Anden leder oss

Den 22–23 oktober skulle jag och Rickard Lundgren haft en tvådagars-kampanj tillsammans via länk till en Marwariby i Pakistan. Många ekono­miska mirakler skedde inför kampan­jen där Gud uppmanat flera personer att ge extra gåvor till just denna kam­panj. Det blev för oss ytterligare en bekräftelse på att kampanjen var efter Guds innersta vilja. Både jag och min fru Felicia kände också i våra hjärtan att det fanns något alldeles extra i luften inför den här helgen. 

Så skulle nästa bekräftelse komma. Det är nämligen så att när kyrkohistoria ska skrivas och Guds rike ska utbredas på nya platser med nya människor som kommer till tro, då blir vår fiende mycket nervös. Ett stort motstånd började mot kampanjen och det tillstånd för mötet som vi tidigare fått beviljat blev indraget då myndigheterna vände sig emot kam­panjen. Vi drog då igång en bönekedja i Sverige och flera av er som läser detta brev var med och bad för att kampanjen skulle genomföras. 

Det finns kraft i bön och Gud visade sin trofasthet ännu en gång när vårt lo­kala team lyckas sätta upp kampanjen i en annan by inom samma folkgrupp med bara två dagars varsel. Kampanjen kunde därför genomföras, fast på en annan plats och med ett möte på lörda­gen den 23:e istället för två möten som det var tänkt. En vecka senare hade Rick­ard det andra kampanjmötet i ytterliga­re en annan Marwariby och det kan du läsa om i artikeln som följer. 

Jag själv upplevde också ett motstånd i bröstet i mina förberedelser. Jag förstod tidigt att något stort var på väg att hända och jag bad om Guds nåd att förkunna evangeliet frimodigt. Jag fastnade vid ett budskap och kände mig redo att åka. Så i bilen på väg till studion upplevde jag An­dens ledning på nytt under bön. Jag blev påmind om att den folkgrupp som jag skulle tala till var en minoritetsgrupp, för­tryckt av samhället. Jag började fundera och kom att tänka på samarier i Israel på Jesu tid. Så bytte jag budskap till kvinnan vid Sykars brunn, en text som jag aldrig tidigare predikat över på en kampanj.

Väl på plats i studion fortsatte kampen i andevärlden med tekni­ken. Tre gånger bytte vi kamera och det lokala teamet i Pakistan kämpade med sin internetuppkoppling. Till slut började mötet och jag gick in i studion utan någon färdigskriven predikan, enbart några få punkter på ett pap­per. Jag litade på Andens ledning och predikade enligt hans instruktion från bilresan dit: om kvinnan som tillhör­de en folkgrupp som var utsatt och förtryckt, dessutom hade hon levt ett syndigt liv och var utom hopp. Men så möter hon källan med vatten som flödar fram till evigt liv, Jesus Kristus!

Motstånd igen. När jag börjar närma mig slutet av predikan och ska göra inbjudan till frälsning försvinner bilden på skärmen framför mig när jag behövde den som mest. Jag hörde både tolken och sorlet ifrån mötet men ingen bild. Det var som att stå på en scen och predika för att mitt under predikan tappa synen och bli blind, jag såg ingenting. Jag fick gå på vattnet och göra en inbjudan, kalla på människor utan att se dom. Utan att veta hur många som hade gått fram fortsatte jag att kalla på människor att våga ta steget. Jag blev tvungen att lita på anden, att han skulle leda mig i hur länge jag skulle kalla på människor innan jag bad frälsningsbön.

Jag sa ”ni som räckt era händer, be med mig”, men jag visste ju inte om det fanns några räckta händer eller om det ens fanns några människor kvar på mötet över huvud taget! Så bad vi frälsningsbön, jag under­visade de nya troende i sina första steg och sedan bad jag för sjuka. Fortfarande utan att se bilden ifrån kampanjen.

Jag gick ut ur studion och in i kon­trollrummet och då blev det tydligt varför det varit sådant motstånd inför kampanjen. Så gott som alla närva­rande hade gensvarat för frälsning, många hade blivit helade och en kvin­na som var blind hade fått tillbaka sin syn. Nu har en församling star­tats och Guds rike har expanderat till ännu en by.

Jag är totalt överväldigad över an­dens ledning och hur ett enkelt verk­tyg som jag, med Guds hjälp och kraft, kan användas för att etablera Guds rike på en ny plats.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission