Foto 2017 11 16 13 21 39 scaled

Vill du hjälpa oss att bygga ett nytt

Missionscenter i indiska Assam

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt i Assam för att där kunna nå några av Indiens många onådda folkgrupper med evangeliet. Bygget av ett nytt Missionscenter är ett viktigt steg i denna strategi. På det blivande missionscentrat Calvary Hill kommer en ledar- och bibelskola drivas, men det blir även ett retreatcenter för själavård till de nyomvända familjer som drabbats av svår förföljelse. På centrat kommer det att erbjudas utbildning i enkelt jordbruk, så att kristna ledare kan bli mer självförsörjande. Och där kommer vi att intensivträna och sända ut fler församlingsplanterare till ännu fler onådda platser! Visst vill du vara med!

Missionscentrat Calvary Hill

Tomt inköpt och välsignad!

Vi har en vision om att bygga för framtiden i landet med fler onådda människor och folkgrupper än någon annanstans i världen. Och bygga vill ju göra mycket konkret. I den nordöstra delstaten Assam har vi nyss köpt en tomt, eller rättare sagt en hel kulle där vi kommer att bygga ett missionscenter. Missionscentrat går under arbetsnamnet ”Calvary Hill”.

I januari reste Rickard och Simon Lundgren tillsammans med ett team bestående av ytterligare tolv personer från Östadkullebygdens frikyrkoförsamling och Donsö Missionskyrka ner till Assam. Det fanns flera syften med deras resa. Det första var att de förmedlade slutsumman för inköpet av tomten för vårt missionscenter. Det var ett andäktigt och tacksamt led av både svenskar och indiska pastorer som gick stigen upp till kullens topp för att under bön inviga projektet. Pastor Per Marklund från Donsö Missionskyrka, som också är Gå Ut Missions ordförande sedan 18 år, läste från Nehemja nionde kapitel om hur Herren varit trofast mot förbundet med Abraham och gett trons folk de många folkslagens land och låtit sitt löfte gå i uppfyllelse. Medan de bad lade var och en i teamet ner en murslev med betong i ett hål i marken. En symbolisk handling för att välsigna grunden. Det var gripande att se hur äldre indiska pastorer tillsammans med relativt nyfrälsta evangelister bad till Gud om Hans kraft och närvaro över detta viktiga arbete. De sjöng även sina sällsamt vackra indiska psalmer som skrevs av de indier i Assam som kom till tro på Jesus för 200 år sedan under William Careys missionsarbete i det här området. Missionsutmaningen i vår tid är numerärt ännu större än då. Nu är tid att skriva ny missionshistoria!

Läs gärna vår folder om Assam!

(skickades som bilaga med tidningen Världen idag)