Audiobiblar till Marwari-folket

Tänk dig att du precis fått ett möte med Jesus, du längtar efter mer men har ingen tillgång till Guds ord… Så ser det ut för många av våra nyfrälsta syskon i världen. Idag kan du vara med och ändra på det. Swisha en audiobibel till nytroende i Pakistan. För 250 kr kan du ge bort det mest dyrbara som finns, nämligen Guds ord. 

marwaricollage

Var med och ge Bibeln även till dem som inte kan läsa

I februari hade vi den första av flera spännande kampanjer i Pakistan bland den onådda folkgruppen Marwari. Ett helt nytt koncept där vi predikade evangeliet via länk och stora skärmar till de som tidigare inte exponerats för det glada budskapet. Våra live-sända kampanjer har haft stor framgång och ett par tusen människor har gensvarat till Jesus för frälsning och flera nya församlingar har startats. Marwari-folket är en onådd folkgrupp på ca 100 000 personer utspridda i ett stort område. Folkgruppen är till största delen hinduistisk men majoritetsreligionen i landet är islam. Vi får otroligt inspirerande rapporter där vi ser konkreta, mätbara resultat på satsningarna. Helandevittnesbörd, dop, söndagskolor och nya församlingar. Men än har vi bara börjat. Lärjungaträning tar tid och vi vill nå ännu fler. Många av människorna i den här folkgruppen har inte gått i skolan och kan inte läsa eller skriva. Nu driver vi nu en insamlingskampanj för att köpa in audiobiblar som vi ska dela ut till Marwari-familjer som kommit till tro. Visst är det fantastiskt med ny teknik som gör att också den som inte kan läsa ändå kan få Guds Ord på sitt språk? Vill du hjälpa oss att nå Marwari-folket?

swisha audiobibel

I år kan de också läsa julevangeliet!

När det är julafton samlas vi alltid någon gång under dagen som familj och läser från Lukasevangeliets andra kapitel om den första julen. Vi tackar Gud för att Han kom ner som människa och blev Emanuel – Gud med oss genom Jesus. Varje gång det närmar sig jul tänker jag lite extra på alla dem som även om de hade velat, inte ens kan läsa julevangeliet. Många av de kvarvarande onådda folken är nämligen också Bibellösa. Det innebär ofta att Bibeln inte alls finns översatt till deras språk. Men det kan också innebära att Bibeln av fler orsaker inte finns tillgänglig för människorna i den specifika folkgruppen.

De kanske inte har råd, vet inte om att Bibeln finns trots att den är översatt, har inte nåts med budskapet om Jesus alls än, eller så är många av dem helt inte läskunniga. Marwarifolket i Pakistan som vi lyfter i detta utskick hamnar i stort sett i samtliga av dessa kategorier. De är fattiga, har aldrig fått höra evangeliet tidigare, vet inte om att Bibeln existerar och även om de gjorde så kan de inte läsa den. Men stora delar finns av Guds Ord på deras särskilda dialekt av Marwari och finns också inläst som ljudfiler. Vi har genom vårt lokala team sammanställt och nu distribuerat hundratals med ljudbiblar till nyfrälsta Marwarifamiljer i de byar där vi redan haft kampanjer.

Detta har blivit ett ovärderlig redskap i uppföljningsarbetet när vi nu upplever ett fantastiskt spännande momentum. Fler och fler Marwaribyar ropar efter att vi ska komma till dem då deras byäldste har hört om vad Jesus gjort på det platser där vi redan varit. Vi knyter nu allt fler pastorer och evangelister till oss lokalt i Pakistan som är beredda att långsiktigt stå med oss i satsningen och som vill arbeta med församlingsplantering i den här folkgruppen.

Redan denna månad har vi anställt två pastorer till för just detta ändamål! Men allt detta kostar pengar. Ganska mycket pengar till och med. Inför den här julen gör vi en massiv insamlingsaktion för Marwarifolket. Hur många fler kan vi ge chansen att läsa/lyssna om Julen stora gåva för första gången i sina liv? Hur många nya byar ska vi tillsammans nå med evangeliet i 2023? Vårt gemensamma engagemang och gensvar ger facit. Vill du vara med? Märk i så fall din gåva ”Bibeln till Marwari jul 2022”. Stort tack på förhand!

oversvamning

Hjälp översvämningsdrabbade Marwari

Just nu pågår extrema översvämningar över hela Pakistan med över 30 miljoner människor som är direkt påverkade. Värst drabbade är områden i närheten av de största floderna som rinner från Himalaya genom landet. Vi har under en tid arbetat med evangelisation bland en folkgrupp i sydöstra Pakistan som nu har det mycket svårt.

Folkgruppen Marwari South bor i ett av de områden som är allra värst drabbat av översvämningarna. Husen de bor i är byggda av lera och de kan inte stå emot vattenmassorna utan löses upp och sköljs bort och på vissa platser står hela byar under vatten.

Flera av våra avlönade pastorer är nu utan hem och samlingslokalerna som brukar lånas för gudstjänst är förstörda. Dessutom är åkrarna där de odlar sin mat i stor utsträckning förstörda. 

Det finns lokala hjälpinsatser ifrån myndigheter men Marwari är en folkgrupp med mycket låg prioritet och hjälp behövs. Vi har inte resurser för denna typ av insatser själva men vi har kontaktnät och infrastruktur för att kanalisera och genomföra insatser som verkligen når fram och hjälper direkt. Hittills har vi med samarbetspartners förmedlat hjälp till 1000 familjer. Men det finns fortfarande överväldigande många familjer som behöver hjälp nu!

Som ett resultat av de stora vattenmängderna sprider sig nu malaria explosivt då stora mängder myggor trivs och förökas i de stora vattentäckta områdena. Våra medarbetare har redan rapporterat att just malaria redan skördar liv inte minst bland de mindre barnen. Behoven av myggnät är stort varför vi nu också söker att distribuera det i nästa insats.

För 85 svenska kronor ger vi en familj möjlighet att minimera risken för malaria. För 300 kr kan vi anordna transport, uppehälle och mat för en familj under tre veckor. Detta räddar liv. Hur många familjer vill ni vara med och rädda?

Vill du vara med och göra det möjligt för oss att hjälpa fler kan du ge en gåva till Gå ut mission, märk med ”Katastrofhjälp”. Tack för din gåva och dina böner för våra syskon i Pakistan.

Plusgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910 | Swish 123 412 30 89
Märk gåvan "Katastrofhjälp"

0L6A2084
0L6A2107

Hjälp oss nu att inte försitta tillfället!

Vi behöver snarast få in en halv miljon kronor för att kunna agera i det momentum som nu är. Människorna i fler Marwaribyar väntar på att få möta Jesus till frälsning och upprättelse. Just nu upplever vi att en dörr har öppnats för oss till ett stort och omfattande arbete. Under förra året, mitt under pandemi, restriktioner och nedstängda gränser, genomförde vi direktsända digitala kampanjer till denna onådda folkgrupp i Pakistan. Gensvaret har varit fantastiskt och vi har gått in med resurser och stöd på alla nivåer för att nya församlingar ska startas.

Fyra digitala kampanjer har genomförts, över 800 familjer har fått en ljudbibel på sitt språk, tre pastorer heltidsunderstöds, humanitär hjälp och matdistribution har satts in och söndagsskolor och dopklasser anordnats. På tio månader har inte mindre än 20 husförsamlingar startats! Just nu laddar vi för att ta evangelium till ytterligare tre nya byar under de kommande tre månaderna.

Vi vet att missionsuppdraget har en numerär utmaning – över 3,2 miljarder människor på jorden har aldrig hört evangeliet om Jesus idag. Men det finns också en profetisk utmaning som har med Jesu slutgiltiga herravälde och Hans återkomst att göra. Matt 24:14 slår fast att först ska alla etniska folkgrupper nås med evangelium. Först därefter ska slutet komma och Jesus kommer tillbaka till jorden på skyarna.

I Gå ut mission arbetar vi med båda dessa fokus för ögonen, men med en tydlig målmedvetenhet att konkret vara med och påverka den profetiska klockan. 2 Pet 3:12 säger nämligen att vi inte bara ska vänta på Herrens dag utan också påskynda den. Det enda Guds församling har fått som uppdrag att göra som står i direkt korrelation är att förkunna evangelium till alla etniska folkslag.

Just nu står Marwarifolket i Pakistan på ett alldeles särskilt sätt i vårt fokus. Vi inser att vi har fått en unik möjlighet att varaktigt plantera ett vittnesbörd om Jesus i denna folkgrupp och vädjar nu om din hjälp. Vi behöver din hjälp snarast för att säkra våra nästa tre kampanjer, stöd till fler pastorer, audiobiblar till nyfrälsta och fler riktade hjälpinsatser. Visst vill du vara med?

Plusgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910 | Swish 123 412 30 89
Märk gåvan "MARWARI 2022"

mawari

Tv-kampanj i pakistanska byar

Det är som att jag redan är på plats i Pakistan, flera dagar innan vi faktiskt är igång med vår kampanj. Blundar jag, känns nästan dofterna och hettan. Jag ser de färgglada kläderna och hör trafiklarmet i någon av Pakistans större städer. Landet har över 200 miljoner invånare och platsen för kampanjen är en by i sydöstra delen av landet. Där finns en onådd folkgrupp på ca 100 000 personer utspridda i ett stort område. Folkgruppen kallas Marwari och är till största delen hinduistisk men majoritetsreligionen i landet är islam. På plats i byn, som annars varken har elektricitet eller internet, har våra nationella medarbetare arbetat hårt med att bygga en kampanjplats. Stora LED-väggar, scen, tält, ljudanläggning och flera generatorer samt speciallösningar för att säkra el och internetförbindelsen som gör att vi kan ta evangelium till byn samt även stora delar av Asien, via direktsänd TV från studion i Nässjö!

På kampanjdagen är ett tv-produktionsteam på plats och säkrar att vi ska kunna se folket när vi predikar. Cirka 800 personer är samlade och förväntningarna är höga både i Norden och i Pakistan. Men när vi ska koppla upp oss och komma in i mötet har vi ingen signal!

Jag ska villigt erkänna att jag redan då kände segervittring. Fram till den punkten hade allt fungerat, men inte nu. Helt uppenbarligen var det saker på gång i den andliga världen som så ofta på våra kampanjer. Kontrollen fördes över från Kanada till Norge och en timma och 20 minuter senare är efter en enorm insats från teknikerna allt igång som det ska. Det är nästintill overkligt. Med endast tre sekunders fördröjning tillbaka har jag full interaktion med folket där nere. Jag och den pakistanske tolken Jabran som i sin tur finns i Norge, hittar snabbt rytmen i vår kommunikation och evangeliet bara rinner ur mig. Kontrollrummet sägerefteråt att jag predikade närmare en timma, men jag märker det knappt. När jag sedan gör inbjudan till frälsning så är gensvaret massivt. Vi är alla gripna av det starka gensvaret och en känsla av stundens allvar griper mig. Det händer nu. Idag bygger Jesus sin församling på den här platsen.

Efter att vårt lokala team har pratat med människor och tagit namn och kontaktuppgifter på dem som bett med i frälsningsbönen ber vi för dem som är sjuka. Ett härligt kaos utbryter där man märker att de här människorna aldrig varit i närheten av ett kristet möte förut. Det går lätt att be och det hela går oerhört snabbt. Det tar inte många minuter innan den första personen tillkännager vad Jesus gjort. En efter en kommer de sedan fram och folket är storögda. Det är ryggont, magproblem, huvudvärk, demonbefrielser. Jesus är där med dem.

Andra kampanjdagen är folket ännu mer på hugget. Gensvaret till frälsning är ögonblickligt och vi jublar tillsammans. När jag sedan ber för de sjuka upptänds jag plötsligt av en helig vrede över Djävulens listiga ränker och vägar för att plåga dessa vackra människor. Jag känner mig ledd att gå emot mörkrets makter och be specifikt för vissa sjukdomar. Det var först lite svårare att få folk att vittna, men ett antal personer är ändå framme och ger Jesus ära för att de blivit helade. Bland annat var där en ung kvinna som tydligt demonstrerar att hon inte kunna sätta sig ner på huk tidigare, men nu kan göra det obehindrat! Känslan efter mötet är ljuvlig och jag bara vet att vi bara fått se en bråkdel av allt av det Gud gjorde här.

Tre dagar senare börjar det plinga i min inkorg. Berättelser, bilder, filmklipp. Vittnesbörden fortsätter att komma dagar och veckor efter att kampanjen är slut. Av de över 800 personer som var på plats så har 403 unika uppföljningskort fyllts i av frälsningssökande! Redan två veckor efter kampanjen så rapporterar pastorn vi stödjer på heltid att två hela familjer har bestämt sig för att låta döpa sig! Vad hände i den där konfrontationen med mörkrets makter i andra mötet? Några av vittnesbörden som kommit till oss berättar en del av den historien. En man hade inte kunnat lyfta sin arm på sju år, men nu är armen helad! En kvinna och en man som varit döva fick sin hörsel! Flera demonbesatta blev befriade från onda andar! Nya rapporter kommer in var och varannan dag.

Överallt i Pakistan såg människor mötena via TV. Vårt callcenter blev uppringt av 550 personer från 30 olika städer och byar under de här två dagarnas möten! Några vittnesbörd vi tagit emot direkt ifrån teamet i callcentret är att en familj på sex personer bad frälsningsbönen och tog emot Jesus över telefon. Vi tackar Jesus för att vi i denna tid får vara ute på de digitala vägarna och stigarna och uppmana människor att komma in, så att Guds hus blir fullt. Be med oss för fortsättningen, den uppföljning och församlingsplantering som nu är i full gång bland Marwari.

0L6A2121 scaled