Ris och andlig spis

Rapport från Laos

Sedan några år tillbaka har vi fått stå i relation till ett par pastorer i Laos som på ett fantastiskt sätt ger av sina liv och hjärtan i evangeliets tjänst. I ett land där kristendomen inte är accepterad och därmed blir förföljelse ett resultat. Men trots fängelsevistelser och påbud, kvarstår ivern att få dela evangeliet och träna lärjungar. Vi har länge bett över hur vi tydligare både som familj och som organisation ska göra insatser i landet. När vi därför fick ett meddelande om att dessa älskade vänner svälter nu under coronapandemin, startade vi en insamling och inom ett par dagar kunde vi vara med och sända ner pengar till mat. Tacksamheten visste inga gränser och många människor blev välsignade med mat och förnödenheter. För pengarna kunde de köpa ris och mat, hjälpa till att bygga upp ett hus som brunnit ner, ge en änka mat och mjölk till hennes barn. De uttrycker sin tacksamhet och säger att ”trots att vi är på olika platser, är vi bröder och systrar och vi känner er kärlek. Ni hjälper oss att klara oss ett steg till”.

Nöden är fortfarande stor och behoven ökar för varje dag. De ber oss att be för dem. Precis nyligen fick vi ännu en rapport. Sedan de varit ute och delat ut nödhjälpen så fick de leda en av familjerna som tog emot stöd, till Kristus! 3 månader tidigare hade de fått leda ytterligare 5 personer till frälsning så nu startar de en husförsamling på totalt 10 personer! Vi känner oss tacksamma över att se att trots att många idag känner sig oroliga för sin egen ekonomi väljer de att sträcka sig ut. Det finns en glädje i att ge! Det finns ett talesätt som säger att en person som ger är en lycklig person. Och det ligger nog mycket i det. Var med du också, för de onådda folkens skull.

Familjen Holm

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission