Konferens för Fulani i Guinea

 

I slutet av 2018 samlades troende fulani från hela Guinea, och även individer från ett par av grannländerna. Det är ytterst sällsynt att så många från den här onådda folkgruppen möts för att tillbe Herren Jesus, studera Bibeln och be tillsammans. Visst har liknande konferenser har hållits någon gång tidigare, men det var för flera år sedan.

Nu kom dessutom initiativet från inhemska ledare, som arrangerade detta utan att ha klart med sponsorer på förhand. De gick i tro och fick se hur det blev en välsignad vecka. Flera olika kyrkor och samfund var representerade, och även några utländska missionärer var på plats.

Förgrundsfigurerna som höll i det mesta har kopplingar till Gå Ut Mission och till IBRA. Oury som är välbekant bland Gå Ut Missions understödjare var också en av talarna i konferensen. Kalidou som jobbat ganska mycket med IBRA genom åren hade skickat ut inbjudningarna och agerade mötesledare. För mig personligen var det en stor glädje att se dem stå sida vid sida tillsammans och betjäna sina landsmän. Rent praktiskt kompletterade de varandra på ett bra sätt, så att både samlingarna blev andligt starka och att logistiken fungerade. Dessutom fanns ett gift par med och skötte det mycket av arbetet med receptionen och i köket. De har båda tidigare deltagit i satsningar IBRA gjort med upptäckarbibelstudier (DBS), och nyligen var mannen med och tolkade under Gå Ut Missions kampanj i Sangaredi. Genom Guds nåd hade vi från Skandinavien alltså flera kopplingar till den här viktiga, för att inte säga historiska konferensen för Fulanifolket i Guinea.

Som så ofta när det gäller evangeliskt arbete bland Fulani i regionen Fouta Djallon var

det en påtaglig andlig kamp. Under veckan råkade man ut för bilolyckor, sjukdomsanfall och demonisk aktivitet. Men inget kunde hindra våra troende syskon från att samlas i Jesu namn och stärka varandra, för Guds Rikes utbredande. Vi fick se hur människor överlät sig till lärjungaskap (trots att det var en konferens för troende så blev en person befriad från demoner och tre personer gick fram och bad frälsningsbön en av kvällarna).

Vår bön och längtan är att de som deltog i konferensen ska få vara med och sprida evangeliet vidare i Guinea och norrut i Sahel-regionen. Visionen om att liksom regnen på Guineas högland ger upphov till de stora floderna Gambia, Senegal och Niger så ska levande vatten från Fulanifolket hemtrakter flöda fram från ”Västafrikas vattentorn”. Vi vill se många lärjungar som gör lärjungar, nya evangelisationsinsatser och församlingsplantering framöver. Var gärna med och be för detta.

Marcus Svedman
IBRA Västafrika

 

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission