matutdelning Marwari

Jesus flyttar in i Marwari-byn

Tänk dig att du vuxit upp i en by långt utanför allt annat i landet där du bor. Du har varit åsidosatt, utstött och isolerad från majoritetssamhället. Också din Gudsbild är präglad av distans och utanförskap då du redan från födseln tillhör de kastlösa. Sedan kommer Jesus till din by via en märklig vägg där människor från ett annat land predikar och ber. Allt ställs på ända. Gud är inte längre långt borta och du är inte längre ställd på undantag. Guds församling är född och planterad i din by.

Det har knappt gått ett år sedan vi började med digitala evangelisationskampanjer bland Marwarifolket, men redan nu är våra heltidsunderstödda pastorer i gång och betjänar inte mindre än 20 nystartade församlingar! 800 audiobiblar har delats ut till familjer i fyra olika byar och de rapporter vi fått är oerhört uppmuntrande. Folk samlas kring dem i hemmet, tar med dem ut på fälten när de arbetar, och lyssnar till Guds ord innan de går och lägger sig.

På samtliga fyra platser där vi genomfört kampanjer har vi nu genomfört dopklasser och dop!

Blixtinsats innan jul bland Marwari i Pakistan

Precis innan jul gjorde vi en blixtinsats, som vi inte ens hann skriva om att vi skulle göra. Nöden och behoven bland det fattiga och utsatta Marwarifolket i Pakistan vet inga gränser, och när ropet på hjälp kom reagerade vi omedelbart. Genom vår lokala samarbetspartner Mission Asia gick vi in och hjälpte en hel by med mat till alla invånarna för flera veckor framöver.

Glädjen, tacksamheten och framför allt fascinationen bland folket är stor. Framför allt är den stora frågan – vem är denne Jesus som gör att människor långt borta vill hjälpa oss?

Dörren för riktade kampanjer och församlingsplantering är vidöppen i ännu fler Marwaribyar. Vi är fast beslutna att fortsätta ut på vägarna och stigarna för att nå dem, en by i taget, med evangeliet om Jesus Kristus!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission