Mission händer nu (Engagekonferensen)

Den 20-21 oktober hölls den första Engagekonferensen i Nässjö

Två organisationer. Den ene med 500 år gamla rötter och den andra en ungdom, endast 17 år! Folk & språk (Wycliffe) och Gå ut mis- sion genomförde i oktober en fantastisk missionskonferens tillsammans med alla frikyrkorna i Nässjö! Engage var konfer- ensens namn som stod för det budskap som tydligare än någonsin gick ut till kon- ferensdeltagarna: Engagera dig i mission! Folk & språks huvuduppdrag är att sända ut missionärer till onådda folkgrupper och där under lång tid lära sig folkgruppens språk. För att sedan översätta bibeln till detta språk. Medan Gå ut mis- sions huvuduppdrag är att med tolk och bibelöversättningar i händerna förkunna evangelium till frälsning och helande bland de onådda.

Både de som arbetar i Folk & Språk och deras understödjare är mestadels äldre människor. Så på Engage skedde ett ljuv- ligt möte där äldre erfarna människor ck möta Gå ut missions unga medarbetare och deras yngre understödjare, samt vice versa! Humorn o glädjen var med! I en proffsigt utförd missions-show med både husband och två eminenta programledare i Anton Karlsson och Alexander Bervebrink, så ck publiken uppleva spännande intervjuer av olika människor där deras livsberättelser talade om ett helöverlåtet engagemang för Kristus och för mission. Första till tredjeplats i en tävling ck som pris att följa med ut på en missionsresa! En riktigt gripande syn var när alla som skulle göra en missionsresa inom det när- maste halvåret kallades fram för förbön. 32 personer radade upp sig för förbön! En familj som stod där skulle resa till Laos bara 24 timmar efteråt! Mission sker nu! Det görs nu på riktigt av människor som låter sig engageras nu!

Lovsången leddes mycket bra av lovsångsbandet Respons

Jonas Andersson höll på lördagkvällen en oerhört stark predikan om hur det på sam- ma sätt som profeten Elias mantel låg kvar på marken efter Elia och som den unge profeten Elisa då plockade upp, ligger det många mantlar på marken i vårt land efter banbrytande missionärer genom historien, men vars mantlar ännu inte har plockats upp! Bli engagerad, plocka upp manteln vid dina fötter. Bli en missionär!

En stor världskarta lades sedan ut i pingstkyrkan och sedan bads alla som ville engagera sig att gå över kartan medan äldre erfarna missionärer lade sina händer på dem i förbön. En stark profetisk ande vilade över denna handling då de esta gick över världen. Dagen efteråt var på nytt unga missionärer samlade i hängiven bön på knä för de olika länder som de la sina händer på… Det är vår upplevelse som var med att Engage kommer skapa kyrkohistoriska konsekvenser för evighet- en! Känslan efter Engage är: detta borde ske på er platser. Är det kanske i din stad vi ska samla kristenheten, uppmuntra, utmana och sända ut ungdomar ut till de onådda? Sverige står mitt i en ny våg av unga missionärer. Vilken glädje det är att få vara med och se detta hända i vår tid! Vi vill även skicka med ett stort tack till kyrkorna i Nässjö samt Folk&Språk.

Din Missionär

Rickard Lundgren

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission