Söderköpingsbor tog evangeliet till Mukdahan!

Blitz slog ner även i provinsen Mukdahan! Beläget 11 timmars bussresa österut från Bangkok. I teamet var vi, jag (Andreas Holm) David Sundell från Söderköping samt en härlig filipinsk missionär; Tong Lagardo. Tong har bott två år i Mukdahan och har jobbat hårt för att engagera de sju små olika församlingsgemenskaperna i staden för att ta del i Blitz satsningen. Hans helhjärtade ansträngningar gav resultat. 

Vi blev mycket positivt överraskade över hur öppet det var att dela evangelium på skolorna i området! Vi ställde frågan till de lokala kristna ledarna om vi kunde be för barn som hade värk i sin kropp. Absolut var deras gensvar. Flera av barnen räckte sin ena hand till Jesus och lade den andra på stället med värk. Därefter bad vi en enkel bön. Fram kom flera barn som vittnade om hur deras tandvärk, huvudvärk m.m plötsligt lämnat dem. Gud är så god!

På kvällen var 90 personer samlade då vi hade kampanjmöte. 15 personer gav sitt liv till Jesus och tre personer blev lösta från demoner. De lokala kristna ledarna var med och bad och vittnade. Vi fick även be för 3 personer med HIV.

Nästa dag följde med samma goda upplägg; skolbesök och kampanjmöte på kvällen. Nu var det dax för att besöka en skola för tonåringar. Här landade evangeliets budskap om omvändelse och tro på Jesus verkligen starkt. Många blev starkt berörda och omkring 260 ungdomar gav sina liv till Jesus. Vilka otroliga öppningar för att ge de goda nyheterna till hungriga hjärtan! Även här kom ett tiotal elever fram och vittnade om helandeunder efter förbön.  Jesus sade till honom: “Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte.” Joh 4:48

Den andra kampanjkvällen predikade Andreas om Guds kärlek som förvandlar allt. Även denna kväll gav människor gensvar på frälsnings inbjudan och 13 personer kom fram till scenen för att bekänna sin nyvunna tro på Jesus Kristus. Vi bad för sjuka och Jesus bevisade att han inte har förändrats! Evangeliet fungerar. Jesu kärlek till oss människor blir så konkret varje gång en människa tar emot syndernas förlåtelse eller då ett helandemirakel tar plats. En man vittnade om att han sett Jesu ansikte och hur tårar rann nerför hans kinder. Tårar av kärlek till en nation där just nu mycket mörker råder. Låt oss fortsätta be för asiens mest onådda land; Thailand.

Hälsningar Andreas Holm, Pionjärpastor Söderköping

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission