Gå ut missions tröskel

Under 17 år har vi målmedvetet arbetat för att nå de onådda med evangelium om Jesus Kristus, världens frälsare. Ropet från de onådda hörs högre än någonsin. Men nu står vi inför ett val: att utöka arbetsstaben eller säga nej till ropen från de onådda. I det valet väljer vi att gå i tro! I tro på att det är Herren som manar oss till en utökning..

Arbetet har utvecklats från att under 2000-talets början handla om fem evangelisations kampanjer per år, till att idag omfatta hela 5 olika verksamhetsgrenar som genomförs dagligen av över hundra medarbetare i tre världsdelar. Överallt står nu de lokala ledarna bokstavligen upp till halsen i möjligheter att tillsammans med oss driva ett fantastiskt själavinnande missionsarbete.

Men mängden arbete för missionens anställda är tröskeln vi måste komma över. ”För den här världens skull” vill vi därför nu tillsammans med Dig som understödjare ta ett steg i tro, över tröskeln. Från och med den 1 jan 2018 vill styrelsen därför deltidsanställa en erfaren och duktig missionskoordinator som vi upplever att Gud nu har sänt rakt i vår väg! Detta medför att det totala ekonomiska understödet behöver öka med hela 15%. Vi vädjar nu därför till Dig som ännu inte stödjer arbetet ekonomiskt om att göra en ovärderlig insats för världens onådda folk genom att välja att bli med som en regelbunden understödjare. Du kommer göra skillnad för Guds rike med dina medel. Och vi vädjar till Dig som trofast har gett Ditt understöd i alla dessa år, och under uppoffringar varit med och byggt upp hela arbetet…Finns det en chans att om möjligt öka Ditt understöd med 15% så vi kommer över tröskeln?

För de onådda

Ordförande Pelle Marklund

Missionsdirektor Jonas Andersson

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission