Andliga högtryck

Vi har i de nordiska länderna haft en exceptionellt varm start på sommaren. Det här med vad som händer med folk när det det blir några grader varmare är intressant. Lite skämtsamt säger vi ibland att i lite varmare länder så är också människorna lite mer ”varma” och öppna. Men är det inte precis det vi får vara med om här uppe i kalla norden varje gång vi upplever en rejäl värmebölja? 

Folk blir mer avslappnade, kommer ur sitt vinteride och börjar rent av prata med varandra. Men det finns också andra fenomen. När det blir tillräckligt varmt, och värmen håller i sig kan dock mindre charmerande sidor komma fram hos oss. Många blir irritabla och snarstuckna eller kanske helt dåsiga och närmast apatiska.

Precis på samma sätt är det när det andliga klimatet förändras. När den andliga temperaturen stiger och förfrusna hjärtan tinar, öppnas människor och nationer upp för Jesus. Om och om igen har vi i Gå ut mission fått uppleva plötsliga andliga högtryck. Då tycks människor vara öppnare och mer mottagliga för evangelium än för bara något år, någon månad eller rent av bara för en vecka sedan. I helig samverkan mellan bedjare och himlens Gud förflyttas högtrycksområden och förblir över folkgrupper och nationer. Men vi har också sett den andra sidan där irritation, motstånd och till och med apati infinner sig mitt i dessa starka skeenden. Människor som inte vill få avslöjat vad som faktiskt göms i det frusna hjärtat, drivs till motstånd och ibland vidriga angrepp. Bland dem som kanske stått med i kampen länge kan perioder av långvarig hetta, faktiskt skapa andlig dåsighet och apatiskhet. Segerrapporterna skapar inte glädje och tacksamhet längre.

Kampen vi står i är av andlig natur och därför är jag så tacksam över att just du valt att stå med oss. Jag är övertygad om att du som läser dessa rader nu väljer att ge oss möjligheten att fortsätta sommaren i andligt högtryck. Med riktad bön hålls skeenden igång, med öppna hjärtan som ger frikostigt riskeras ingen dåsighet. Tack Jesus för en våg av andlig, böljande värme över de nordiska länderna, vi ber att det får fortsätta hela sommaren och långt in på hösten!

Jonas AnderssonMissionsdirektor

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission