Det händer i Assam, Indien

Vad är Gå ut mission? Det är vårt lokala kontor där Jonas med flera jobbar med att samordna vårt arbete. Det är alla de evangelister och predikanter som genom åren har åkt ut till andra länder för att predika evangelium och undervisa om Jesus och träna lärjungar. Det är våra pionjärer som utför ett fantastiskt arbete i olika församlingsplanteringar här i Sverige. Det är våra Young Missionaries som år ut och år in åker till olika platser utöver världen och där får ”mission i blodet” och för all framtid ett mål och syfte för sina liv.

Gå ut mission är också de team som är bofasta på missionsfältet. De består av alldeles vanliga infödda människor som i tro på Jesus valde att koppla samman med oss i en kampanj eller församlingsplantering i Indien, Guinea, Madagaskar med flera platser. Dessa människor som gav av sig själva för evangelium och som inte bara såg en möjlighet att få visa upp sig, utan verkligen visade prov på att de älskar Jesus mer än allt. De som har en passion att dela Jesus med sina landsmän och tränar dem till att bli lärjungar.

Här nedan vill jag dela några axplock av berättelser från Assam, där vi på plats understöder härliga Gudsmänniskor som betjänar de allra minst nådda. De är en del av ”Team Gå ut mission”. 

Gå ut mission, Assam består idag av sex personer som bor på olika platser i delstaten. Det senaste året har varit väldigt besvärligt för dem liksom för resten av världen. I omgångar har myndigheter stängt ner områden eller samhällen, då har ingen fått lämna området och ibland inte ens sitt hem. Det har gjort att många människor har haft svårt att överleva. Dessutom kom det vid ett tillfälle vilda elefanter in i en by och förstörde många hem och fält med grödor. Men mitt i detta så har de ändå hittat kreativa vägar för att dela evangelium i ord och handling till sina medmänniskor.

Flera av dem har bara de senaste månaderna berättat om hur så många har kontaktat dem och bett om hjälp. En av dem är den äldre mannen som hade svåra magplågor men inte hade råd med operation. Han kom desperat och bad om förbön och blev både helad och frälst!

En kvinna som efter att ha besökt en begravning kom hem och betedde sig mer och mer konstigt, besynnerligt, skrikande förbannelser. Familjen kontaktade en i vårt lokala team och han kom dit och bad för kvinnan som blev fri! Hela den familjen blev frälst.

Vår teamledare i Assam, Salnang, fick ett samtal från en pastor i en annan stad. Pastorn ville ha hjälp med att be för en mycket svårt cancersjuk person. Telefonnumret till Salnang förmedlades så att han skulle kunna tala direkt med den sjuke mannen. Telefonen ringde, han svarade och börjar be men upptäcker att det är någon helt annan som ringt. Någon som också behöver hjälp i förbön för någon annan som är sjuk i en helt annan sjukdom. Under tiden märker han att någon försöker ringa så han ber färdigt, ber att få återkomma och svarar på nästa samtal. Nu är det den cancersjuke mannen som ringer. Salnang ber för honom också och ringer sedan upp den han talade med först. Då får han veta att den personen han bett för vaknat upp ur sitt komaliknande tillstånd, gått på toaletten och nu kände sig helt frisk! När han några dagar senare talade med den cancersjuke mannen, berättade han att han också blivit botad och nu var helt fri från smärta! Halleluja! Det som från början verkade som ett misstag var Guds sätt att utföra mirakler.

Husförsamlingar har startats trots pandemi, söndagsskolor har startats, mat, medicin och biblar har delats ut till behövande. Mindre möten har hållits, sjuka och döende har fått förbön och Gud har botad och upprättat så många människor.

Här följer ett vittnesbörd från Bijoy, en av våra medarbetare i Assam.

”Hälsningar till dig i Jesu Kristi namn.

Det gångna året har varit mycket utmanande för mig och min familj. Från juni 2020 till februari 2021 gick min familj igenom en mycket svår tid på grund av min dotters svåra sjukdom. Vi var tvungna att ta henne till 12 olika läkare för behandling mitt under covid-19 och lockdown. Under sju månader låg vi sömnlösa i oro och tårar. Men många bad för oss och Gud stärkte oss så att vi kunde stå starka i den situationen. Samtidigt började jag och min vän att sälja kyckling vid vägkanten för att få en inkomst. Då tog jag tillfället att dela Jesu kärlek med människor med andra religioner som gick igenom tuffa tider och kunde också dela ut biblar till många. Jag träffade även andra troende, bad med dem, uppmuntrade och hade gemenskap med dem. Vi samlade också smågrupper till bibelstudier och besökte förföljda kristna i avlägsna bergsområden.

Vi använde oss också av zoom för att ha bibelstudium och be tillsammans. Men det bästa med den här tiden av lockdown var att jag kunde tillbringa mer personlig tid med Gud, studera hans ord, läsa böcker och ha mycket tid med familjen.

Så än en gång skulle jag vilja säga ett stort tack till er på Gå ut mission för att ni bistod oss med all slags hjälp, även mitt i dessa situationer. Tack för att vi får möjlighet att vinna människor och att delta i expansionen av Guds rike. Tack!”

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission