Impact the Balkans

Ett av missionsteamen från Ung Missionär deltog i somras i en större satsning tillsammans med Jesus Revolution och Pentecostal European Forum, som gjordes i nio av Balkans nationer. 330 unga människor från 35 olika nationer möttes först i Bulgarien för ett femdagars träningsläger.

 

Under de dagarna var det starka Gudsmöten där unga människor brännmärktes av Guds kärlek. Missionslågan tändes i varje hjärta och vi fick undervisning om hur man förkunnar evangelium, delar sitt personliga vittnesbörd, samt hur man ber för sjuka. Till slut var vi klara för att resa ut till våra specifika nationer.

Mitt team reste till Montenegro, till staden Bar. Efter arton timmar med buss kom vi till slut fram. En missionärsfamilj på sex personer som hade bott där i bara en dag, var våra värdar. Vi hade fått veta på förhand att vi inte skulle kunna förkunna evangelium på öppen gata och att det var så mörkt och svårt i denna nation. Till och med vår kontaktperson uppmuntrade oss med att “det skulle överraska mig om någon överhuvudtaget kommer lyssna på er”. Evigt optimistiska var vi ändå redo för att inta gatorna i Bar!

Vi hade vårt första gatumöte mitt i centrum på torget. Vårt team bestod av en dansgrupp och ett evangelisationsteam. Vi satte upp ljudanläggningen och började inbjuda dem som kunde höra oss att komma närmare. Dansgruppen satte i gång med den första av de tre danserna de hade lärt sig i Bulgarien. Mellan varje dans delade en av oss sitt personliga vittnesbörd och gatumötet slutade med en stark förkunnelse om Jesus.

ggi delar sitt vittnesbird fir firsta gungen webb

Till vår stora glädje var folket i Bar så villiga att lyssna på oss. De var vidöppna för Jesus! Den första kvällen var det 15 människor som ville ta emot frälsning och fem blev ögonblickligen helade. Bland dem var det en kvinna som hade smärtor i knät. Hon fick förbön där hon satt på en parkbänk och knät blev fullständigt friskt! Därefter påpekade hon att hon hade två knän och att hon behövde helande också i det andra knät. Vi bad för henne igen och smärtan försvann fullständigt!

Många av ungdomarna kom tillbaka kväll efter kväll och vi lärde verkligen känna dem de dagarna vi var där. En av dem, en femtonårig kille, blev helad i sin rygg under ett av våra gatumöten. Han blev vår tolk till serbiska. Han ville så gärna översätta åt oss, våra gatumötena fick verkligen ett uppsving med en tolk från lokalbefolkningen. Flera gånger delade han sin splitter nya upplevelse av Jesus, i mikrofonen till folket i Bar.

Sammanlagt hade vi 18 gatumöten i Bar(!) och vi fick se 66 dyrbara människor gensvara på evangeliet. Det var också 25 omedelbara helande som inträffade under dagarna vi var där. Vi kände allihop en smörjelse av genombrott som också spred sig vidare till lokalbefolkningens hjärtan.

Vi hade inga problem med polisen eller andra auktoriteter. Det var som om de var förblindade om vår närvaro, eftersom polisen gick förbi oss flera gånger utan att ens fråga om vi hade något tillstånd. Herren gav oss frihet att förkunna de goda nyheterna om frälsning i Kristus!

Under Impact the Balkans i de nio nationerna som evangeliet blev förkunnat i fick 14.400 människor höra evangeliet. Av dessa gav 1030 gensvar på evangeliet och 191 blev ögonblickligen helade på gatan. Det har verkligen varit veckor av “himmelsk impact” och vi har bara sett en del av allt som hände där. All ära till Jesus!

Daniel Smenes

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission