Assam publik

Inte genom någon människas styrka!

I Assam, Indien, där Gå ut mission arbetat sedan 2011 finns många onådda kvar att nå och delstaten som sådan betraktas som hinduisk. Däremot finns två andra delstater som gränsar till Assam som är kristna, så har det däremot inte alltid varit. Många känner säkert till väckelsen i Nagaland som är en av dessa delstater. Där var kristna i liten minoritet fram till 1953, sedan följde ett antal stora väckelser i delstaten. Framför allt känner vi i Sverige till den väckelse som bröt ut 1976 där en våg av mirakler, helande och omvändelser skedde. Enligt uppgift ska denna väckelse ha föregåtts av sex års non-stop bön med flera längre fasteperioder där ledare och pastorer gått samman för att be för situationen i delstaten. Idag räknas 90 % av befolkningen som kristna.

Bara några mil därifrån ligger Assam, som är en annan delstat, med andra folkgrupper och andra språk som talas, där det är ett helt annat religiöst läge. En hinduisk majoritet med fanatiska grupperingar som för varje år hårdnar i sitt bemötande mot såväl kristna som muslimer. Dessutom finns flera folkgrupper ur delstatens ursprungsbefolk­ning som är riktigt svåra att nå, en av dem är Rabha.

Jag har hört många berättelser ifrån väckelsen i Nagaland, men ännu fler ifrån den i Meghalaya som bröt ut långt tidigare. William Carey verkade i området och vågen efter hans arbete översatte Bibeln till flera av de stamspråk som vi idag möter i området. Denna rörelse följdes sedan upp av amerikanska missionärer som gjort ett mycket stort jobb i området längre tillbaka och redan på 1800-talet började ett baptistsamfund formas bland folkgruppen Garo i Meghalaya. Det var en tuff och hård väg att leda stamfolken i Indien till tro på Jesus. Förföljelsen var enorm och många fick sätta livet till, både missionärer men också de som kom till tro. Mitt i denna förföljelse skrevs en sång som de kristna i folkgruppen Garo sjöng tillsammans för att uppmuntra varandra att hålla fast vid sitt beslut trots hårda påtryckningar och risker. De tog en melodi ifrån en gammal indisk folkvisa och gav den en ny text. Idag känner vi denna sång som spridits över hela världen ”jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå”.

Nu står vi inför liknande utmaningar i Assam. Sedan 2011 har vi gjort kampanjer bland dessa folkgrupper och sett fantastiska saker ske, men än finns mycket arbete kvar att göra både i bön och evangelisation innan Assam följer sina grannars resa att bli en kristen delstat.

Första helgen i november hade jag en digital kampanj i en by som tillhör folkgruppen Rabha. Låt mig säga något om denna folkgrupp. De är en av 20 ursprungsgrupper som funnits i området så långt tillbaka som man idag kan förstå. De är ett stolt hindiskt folkslag med en mycket stark kultur som de med stolthet bevarar generation efter generation. När någon konverterar till en annan religion blir förföljelsen oerhört hård. En av våra avlönade medarbetare tillhör denna folkgrupp och han har slutat räkna antalet gånger som han blivit misshandlad för sin tro. Jag själv har rest runt till flertalet byar och träffat kristna som samlas till gudstjänst i hemmen nattetid för att inte bli upptäckta och påväg till mötet bär de sina biblar innanför kläderna för att de inte ska synas.

Nu stod jag alltså i studion i Nässjö för några veckor sedan med 50 personer ifrån denna grupp på en skärm framför mig. Dyrbara människor som samlats i nyfikenhet på budskapet om Jesus. Jag predikade evangeliet tydligt och klart och vid inbjudan kallade jag på dem med nöd i hjärtat och tårar i ögonen att ta ett kliv fram för att ta emot Jesus. Men ingen av dem rörde en min! De stod blick stilla och var tillsynes helt oberörda av budskapet. Jag blev missmodig. Men när jag lämnat studion påminde Gud mig om att det är på dessa platser evangelium behövs som mest och dagen efter var det dags att predika på samma plats en gång till. Denna gången hade ryktet gått om en man som blivit helad på kampanjmötet. Därför var det nu inte längre 50 samlade, utan istället 400! Däremot var inte alla dessa ifrån folkgruppen Rabha, utan flera hade kommit ifrån andra byar men ungefär 50 personer responderade till frälsning och minst två av dessa var Rabha!

Än en gång blir jag påmind om orden från Sakarja: ”inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande säger HERREN Sebaot.” Onådda folkgrupper är ofta också svårnådda folkgrupper och utmaningen tvingar oss ner på knä och totalt beroende till Gud. Be med mig för Assam. Att samma sak ska ske som tidigare hänt i Nagaland och Meghalaya. Be med mig för de drygt 360 folkgrupper som finns representerade men framför allt de 20 grupper som tillhör Assams ursprungsbefolkning.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission