Mirakler i Pakistan

Det är en häftig och nästan surrealistisk upplevelse att stå i vår studio i Nässjö och predika livesänt till Pakistan och samtidigt se folket på skärmen framför mig. Att med bara några få sekunders fördröjning kunna tala till folket på plats genom stora LED-skärmar och in i många hem runt om i Asien genom satellit. Vår Guds kärlek har minsann inga gränser! Extra gott var det att få göra detta tillsammans med våra vänner på Mission Asia.

Under kampanjens första kväll hade det nästan inte kommit någon när kampanjen skulle börja, men efter någon timme hade det samlats drygt 500 personer! Det lokala teamet på plats gjorde en bra insats med sång och genom att få tekniken att fungera. Efter en stund tog Simon Lundgren vid och predikade ”från död till liv genom Jesus”. De som kom till tro på mötet fick sedan möjlighet att följas upp av troende på plats. Vi avslutade sedan med att be för sjuka och tyvärr förlorade vi kopplingen kort efter att Simon sagt Amen, men det stoppar ju inte Gud från att verka! Nej, Amen betyder ju; låt det ske! Dagen efter vittnade en kvinna som varit med om en hemsk trafikolycka för 41 år sedan och haft smärtor ända sedan dess att hon nu var helt frisk. Halleluja för Jesus!

Simon Lundgren berättar: “Det var så starkt att se hur den Helige Ande övertygade människor om Jesu frälsning, även på distans. När jag bjöd in till frälsning såg jag på skärmen framför mig hur en man i folksamlingen står och gråter med händerna på sitt hjärta när han ber med i en frälsningsbön. Kanske var det första gången han fick höra om Guds nåd? Det finns inget större än att se en människa ge sitt liv till Jesus. Där är Guds närvaro total!”
Andra och sista kvällen samlades fler människor. Det var nästan en fördubbling ifrån kvällen innan med 900 personer samlade, vilken fest! Människor ifrån olika folkgrupper var där och det var en spänd förväntan i luften inför vad som skulle hända. Tekniska problem gjorde tyvärr att vi hade längre fördröjning i sändningen, stundtals flera minuter, därför kunde vi inte interagera med människorna på samma sätt. Men evangelium blev predikat, först av Ellen Thornell som hade en warmup och sedan predikade Daniel Bäckrud om den rike mannen och Lazarus i Lukas 16. Efter inbjudan var känslan i TV-bilderna från kampanjen att ungefär hälften av folkskaran räckte sina händer och bad med i överlåtelsebönen. Detta bekräftades sedan efter att uppföljningskorten blivit räknade: 395 st!

Daniel Bäckrud berättar: ”Att stå i studion och leda i en frälsningsbön utan att direkt varken se eller höra responsen var mycket speciellt. En mänsklig ovisshet blandad med en andlig övertygelse om att människor just i denna stund ger sina liv till Jesus. Att sedan minuterna senare se på monitorn i studion hur hundratals människor står med sträckta händer och ber den bön jag nyss lett dem i, det var oerhört mäktigt.”
Helanden präglade verkligen den här kampanjen. Det har strömmat in vittnesbörd både på plats under kampanjen och till telefonsvararen från människor som tittat på kampanjen hemifrån på sin TV. Vittnesbörden har också fortsatt att komma in dagar och veckor efter kampanjen där människor vittnar om att besvär och åkommor försvunnit! En kvinna kom till kampanjen med mycket svåra smärtor på grund av njursten men vid bön försvann smärtorna direkt. Två personer som haft hjärtproblem konstaterar nu, ett tag efter kampanjen, att problemen är borta. En annan hade smärtor i kroppen efter en operation som gått snett för fyra månader sedan, men smärtorna försvann direkt vid bön. Vidare vittnar en man om att han tidigare inte kunde se med skärpa men att Jesus nu helat hans ögon.

Stort tack till dig som på olika sätt har varit delaktig i denna kampanj genom bön och givande. Tillsammans når vi onådda med evangelium och tillsammans utför vi det uppdrag som vår Herre har gett oss, att gå ut och predika evangeliet om riket! Även denna gång avlönar vi en pastor som nu har till uppgift att följa upp dessa 395 personer som lämnar sina kontaktuppgifter. Låt oss be tillsammans för det arbetet!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission