Nya församlingar över hela Guinea

Det är inte svårt att känna stor tacksamhet, glädje och vild framtidstro, när man inser att Gå Ut Mission sedan 2009 genomfört hela 29 kampanjer i Guinea, Västafrika. Först och främst riktas vår tacksamhet till Gud för allt han gjort i människors liv! Sedan tacksamhet till dig som förebedjare och understödjare och till de evangelister som förkunnat evangelium. Tacksamhet också till de understödjande församlingar som skickat några av sina medlemmar för att på plats få testa sin kallelse. Sist, men inte minst, till alla pionjärelever som genom åren fått varit med och gjort mission i Guinea.

Tillsammans med vårt lokala team i Guinea har dessa kampanjer inneburit att tiotusentals människor fått sina liv förvandlade. Befintliga församlingar har växt mångdubbelt och nya församlingar har startats. En av dessa nya församlingar är helt unik med enbart människor från folkgruppen fulani. Fulani är den största folkgruppen i landet. De finns över det så kallade Sahelområdet från Guinea i väster till Sudan i öster. Tusentals har blivit helade, blinda fått sin syn, lama börjat gå, döva hör igen och cancertumörer har försvunnit. Människor som har varit bundna av onda makter i årtionden är nu befriade. Häxdoktorer och imamer har blivit frälsta. Tack Jesus! Wow! Halleluja! Du är underbar! All ära till Herren som tagit de här människorna från mörker till ljus.

Under de senaste veckorna har Oury, som leder vårt lokala Gå Ut Missions-team i Västafrika, börjat en rundresa i Guinea till alla de platser som vi haft kampanjer på sedan 2009. Här följer nu en första rapport från några av dessa kampanjplatser:


I Kissidougo i sydvästra delen av Guinea höll Andreas Cucca med Pionjärteam en kampanj i april/maj 2010. En kampanj som då var den näst största som någonsin hållits i Guinea. Över 10 000 människor tog emot Jesus dessa dagar. Oury berättar att när han nu 11 år senare kom till Kissidougo hade pastorerna anordnat en väl-komstkommitté. De var så tacksamma för vad vi gjorde genom kampanjen, men även för Ourys oförtrutna arbete med att träna ledare under dessa år. Här har åtta församlingar startats sedan kampanjen, vilket är dubbelt så många som då redan fanns.

En av platserna han besökt de senaste veckorna är Macenta, där Jonas Andersson tillsammans med paret Cucca med ett stort team pionjärelever var i april 2012. En fantastisk kampanj med många livsavgörande beslut. Så många som 7336 personer fyllde då i uppfölj-ningskort och många blev också helade och befriade. Idag har ytterligare sju församlingar startats i Macenta och närliggande platser. Församlingarna har fått ny eld och Oury fick besöka en by där folkgruppen Tomaninya kommit till tro och nu vill bygga en kyrka.

I Boké i nordvästra delen av landet, höll Andreas och Lina Cucca tillsammans med team från flera olika församlingar i Sverige, en kampanj i februari 2013. Även här har Den Helige Andes eld verkligen fått tag på de troende. De har en helt ny syn på evangelisation och om att GÅ UT med evangelium, och sänder idag ut sina egna missionärer till byar och små städer runt om Boké, där man planterat flera nya församlingar, någon så långt som nio mil från staden. De pastorer som Oury mötte säger att de har döpt närmare 600 personer under de senaste åren, som ett direkt resultat av kampanjen.

Oury har även besökt Dieke, nära gränsen till Liberia, där Lina Cucca och Emma Mauritzon samt pionjä-releverna Simon Lundgren och Linus Hegg hade en kampanj i maj 2017. Oury berättar att det 2017 fanns fem församlingar i staden. Det fanns stor osämja mellan dem och de bråkade om det mesta med varandra. Kampanjen hade ändrat på allt detta. De har bett varandra om förlåtelse och börjat samarbeta, vilket har inneburit att man sedan kampanjen för fyra år sedan, kunnat starta nio nya församlingar. Dessutom har de fem ursprungliga församlingarna vuxit så det knakar. När Oury pratar vidare om mötet han nyligen haft med pastorer och ledare i Dieke har han svårt att hitta orden. ”They are so handsome,” säger han. När jag ber honom förklara vad han menar, berättar han i ett rasande tempo, på engelska blandat med franska: ”De har fått tag på elden, de brinner för evangelium, de går ut i de omkringlig-gande byarna och predikar, vilket de aldrig hade gjort innan kampanjen. De gör ett fantastiskt jobb!”. Ja, det är verkligen att vara vacker och attraktiv i Guds ögon!

Utdrag från vårt nyhetsbrev, juni 2017:

”… En pojke kom upp på scenen under hejarop från hela sidosektionen. Han var en av lärlingarna på bilverkstaden och många kände honom. Han hade fötts med ett missformat knä som gjorde att benet vinklades utåt och han hade haft svårt att gå. När han vittnade om sitt helande, skanderade folket: ”Jesus! Jesus!” i ren glädjeyra! ”

GUINEA

ANTAL FOLKGRUPPER: 48

BEFOLKNING: 13,466,742

ONÅDD BEFOLKNING: 11,679,000

PRIMÄR RELIGION: Islam

OFFICIELLT SPRÅK: Franska

NATIONELLT SPRÅK: Fula, Malinké, Susu, Kissi, Kpelle & Loma

EVANGELIETS FRAMSTEG:Onådda

EVANGELISK KRISTENDOMS GLOBALA STATUS: 0.71%

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission