M28 missionskonferens Norge publik

Vi samarbetar för att utbreda Guds rike

M28 – missionskonferens i norska Bergen

Mellan den 22-23 oktober reste jag, David och Ellen Thornell till Bergen i Norge för att medverka på den norska missionskonferens M28 för onådda folk. 31 missionsorganisationer och drygt 200 deltagare från hela Norge var samlade. Det var så gott att både få träffa vänner och syskon i uppdraget om att nå de onådda sedan lång tid tillbaka! För det är något alldeles särskilt när vi kommer samman kring uppdraget om att nå alla världens folkgrupper. Det är en proklamation i andevärlden! Konferensen innehöll många spännande seminarier, undervisning och hälsningar från missionärer. Ett starkt fokus under dagarna var att nå muslimer med mycket undervisning om hur vi gör det rent praktiskt.
När så många missionärer kommer samman som bär på samma längtan kan vad som helst hända. Den Helige Ande ledde många samtal och kopplade organisationer och nyckelpersoner med varandra. Han är nog mer mån om att vi ska samarbeta för Guds rikes utbredande än vad vi själva ofta är. Vi var både tacksamma och nästan lite häpna över de samtal vi hade haft när vi satte oss i bilen och körde hem över de norska fjällen!


m28norge

Mer än att nätverka och lyssna till undervisning så fick vi också själva vara med och undervisa på flera seminarier. Jag höll i ett seminarie om kampanjmission och senare i en nätverksträff samma ämne. David och Ellen fick tillsammans med YWAM Norge hålla i ett seminarie om hur man går från att vara kallad och ut i tjänst! Hör dem berätta här:
”Vi fick dela våra erfarenheter kring hur det kan vara att få en kallelse från Gud i ung ålder och att sedan hålla fast vid den. Vi delade sedan upp ungdomarna i grupper där vi samtalade om bland annat vad som kan hindrar oss som är unga att ta steget ut i tjänst och hur vi kommer igenom det. Seminariet var väldigt praktiskt och vi samtalade om saker som ekonomi, familj och förväntningar kopplat till missionskallelsen. Seminariet lämnade för oss en eftersmak av hopp. Hopp för nästa generations missionärer, vår egen generation som inte vill att något ska stå i vägen för Guds kallelse. En tjej i 20-årsåldern lyfte upp tanken att visst är vi unga men det finns de som är ännu yngre än oss som är redo att ta kliv ut och vi behöver vara förebilder för dem genom vår kallelse och lydnad. Seminariet var för oss en höjdpunkt på dagen och personligen väckte det en tacksamhet för allt och alla som hjälpt och hjälper oss att hålla fast vid kallelsen”.
Lördagen avslutades med ett kvällsmöte där många ungdomar hängav sig åt mission och det blev en stark bönestund! Vi är tacksamma över att få vara en del utav M28 och stå samman med våra syskon i Norge om att uppfylla Matteus 28 och göra lärjungar av alla folk! Då behöver vi samarbeta och därför är dessa initiativ så bra!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission