What a diffrence a day make!

Den gamla sången har så rätt. Vissa dagar gör enorm skillnad. Ta bara din födelsedag, bröllopsdag, sista arbetsdagen eller din begravningsdag, eller för att inte tala om dagen då Jesus försonade mänskligheten med Gud på Golgata kors – vilken skillnad den dagen gjorde! För Gå ut mission var vårens årsmötesdag en dag som andades både skillnad och så mycket hopp. Det är inte ofta som årsmöten i Sverige fullkomligen kokar av energi, entusiasm, nöd och förkrosselse som det gjorde vid organisationens 18:e årsmöte. Mötet var inbakat i en träff för alla de människor som på olika sätt står med i arbetet. Alla dessa kallar vi nu för GO Team! Det handlar om styrelsen, de anställda, förkunnarna, äldre personer, barnfamiljer, och dem som finns med i våra verksamheter Ung missionär och Pionjär. De sistnämnda gjorde att hälften av deltagarna var under 25 år – Halleluja!

Det är inte en självklarhet att lyckas förnya och föryngra organisationer. Och när det nu har skett i Gå ut mission så vill vi bara prisa Guds för Hans verk. Per Marklund har varit styrelsens ordförande i alla dessa år och så även styrelsens sekreterare Bosse Carlsson. Vid detta årsmötet avgick Per som ordförande och överlämnade klubban till Rickard Lundgren, men blir kvar som ledamot i styrelsen. Bosse avtackades för sin trogna och hängivna insats i styrelsen, men organisationens ledare, Jonas Andersson förklarade honom nu som ständig ”hedersmedlem”!

Och på denna skillnadens dag valdes fyra nya styrelsemedlemmar in i styrelsen. Utöver vår missionskoordinator Peter Ek som ni kunnat läsa om tidigare, valdes även Niclas Wiktorell föreståndare i Nässjö Pingstförsamling, trebarnsfar och gift med Paula. Linnéa Holm skolsköterska, fyrbarnsmor och gift med Andreas samt pastor i församlingen Life Church i Söderköping. Anette Magnusson, högstadielärare i Oskarshamn tvåbarnsmor, gift med Martin och aktiv i missionsförsamlingen i Oskarshamn. Detta gör att styrelsens medelålder nu sjunkit från 51 till 42 år.

Efter årsmötet hölls ett öppet missionsmöte i

Nässjö Pingstkyrka. Lovsången leddes av Pionjärelever och Unga missionärer. Jonas predikade och det var en fantastisk syn att få se hur alla dessa människor sökte fram till förbön för att överlåta sig till mission. Bara synen av denna armé av människor som redan är inbokade på kommande missionsresor till världens olika onådda folk – är i sig helt obeskrivlig! De är inte ensamvargar som springer sina egna stråk. De är vänner och syskon som ber för varandra. De komplimenterar varandra med mångfalden av gåvor som kan och uppmuntrar varandra istället för att konkurrera. Man kan lugnt konstatera -vilken skillnad det kommer göra!

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission