Evangelium till ön Fotoba

Vad ska man säga..? Det är svårt att smälta och ta in allt som Gud gjorde och som hände under de dagar som jag, Rodhe, med pionjäreleverna Hanna, Clara och Annie samt Gå ut missions evangelist Daniel, var med om i Guinea. Var ska man börja, då Gud verkligen ordnat med ett party på Fotoba!

Den anglikanska prästen som tolkade åt oss hela veckan, kom första dagen iklädd en hatt som lämpar sig för partytillfällen och nog var det party hela veckan. Han själv blev andedöpt under tiden han tolkade undervisningen om andedopet! Det går inte att ta miste på det liv som han fick del av. Han avslutade kampanjen med att vittna om det som hänt honom och bjöd in till fler möten veckan efter, då han skulle predika, be för sjuka och driva ut demoner. Publiken bekräftade att han var annorlunda, något hade hänt!Vår kampanjplats låg mitt emot en moské och scenen med mixerbordet hörde till en imams hus. Det var ca 250 personer som kom kväll efter kväll. Nästan samtliga besökare bad med i frälsningsbönen varje kväll och vissa av kvällarna överröstade barnrösterna de vuxna. En muslimsk kvinna hade tagit sig till kampanjen från Conakry, minst 45 minuter med båt, för att hon hört att det kunde ske mirakler och helanden. Hennes tumör på vänster hand försvann under förbönen!

Nanacy som är 20 år och mamma till två barn, följde instruktionen som gavs innan förbönen. Hon uppmanades att lägga av sig sina amuletter och avsäga sig inflytande av andra herrar än Jesus. När vi började be manifesterades en demon och vi fick i namnet Jesus befria henne. Hon vittnade om hur lugnt och fridfullt allt blev efteråt och hon uppmanades att enbart ha Jesus som sitt beskydd och åkalla honom som sin personliga frälsare. Hon kom på kampanjmötet dagen därpå, där sträckte hon handen i luften och bad med i frälsningsbönen. Hon vittnade då också om hur hon upplevt att hon alltid, sedan barnsben, haft mörkret inom sig men att hon nu var fri! Många sätter på sina barn amuletter redan som nyfödda och tror att det är deras beskydd och även inom anglikanska kyrkan på Fotoba, är det vanligt förekommande. Men Gud vare tack, teamet har under de dagarna bildligt rivit bort sly och annat som vuxit upp och dolt korset med dess kraft och budskap! Guineas anglikanska biskop lägger bort sin skrivna predikan och säger att han ska ”enbart” inspireras av den helige Ande och predikar med kraft att ingenting är omöjligt för Gud! Han och hela hans stab välkomnade det svenska teamet och bad att vi skulle ha framgång!

På grannön Room finns ingen kyrka. Vi åkte dit och predikade evangelium, kastade bort amuletter och sjuka blev friska. Ben växte ut, höftproblem försvann, flera fick klar syn igen och en imam räckte upp handen och bad med i frälsningsbönen. Halleluja! GUD är så god!

Nu fortsätter den anglikanska prästen tillsammans med Daniel från Sierra Leone, med uppföljningen på dessa öar. Fortsätt gärna be för dem och tacka Gud för vad han gjort för Susufolket på Fotoba och Room, som fick möta världens frälsare!

Rodhe Haslinger

img 2381 img 1831 img 1951 img 1987 img 1991

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission