Ledarträning i Assam

Assam är ett distrikt i nordöstra Indien. Här bor det drygt 30 miljoner invånare varav 86% på landsbygden. Henrik och Anna Thornell reste till Assam i slutet av april, för att undervisa om missionsbefallningen. Det samlades ca 50 personer för att lyssna, några av dem var pastorer och ledare. 

Frågan var hur man skulle kunna nå ut till de 26 000 byarna med uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Hur skulle man gå tillväga för att starta nya församlingar?

Som alltid innebär missionsresor någon form av dramatik och så också denna gång. En cyklon drog fram och vår kontaktpersons hus blev förstört av ett träd som föll ner över taket. Be med oss om att han kan få den hjälp han behöver med att reparera huset.

Undervisningen fortsatte och handlade om hur lärjungar i sin tur ger evangeliet vidare och gör nya lärjungar som i sin tur gör nya lärjungar osv. Samma princip gäller för startandet av nya församlingar. Att fortsätta växa, ge vidare och förökas är grundtanken i lärjungaskapet. Vikten av bön och att ha en vision poängterades och Anna undervisade från 1 Petrusbrevet om att stå fast och hålla ut, även när tider av lidande och förföljelse kommer.

En av deltagarna berättade om hur han flyttat till en ny stad och startat en församling där. Han hade ingen försörjning utan litade på att Gud skulle ta hand om honom. När han kom dit hyrde han en lägenhet utan att veta hur han skulle betala hyran. Efter en vecka ringde en pastor som ville att han skulle komma till hans församling som lovsångsledare. Men han tackade nej och sa att han hade upplevt att Gud kallade honom att starta en ny församling. När pastorn frågade om han hade något underhåll så svarade han nej. Då lovade pastorn att hjälpa honom med pengar till hyran. Gud har varit trofast och försett honom med det som han behövt. Be gärna att flera ska våga ta steget att starta nya församlingar. Henrik och Anna betonade i sin undervisning vikten av att vara en efterföljare till Jesus så att andra kan följa det exemplet. Hur kallade Jesus sina första lärjungar, vad sa han till dem och vad förväntade han sig av dem? Sista passet utgick från Matteus 10:5-15 om när Jesus sänder ut sina lärjungar för första gången.

Tre frågor ställdes till deltagarna: 1. Vart kallar Gud dig att gå?2. Vad kallar han dig att göra?3. Hur ska du göra det?

Lärjungaträningen avslutades med en praktisk utmaning om hur var och en kan följa missionsbefallningen.

Deltagarna delade med sig av sina vittnesbörd om hur Gud använt dem på olika sätt med att nå ut med evangeliet. En berättade om hur han fått leda människor till tro, en annan om hur Gud kallat honom att nå sin by med evangeliet. En tredje talade om hur han genom att sälja almanackor med bibelord på, fått leda människor till tro. Utmaningen om att ta missionsbefallningen på allvar var syftet med den här resan. Så också att inspirera och förmedla ny kraft till att nå ut med evangeliet. Mission accomplished! Uppdrag slutfört!Henrik och Anna tackar för alla förböner.

Henrik Thornell

assam2 assam3 assam4

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission