Onådda platser och unga missionärer

Innan kampanjen i Mount Vernon hade vi två möten på teplantager. Det var fantastiskt att få ge evangeliet på dessa platser och se hur Rebecca 15år och Agnes 3,5år tog nya steg i sin tro. Både Agnes och Rebecca var med och bad för sjuka. På andra stället predikade vi på Hindu temple road precis […]

Lervälling, blodiglar och frälsningsmirakler

I Maj reste Andreas, Lina och deras dotter Agnes till Sri Lanka för två bymöten samt en kampanj i Mount Vernon. Med på resan var även David Oliw från Svensk Pionjär mission som hade med sig dottern Rebecca. När vi kom till Mount Vernon slogs man av den vackra omgivningen. Det andra som slog en […]

Det minsta fröt och det största trädet!

Sista helgen av maj reste jag tillsammans med Per Marklund från Gå ut missions styrelse och föreståndare i Donsö Missionskyrka, på ett återbesök i den ryska staden Yekatrinburg i Ural området, vid början av Sibirien. För 22 år sedan höll jag och Gå ut missions evangelist Dag Heggset en kampanj utanför denna stad i samhället […]

Andliga högtryck

Vi har i de nordiska länderna haft en exceptionellt varm start på sommaren. Det här med vad som händer med folk när det det blir några grader varmare är intressant. Lite skämtsamt säger vi ibland att i lite varmare länder så är också människorna lite mer ”varma” och öppna. Men är det inte precis det […]