Andersson är chairman i ACE.

Gå ut mission är en av de grundande organisationerna som ingår i Svenska evangeliska missionsalliansen (SEMA) Formellt utgör SEMA ett utskott till Svenska evangeliska alliansen (SEA), som är den svenska lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internationella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som saknar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan välkomnas i vår gemenskap, Svenska evangeliska missionsalliansen (SEMA). Formellt utgör vi ett utskott till Svenska evangeliska alliansen (SEA), som är den svenska lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internationella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som saknar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan välkomnas i vår gemenskap.

historia pakistan 2003 helande arm 700x450 1

Vår historia

Vi ser tacksamt tillbaka på vad Gud har gjort

2001 Gå ut mission startas av Rickard och Karin Lundgren. Efter nästan åtta år i norska missionsorganisationen Troens Bevis, flyttade Lundgrens i slutet av år 2000 (lite motvilligt!) tillbaka till Sverige. Guds starka och tydliga befallning hade träffat dem och uppdraget var att starta Gå ut mission.

En styrelse på sex personer tränades i slutet av året bestående av pastorer och äldste från fyra olika frikyrkosamfund. Med från Norge hade Lundgrens endast sig själva, en bärbar dator med trasig skärm, en liten bläckskrivare och en blå kontorsstol, som fortfarande används! Karin anställdes den 1 januari 2001 på halvtid för att sköta bokföring och nyhetsbrev.

Februari 2001 anställdes Rickard som organisationens förste evangelist! Han reste genast ner till Sudan och predikade evangelium för 10-tusentals onådda arabiska muslimer på en fullsatt fotbollsstadium! Fyra månader senare anställdes även Henrik Thornell som evangelist vid Rickards sida och de började hålla kampanjer i Östeuropa, Bangladesh, Indien och Pakistan.

2002 Johnny Pettersen anställs som evangelist

2003 Under året kommer ca 20 000 människor till tro i Europa, Asien och Afrika.

Dag Heggset börjar resa för Gå ut mission

Första kampanjen hålls i Thailand

För att kunna plantera flera församlingar i Sverige skapades nätverket “Gå ut team” 2003 och under 5 år tränades ett 40-tal unga kristna genom nätverksträffar och missionsresor till att bli pionjära ledare. Tillsammans med dessa människor blev det sedan möjligt att börja plantera nya församlingar.

Från 2003 planterades nya församlingar i Katrineholm och Eskilstuna. Genom vidare utbildning, coachning och ekonomiskt stöd från Equmeniakyrkan har sedan 2009 även församlingar grundats i Linköping, Söderköping, Norrköping, Nykvarn och Göteborg.

2004 Många kampanjer hålls – tio enbart i Pakistan.

Jonas Andersson börjar resa med Gå ut mission

2005 Församling i Eskilstuna.

40 församlingar har planterats i världen genom missionsarbetet!

Rodhe Haslinger börjar hålla kampanjer

Första kampanjen i Benin. Tre år senare har 100 församlingar startats runt om Benin! Idag är det ca 800st

2006 Jonas Andersson heltidsanställs.

Skola för barn till slavar byggs och startas i Pakistan.

Andreas Cucca blir en av Gå ut missions förkunnare

10:e missionsresan till Turkiet.

2008 Över 250 församlingar har planterats i Pakistan genom Gå ut missions arbete.

2009 Pionjär startas. Sedan 2009 har Gå ut mission tillsammans med Team med Uppdrag i Aneby drivit en studiebidrags berättigad folkhögskolelinje där unga människor tränas och utbildas till att leva som kristna pionjärarbetare. Av de 28 personer som hitintills gått utbildningen är 70% idag aktiva som församlingsplanterare, pastorer, missionärer, evangelister, lovsångsledare eller bäst av allt… är pionjärer för Jesus där de bor och arbetar!

Församling i Linköping och Söderköping

Första kampanjen hålls i Guinea

2010 Församlingsplanteringsskola startas i Bangladesh. Genom denna och flera andra strategiska satsningar har över 350 församlingar planterats i landet.

Församling i Norrköping

Efter att ha gått Pionjär, börjar Anton Karlsson arbeta i organisationen

2012 Över 25 000 personer samlade på en fotbollsarena när Pionjärutbildningen håller en kampanj i Guinea

Första kampanjen i Vietnam

2013 Första kampanjen i indiska provinsen Assam.

Lina Cucca börjar resa ut på kampanjer med Gå ut mission.

Mandingofolket i Guinea och kalashfolket i Pakistan tar emot Jesus!

ACTA pionjärutbildning startas i Tyskland.

2014 Församlingsnätverk bildas i Nykvarn

Ung missionär startar

Daniel Smenes kliver in i Gå ut mission

2015 Mitt under Ebola-utbrottet når Gå ut missions medarbetare flera onådda öar i Guinea. Senare samma år håller vår lokala koordinator flera kampanjer i grannlandet Guinea Bissau och når flera tidigare onådda folkstammar. Efter ett ord från Gud får vi se många imamer komma till tro i dessa länder.

2016 Jonas Andersson tar över som organisationens missionsdirektor efter Rickard Lundgren och blir vald till ordförande för ACE.