Det minsta fröt och det största trädet!

Sista helgen av maj reste jag tillsammans med Per Marklund från Gå ut missions styrelse och föreståndare i Donsö Missionskyrka, på ett återbesök i den ryska staden Yekatrinburg i Ural området, vid början av Sibirien. För 22 år sedan höll jag och Gå ut missions evangelist Dag Heggset en kampanj utanför denna stad i samhället Bjerjozovsky. 

Det var en märklig och knölig kampanj som mänskligt sett inte såg ut att lyckas helt bra. Men Guds nåd och Hans vägar är förunderliga. Det blev ändå en församling i samhället och ganska många ungdomar kom till tro på Jesus, och det visade sig att de är bevarade även idag…dock inte så unga längre!

Pastor Leonid Bak som vi då gjorde kampanjen tillsammans med i 1996, presenterade mig nu för en skäggig 42 åring med barn på bägge armarna. Det tog bara en sekund så kände jag igen den lilla pliriga blicken och utropade: -Dima medan jag kastade mig i hans stora ”björnfamn”! Dima upplevde under kampanjen i Bjerjozovsky som ung 18 åring att han skulle bli församlingens pastor, och det är han än idag!

Orsaken till denna återresa var att Leonid under 2017 plötsligt fick ett tilltal från Gud om att han skulle återknyta kontakten med mig och fråga om jag kunde komma och hålla en konferens om församlingsplantering i hans nuvarande församling i Yekatrinburg. Denna församling har hela tiden haft en bra kontakt med Equmeniakyrkan, och därigenom visste Leonid att jag arbetar med församlingsgrundande.

Och sannerligen behövs våra återbesök i Ryssland. Våra bröder och systrar där har tyvärr under de sista åren fått uppleva hur det gamla förtrycket och förföljelsen under kommunisttiden, har börjat återuppstå. De får inte längre evangelisera eller ens bjuda med sig någon icke medlem till kyrkan utan att riskera bli bötfällda om det polisanmäls. De får inte heller ha något officiellt samarbetet med en utländsk organisation, utan måste stå på egna ben. Detta har gjort att de troende i Ryssland på nytt har börjat ropa till Gud om en andra våg av ”perestrojka”, frigörelsen som ju på 90-talet gjorde det möjligt för mig och andra att hålla många kampanjer runtomkring i landet. De minns hur de när kommunismen brakade ihop, drogs in i Andens vind genom att vi från väst kom och predikade evangelium och de blev pastorer och missionärer över hela Sovjetunionen. Nu har klimatet hårdnat och det planteras inte så många församlingar. Det finns få evangelister och missionärer. Konferensen var därför ett led i de ryska syskonens önskan att återuppta nöden för de förlorade. Seminarierna var välbesökta med representanter från 22 av Yekatrinburgs små församlingar. Staden har 2 miljoner invånare och under 0,5% evangeliskt troende. Seminariedeltagarna var riktigt hungriga på inspiration, undervisning och förbön. Guds ande berörde de flesta och med händerna sträckta upp i luften ropade de högt till Gud för sitt fosterland.

Det var inspirerande att tillsammans med församlingens styrelse lyssna till Leonids vision om att starta ett bibel & missionsinstitut. I oktober drar man igång för att utbilda pastorer, evangelister och missionärer så att hela Ural området och så småningom hela Ryssland och de närliggande onådda länderna Uzbekistan, Turkmenistan och andra kan få bli föremål för evangeliets frälsande och upprättande kraft! Leonid såg djupt i mina ögon när han vädjade om Gå ut missions hjälp i allt detta: – Rickard, tänk om vi hade vetat i maj 1996 i den lilla orten Bjerjozovsky att vi skulle nå ut i hela världen?! Och så påminde han mig om den profetsika bilden som Dag Heggset hade delat med mig från Matt 13:32 när jag en regning natt under kampanjen i 1996 var på väg att ge upp alltihopa: ”Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”

Rickard Lundgren, grundare

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission