Leve evangeliet

Som liten stod jag ofta i pappas verktygsbod och byggde flygplan; en träkloss som jag med spik fäste tvärs över en annan träkloss. Antagligen hade ingen i sin vildaste fantasi kunnat gissa att det var flygplan jag byggde. Mina plan var klumpiga och inget av dem kunde flyga. Ibland hamnade spiken mellan träfibrerna så att hela klossen sprack. Då fick jag idén att prova trälim. Men när jag tryckte på limflaskan kom det inget lim. Gammalt lim hade korkat igen öppningen, så då fick jag pilla bort det med en liten spik. Men när det torkade limmet var borta, kom det ändå inget lim från flaskan. Bara luft som lite hånfullt visslande kom från flaskan. Så jag stod där och skakade och tryckte så mycket jag kunde, utan resultat. Till slut vände jag på flaskan för att se om det satt något i vägen för öppningen. En av mina lite sämre idéer var att trycka samtidigt på flaskan. ”Sprutt!” sa det och där stod jag med massa trälim i ögat.

I höst är det mycket som händer samtidigt! Inom kort, i oktober, lyfter ett flygplan med Simon Lundgren och Daniel Bäckrud till Guinea för en stor bibelutdelning. Evangelium ska predikas i samband med att 2000 biblar på språket fulani, delas ut i flera olika byar. Ett annat flygplan med mig själv och Alexander Bervebrink flyger till Guinea i november för ännu en kampanj i detta land som vimlar av olika folkgrupper. I månadsskiftet oktober-november flyger Daniel Smenes till Assam i Indien för att hålla kampanj.

Vi kan se uppdraget som omöjligt eller så kan vi tro att för Gud är inget omöjligt. Situationer både för nationerna och enskilda människors liv, kan tyckas låsta. När vi försöker kan resultatet tyckas vara inget annat än luft. När vi behöver ett flöde, står vi där med torkat lim. Det är inte alltid ens plan vill flyga. Men evangeliet lever! Det är inte klumpigt, igentorkat eller bara luft. Det är enkelt, kraftfullt, har substans och är relevant för varje människa. Det kan låsa upp varje fastlåst situation. Det kan skaka om nationerna. Det öppnar upp igentorkade dörröppningar. Det räddar människor in i evigheten. Och det är Guds plan att det ska höras bland alla folk!

Det spelar ingen roll hur mycket vi skakar, trycker och försöker pressa fram ett resultat. I egen kraft kan vi omöjligt få något uträttat. Vi behöver den Helig Andes vind för att kunna lyfta. Vi behöver bröder och systrar i Kristi kropp, som Han kallar att tillsammans med oss, genomföra uppdraget att förkunna de goda nyheterna. Korset, två tvärslagda ”träklossar” är Hans plan, till frälsning för alla folk. Så kära syskon! Stå nu med oss igen och låt oss sätta sprutt på dessa tre satsningar i höst genom era förböner och din ekonomiska gåva!

Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, så är mina planer högt över era planer.” Jes 55:9

Anton Karlsson, samordnare Ung Missionär

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission