Vittnesbörd från Tchad

Några av er kanske kommer ihåg att Alexander och jag planerade att åka till Tchad i juni månad förra året. Vi hade skickat våra pass till Tchads ambassad för att få visum, men posten slarvade bort våra pass. Resan fick ställas in och just då kändes det väldigt snöpligt.  Men när vi nu ser tillbaka kan vi bara säga: ”TACK Gud för att när du stänger en dörr så öppnar du ett fönster!” 

I februari tog jag tåget upp till Arlanda för att resa vidare till ett land som varken jag eller någon annan i Gå Ut Mission hade besökt tidigare. Tchad – ett land som har legat på våra hjärtan under ca. två år. Framförallt har Alexander Bervebrink påmint oss, om och om igen, hur gör vi med Tchad?

Detta var som en ”spejarresa” för Gå ut Mission. Jonas sa: ”Peter, ditt uppdrag är att ta reda på så mycket som möjligt på plats. Ta kontakt med kristna ledare från olika sammanhang, lyssna på vad de har att säga om situationen i landet. Låt dem berätta om sin vision, och presentera med hjälp av den helige ande vad vi i Gå ut mission gör och vad vill göra tillsammans med de troende i Tchad.” Det låter kanske enkelt, men jag vet med över 30 års missionserfarenhet att det inte alltid är så lätt.

Nåväl, Gud hade redan börjat sitt verk och gett oss en fantastisk kontakt, nämligen Leif Zetterlund. Leif är en Gudsman som verkat som missionär i Sudan i över 20 år. Sedan många år tillbaka arbetar han i Sahelregionen. Sahel ligger i Afrika, söder om Sahara. Området sträcker sig österut från Atlanten ända bort till Sudan i Öst.

När jag kom fram till N´Djamena, huvudstaden i Tchad med drygt 1,5 miljoner invånare, spenderade jag 5-6 dagar med att träffa kyrkoledare, samfundsledare och ledare från olika kristna organisationer. Det var mycket information att processa varje dag, inte minst för att all kommunikation hade tolkats till knagglig engelska från franska eller Tchad- arabiska. Guds nåd och rätt kontaktperson som hjälpte att möjliggöra dessa möten gjorde att vi har fått flera kontakter som vi kan arbeta med framöver. Tillsammans kan vi nå ut till invånarna i Tchad med evangelium och etablera nya församlingar där människor kan växa till i sin tro.

Under tiden jag var i Tchad fick jag bl.a. en karta där en inhemsk missionsorganisation precis hade kartlagt vilka onådda grupper som finns i landet. 81 olika folkgrupper, många med unik kultur och eget språk ses som onådda för evangelium, bara i Tchad. Av dessa finns 51 folkgrupper där man inte känner till någon kristen. I de övriga 30 finns någon eller några få troende. Här finns stora behov och vi behövs. Visst är det ett tecken på att vi ska vara här?

karta staff ias e1553597370929

De sista dagarna åkte vi en liten tur på 130 mil på fantastiska vägar”, de där vägarna som man oftare kör vid sidan av vägen för att marken där är jämnare och har färre stora hål. Under denna tur fick jag möjlighet att se landet tillsammans med Leif och en inhemsk evangelist. Den bilresan öppnade upp för nästa steg.

På många platser i Tchad finns vattenbrunnar vilka har borrats med stora kostnader som följd. Tyvärr har många av pumparna till dessa brunnar gått sönder efter en tid. Slitage, sand etc. har helt enkelt slitit ut dem. Många byar har alltså en brunn men ändå inte tillgång till något rent vatten.

I början av maj ska Alexander och jag tillsammans med en hjälporganisation åka ut till området Guerra, ett bergsområde mitt i landet. Här ska vi, tillsammans med dem, reparera trasiga brunnar och se till att de får rent vatten igen. På kvällarna kommer vi att visa Jesusfilmen, dubbad till deras lokala stamspråk. Vi ska predika evangelium om det levande vattnet och be för människor, tillsammans med lokala evangelister. Vi tror och vi vet att Gud kommer att möta så många människor. Vi tror att detta kan vara ett fantastiskt sätt att dela de goda nyheterna med lokala folkgrupper där Islam är den till 99% rådande religionen. Vi planerar också för att församlingar skall startas på varje plats. Stå med oss i bön för denna satsning!

Peter Ek
Missionskoordinator

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission