Glädjen att få sända

Genom Gå ut missions 18-åriga historia så har vi aldrig varit en ”one-man-show”. Tjänstegåvor har bejakats och bekräftats, förlösts, tränats och upptagits i organisationen. Vi har arbetat i team som över tid sett olika ut. Under året som gått har flera nya medarbetare presenterats. Men 2019 blir också ett år då vi igen får sända gåvor vidare.

Sedan i somras har Daniel Smenes och jag fört samtal om framtiden. Gud hade börjat tala till Daniel och vi förstod ganska snart vad Herren hade tänkt. Den 1 januari 2019 lanseras missionsstiftelsen Jesus to all Nations under ledning av Daniel och Katrin Smenes och i och med det lämnar de Gå ut mission. Vi ser med tacksamhet tillbaka på 4 år av den mycket goda frukt som deras gåvor lämnat i organisationen, såväl som ute på missionsfältet. Med glädje och bön om välgång sänder vi Daniel och Katrin i deras gemensamma nästa kapitel på missionsfältet. Personligen vill jag uppmuntra dig som understödjare att fortsätta hålla paret Smenes och Jesus to all Nations i dina böner och att ge en gåva till deras arbete om Herren leder dig till det.

Jonas Andersson
Missionsdirektor

 

En hälsning från Daniel

Jag vill allra först förmedla ett stort tack till alla Gå ut missions evangelister som jag under fyra år har fått äran att lära känna och stå tillsammans med. Under dessa fyra åren har det betytt otroligt mycket för mig att kunna träffas, prata, be, uppmuntra varandra och resa ut i mission tillsammans. Detta även under en speciellt tung period för min egen del, då jag var väldigt sjuk under 2014-2015 p.g.a. låg ämnesomsättning.

Vänskapen med övriga gänget i Gå ut mission har gjort att jag vågat börja drömma om framtiden, hålla fast vid Guds kallelse och sträcka mig efter hans bästa. Jag är otroligt tacksam för dessa relationer och ser fram emot att vi även fortsättningsvis kommer ha mycket med varandra att göra.

Till sist vill jag uttrycka ett stort tack till dig som stöttar Gå ut mission. Du har på många sätt stöttat även mig t.ex. genom dina böner. Må Guds rika välsignelse vila mäktigt över dig de dagar som ligger framför.

Med mycket kärlek,
Daniel Smenes

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission