Satta i rörelse för att beröra

Tittar vi i Evangelierna så ser vi att Jesus ständigt var i rörelse och överallt så berörde han människor till ande, kropp och själ.

I Apostlagärningarna kapitel två så kan vi se hur Anden föll över lärjungarna och det blev rörigt och folk utifrån undrade vad som hände. Men Petrus stod då upp berörd av Anden predikade han evangeliet och över 3000 personer tog emot Jesus. Församlingen föddes i en gudomlig röra som blev till en rörelse. Den rörelsen har inte stannat av, vi är alla en del av denna rörelse.

Vi alla bidrar till en vacker bild

På våra hjärtan ligger länder som Laos dit familjen Holm nu rör sig till. Assam i norra Indien är ett annat område dit vi inom kort kommer åka till. Anton Karlsson kommer åka med våra Pionjärelever till Bangladesh. Ett land och ett folk som berört våra hjärtan. På samma sätt som i Apostlagärningarna 2 så får vi se hur enskilda människor i tusentals, byar, städer och områden bli berörda av evangeliet.

I denna gudomliga mosaik som är Gå ut mission så finns evangelister, unga missionärer, stödförsamlingar, pionjärelever, styrelsefolk, församlingsplanterare, bedjare och ekonomiska understödjare. Är du berörd av de onådda folken? Var passar du in i mosaiken? Ska du gå, be, ge? Kanske är svaret alla tre! Vi behöver stark förbön för tiden som ligger framöver, vi behöver ett ekonomiskt krafttag för att lyfta de svaga delarna i den mosaik som Gud lägger just nu. Tänk att Gud som satte hela världen i rörelse, räknar med oss för att vi tillsammans får bidra till den bild som Han har:

“Därefter såg jag, en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet”

Uppenbarelseboken 7:9-10

Din missionär// Andreas Cucca

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission