Full aktivitet i missionen!

Rapport från Assam, Indien

Epidemin i vår värld slår hårt på olika sätt. Karantän och så kallad ”Lockdown” har införs av regeringar i missionsländerna och det gör att när människor inte längre får utföra ett dagligt arbete, förlorar de omedelbart sina intäkter. Miljontals drabbas nu av fattigdom och därför även hungersnöd. Nu om någonsin vill vi vara på plats och hjälpa till – och det är vi! Trots att vi fortfarande inte kan resa ut till dem och situationen i dessa länder har blivit betydligt svårare, så är ändå missionsarbetet i full gång! Gå ut mission stödjer nämligen sedan många år lokala missionärer månatligen i flera av dessa länder.

Dessa är nu trots hårda restriktioner i full aktivitet, upptagna med att hjälpa människor från akut svält. Bara i den indiska delstaten Assam har teamet på 6 personer besökt hela 29 landsbyar som ligger i deras omedelbara närhet. I dessa landsbyar har man delat ut tonvis med ris och matpaket till de fattigaste av de fattiga! Självklart har detta också gett dem fantastiska möjligheter att förkunna evangelium om Jesus för människor och de har bett för hundratals människor.

Tack vare ditt ekonomiska stöd till Gå ut mission kan alltså Guds församling ute i världen vara offensiv i att uttrycka kärlek, godhet och omsorg när en svår tid råder bland de onådda folken.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission