Engagemanget stegrar

Jag sitter och skriver det här på mitt kontor, uppfylld och salig. Vi har nyligen avslutat missionskonferensen Engage mission som vi arrangerat tillsammans med Folk&Språk, OM Sverige och flera lokala församlingar i Nässjö. Ungdomar och unga vuxna har inte bara blivit informerade och inspirerade för mission utan har fått olika möjligheter att göra skillnad för de onådda folken. Så mycket skratt och glädje, men också tårar och förkrosselse.

Konferensens namn Engage kan väl närmast översättas med uppmaningen ”engagera dig” och det är just detta konkreta engagemang vi ser en stegring av i en ung generation. Det vill vi både fånga upp, nära och arbeta med. Timmarna och dagarna efter konferensen har vi haft många samtal om kallelse och önskan om att åka ut med evangeliet. De närmaste 2 månaderna kommer vi att sända 5 olika team ut på uppdrag. Det är både våra erfarna förkunnare och missionärer, men också unga människor som gör sin första missionsresa någonsin.

Den 18-25 november kommer Andreas Cucca, medlemmar från Salemkyrkan i Vargön och ytterligare andra troende att åka till Naogaon distriktet i norra Bangladesh. Vi har sedan 1999 arbetat oförtrutet med att predika evangelium och arbeta med församlingsplantering i detta som är ett av världens folktätaste länder. Många har genom åren engagerat sig och vi kan tillsammans tacka Gud för de hundratals nya församlingsgemenskaper som uppstått genom detta arbete. Men just nu behöver vi konkret engagemang igen. Inför den här satsningen och flera andra missionsprojekt har vi ett sammantaget behov den närmaste månaden på 200 000kr som måste komma in ganska omgående. Engage mission now.

Jonas Andersson
Missionsdirektor Gå ut mission

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission