Vårt team i assam

Gå ut Missions engagemang i Indien sträcker sig många år tillbaka i tiden. Assam har varit och är en av de delstater där vi tillsammans med lokala kristna har sträckt ut en hjälpande hand för att välsigna, uppbygga och hjälpa de troende.

De arbetar ständigt med att nå sin by och närmaste omgivning med evangelium. Guds kraft är räddningen och upprättelse på så många plan av en människas vardag.

Jag reste till Guwahati i Assam i början av december för att under att par dagar samtala med – och styrka vårt lokala team på plats. Teamet består idag av 5 personer från olika stammar och därmed olika kulturer inom Assam. Det är fantastiskt värdefullt när vi tillsammans försöker nå fler och fler folkgrupper i Assam.

Under de senaste 5-6 åren har 19 större eller mindre kampanjer hållits i lika många distrikt av Assam och ca 36 000 personer har svarat på inbjudan att ta emot Jesus i sina liv. Det är helt fantastiskt! Tänk att var och en av dessa 36 000 personer har fått sina liv förändrade och förvandlade på så många plan av livet; andligt, själsligt och fysiskt. Det är ju det som frälsningen innebär. Det viktigaste är vårt andliga väl och vi bryr oss verkligen om människors eviga framtid. Men frälsningen påverkar så mycket mer än vår andliga framtid. Guds frid börjar också regera i våra hjärtan och vi blir fria från fruktan och sådant som plågar vårt själsliv.

20181213 185026

Det här fick vi många exempel på när var och en i teamet delade med sig av vittnesbörd om hur de allra flesta när de ”bara” gensvarat på frälsningsinbjudan verkligen fått sina liv förvandlade. Nu är de en del av en församling eller en husgrupp där de bor. Visst har inte alla problem och svårigheter försvunnit – men det har ändå inneburit stor förvandling för de allra flesta.

Teamet i Assam skickar sina varmaste, djupaste TACK till dig som valt att stå med oss i dina böner men också till dig som genom ditt givande gör allt detta möjligt. Det ger verkligen långsiktiga resultat, ända in i evigheten!

Peter Ek
Missionskoordinator

Hälsning från team Assam genom Salang:
Det är med glädje jag ger dig de senaste nyheterna från vår ungdomskonferens som hölls andra veckan i december. Ofrälsta ungdomar gav sina liv till Jesus. Många av de unga fick uppleva kraften i den Helige Ande. De började profetera, tala i nya tungor, några fick ta del av nya uppenbarelser och syner. Jag själv fick också en dos av den Helige Ande och kände mig riktigt upplivad!

 

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission