Vad händer efter kampanjen?

Detta är en fråga jag ofta ställer mig själv. Tänk dig själv att du rest i en bushtaxi flera mil ut i det som verkar vara ”ingenstans”. När du kommer fram möts du av en liten församling i en av världens minst nådda folkgrupper. De berättar för dig om förföljelsen de får utstå, hur biblar bränns på bål och hur kyrkobyggnaderna förstörs. Ändå har de i tro beslutat att arrangera en kampanj för att nå sin egen befolkning med evangelium. När du sedan åker därifrån lämnar du denna lilla och förföljda församling med en hög på flera hundra uppföljningskort. Pastorn lovar att ta hand om var och en som skrivit upp sig och du ber för honom, men i ditt hjärta tänker du: HUR SKA DET GÅ TILL??? 

Samtidigt som jag vet att de lokala troende kommer att tränas av våra inhemska uppföljningsarbetare som alltid gör sitt yttersta och som har församlingsplantering som en del av sitt DNA så kommer ofta frågan ”hur” upp i mina tankar. ”Hur ska det gå till just denna gång?” ”Hur ska de hinna med alla dessa uppföljningskort?” ”Hur ska de kunna stå emot all förföljelse som uppstår?” ”Hur ska de orka?” Och hur ska de nyfrälsta våga döpa sig och öppet gå med i en församling när de riskerar att frysas ut ur samhället helt? HUR??Svaret landar precis som alltid i att Jesus själv försörjer sin församling med det den behöver, mod, tröst, styrka och kraft.

Under hösten 2017 reste jag och min fru Felicia runt i Assam, Indien under en månad för att besöka några av de platser där GUM har haft kampanj och planterat församlingar genom åren. Vi fick vara med och uppmuntra församlingarna till fortsatt tillväxt och vi fick verkligen se att Jesus faktiskt håller de löften som står skrivna och att mina mänskliga frågeställningar faktiskt endast grundar sig i min otro. Här följer vittnesbörd ifrån 4 av de platser i delstaten Assam som GUM haft kampanjer i: Goalpara, Rongsai, Nagaon och Biswanath.

goalpara
Goalpara Detta var den första kampanjen Gå ut mission gjorde i Assam år 2011. Goalpara-området är, lokalt sett, framför allt känt för sin träningsanläggning för hinduiska terrorister och där fanns endast ett fåtal döpta familjer. Under kampanjen samlades ca 200 uppföljningskort in ifrån hinduer. 50 av dem döptes och konverterade ganska snart efter kampanjen (alltså ca ¼) medan ytterligare 15 familjer valde att tro i hemlighet utan att döpa sig på grund av förföljelsen. När vi kom dit i höstas, 6 år efter kampanjen träffade vi ett nätverk utav husförsamlingar. De samlades till gudstjänst på nätterna för att inte bli upptäckta och när de gick till gudstjänst hade de biblarna innanför kläderna för att ingen skulle ta dem och bränna dem. En kvinna hade till och med fått lida martyrdöden några månader innan vi kom dit. Trots detta hade församlingens dop-siffra ökat ifrån 50 till 200. Trots fruktansvärd förföljelse har alltså frukten av den kampanjen blivit en församling som under 6 år fördubblats, 2 gånger! Dessutom hade antalet familjer som tror i hemlighet ökat ifrån 15 till 25!
nagaon
Nagaon Även denna kampanj hölls utav evangelist Daniel Smenes, som berättar att det var en härlig kampanj med många under och tecken och att många uppföljningskort samlades in. Lokalt fanns en baptistförsamling som amerikaner planterat för ca 100 år sedan. Pastorn i denna församling lovade efter kampanjen att ta hand om uppföljningen. Ungefär ett år efter kampanjen var nästan ingenting gjort. Löftena hade inte hållits och högen med uppföljningskort var nästan orörd. Vår ledare i Assam beslutade då att skicka dit en ung inhemsk apostel och församlingsplanterare, som flyttade till Nagaon för att ta över uppföljningsarbetet ifrån pastorn i baptistförsamlingen. När vi kom dit hade denne unge apostel bara bott där i en månad. Ändå hade han redan hunnit starta 3 husförsamlingar med 10-20 besökare i varje! Alla rapporter ifrån fältet är inte segerrapporter men något vi i Gå ut Mission är väldigt glada över är att vi har fantastiska lokala medarbetare. De har en glöd och är villiga att offra så gott som vad som helst för att utbreda Guds rike. Utan dem hade kampanjerna aldrig kunnat bära den frukt som vi nu rapporterar om.
rongsai
Rongsai Här fanns innan kampanjen endast en liten husförsamling, ingen kyrkobyggnad och ingen pastor. Ett par familjer hade kommit till tro men de hade ingen lokal ledare. Gå ut Missions Norges, evangelist Daniel Smenes predikade på den kampanjen och han uttryckte när han kom hem att det måste till ett stort mirakel för att uppföljningen ska bli fruktsam på denna platsen. På dagtid under kampanjen skulle de ha seminarier för lokala ledare men ingen kom, det fanns ingen ledare. Men när jag och Felicia kom dit stod där en tegelbyggnad mitt i byn där det stor ”CHURCH” med stora bokstäver. Lokalen rymde ca 100 personer och när jag predikade i den kyrkan stod minst lika många utanför byggnaden och hängde in genom fönstren för att lyssna till budskapet. Det visade sig att pastorn i Goalpara, flera gånger i veckan åkt 35 km enkel väg på motorcykel för att sköta uppföljningen även i Rongsai. Nu är han andlig ledare för båda församlingarna och båda växer i multiplikation.
biswanath
Biswanath Här var jag själv, tillsammans med evangelist Daniel Smenes och två andra norrmän och hade kampanj i april 2017. Där fanns framför allt två församlingar, en baptistförsamling och en tysk-lutheransk församling. Totalt under kampanjen samlade vi in strax över 2000 uppföljningskort. När vi kom dit i höstas, 8 månader efter kampanjen hade pastorerna arbetat hårt. Båda de redan existerande församlingarna hade nästan fördubblats och dessutom hade pastorerna planterat tre nya husförsamlingar i tre olika byar en bit därifrån. Här är ett vittnesbörd ifrån Dimi (bild på framsidan), en kvinna som upplåter sitt hem åt en av dessa husförsamlingar: ”Jag var tidigare hindu och jag hade aldrig hört talas om Jesus, jag visste att det fanns kyrkor med kristna men jag hade aldrig hört talas om namnet Jesus. En dag när jag var ute och gick i byn såg jag en banderoll där det stod att man kunde bli helad av Jesus. Jag hade haft svåra magsmärtor under flera år så jag gick till kampanjen i hopp om att bli helad. När jag kom dit berättade de om Jesus ifrån scenen, de berättade om syndernas förlåtelse och att bli räddad i evigheten. Tillslut sa de att alla som ville lära känna denne Jesus skulle komma fram till scenen. Jag vågade inte. Men efter det skulle alla med sjukdomar och smärtor komma fram. Då gick jag fram och den kvällen försvann mina smärtor. Detta var första kvällen och jag blev så tacksam till Jesus att jag gick dit andra kvällen också. Då gick jag fram för att lära känna Jesus. De bad för mig och jag har bett till honom varje dag sedan dess. Nu är min största bön att mina bröder också ska börja tro så att jag får döpa mig.”

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission