Bryt ny mark! – så inte bland törnen (Jer 4:3)

Att bryta ny mark handlar om att ta ned träd, riva upp stubbar, få bort stora otympliga stenar med både maskiner och dynamit…det är krävande, kräver muskler och tar tid. Men det är nödvändigt för att komma åt slät mark och en bördig jord. Det är bara pionjärer som gör sådant.

I Guds rike är det likadant. Gud befaller genom profeten Jeremia Guds folk att tänka nytt. Att vi ska vara pionjärer som hittar ny bördig mark och inte slösar bort tid och resurser på mager jord med törnbuskar. Samtliga av våra kristna rörelser startades av andliga pionjärer för mellan 90-140 år sedan. Men var är pionjärerna idag? Vi har många pastorsutbildningar men hur är det med utbildningar för evangelister och missionärer?

I Gå ut mission tackar vi Gud för att vi i höst välkomnar den 10e årskullen som börjar vid den pionjärutbildning vi driver tillsammans med Team med uppdrag! Hela 36 pionjärer har vi utbildat sedan starten. Dessa har varit med och startat församlingar i Sverige, hållit kampanjer bland onådda folk, predikat i små svenska samhällen, eller för stora folkskaror i Afrika och Asien. De har fått se människor söka frälsning. Sjuka har blivit botade när de ber för dem och de har fått befria människor från demoner. Men de har också fått uppleva dagarna när ingen vill lyssna. När man hånas och förlöjligas och överenskommelser bryts. Att ifrågasättas av sin egen familj eller hemförsamling. De har fått uppleva motgångar såväl andligt som lekamligt. Detta är också en oundviklig sida av det pionjära livet.

Men det är fascinerande att efter avslutat pionjärår få se hur de går vidare och ägnar sig åt att finna ny mark för Guds rike. Flera pionjärer finns med aktivt i Gå ut mission. En del finns med i församlingsplanteringarna och andra startar upp nya församlingar själva eller i team med andra. Emma Mauritzon som var Pionjärelev 2011 har de senaste två åren varit linjeledare för Pionjär. Men nu är hon mammaledig och Anton Karlsson som var pionjärelev 2009 är nu linjeledare. Till hösten ser vi ut att få en klass med över 10 elever som kommer bryta ny mark! Vill du stå med oss i vårt arbete med att utrusta och utveckla nya Pionjärer? Då vill jag uppmuntra dig att i sommar be för den nya klassen! De behövs mycket kraft och energi för att få se tidigare obruten mark kultiveras och de första plantorna skjuta upp. I den andliga världen flyttas främst ”sten” och andra hinder i bön. Tillsammans kan du och jag nu skapa förutsättningar för ett effektivt planteringsarbete det kommande läsåret. Det är väl investerad tid.

Jonas Andersson, missionsdirektor

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission