24 provinser görs klara för Blitz Thailand 18!

Arbetet med att få se hela Thailand ta emot Kristus rusar vidare! I 2006 talade Gud om att alla provinserna där ska få höra och ta emot evangeliet under samma tid. Efter 10 år reste våra första 6 team ut. 2017 fördubblade vi antalet team och provinser. Resultat blev att det officiella antalet kristna i landet nu har ökat! Nya församlingar har planterats! Nationellt troende har fått nytt mod! 

I början av augusti ska nu hela 24 team träffas i Bangkok för ett kick-off möte. Därefter sprids vi ut i 24 provinser! Visionen håller nu på att bli en global rörelse; det anmäler sig nu team från nya nationer: Assam, Malaysien, Indonesien, Filippinerna, Singapore, Bhutan, utöver Norge och Sverige. Alla team blir uppblandade med nationala Thailändare – och detta är något av det starkaste och mest effektiva i den här visionen!

Situationen som väntar på oss där ute i Thailand ser ut så här: Thailand är verkligen leendets land, men medaljen har också en baksida; till exempel så finns det flera sexslavar än kristna i landet! Och många av dessa, över 40% av dem, är under 18 år! Barn ända ner till 3 års ålder blir utlånade från de olika provinserna till fiktiva firmor i storstäderna. De mycket fattiga föräldrarna tror att nu är deras barns framtid trygg. Sanningen är att väldigt många blir inlåsta i små skrubbar, och dörrarna öppnas bara när nya besökande ska förse sig av deras kroppar – och många av kunderna är från väst och från oss i Skandinavien!

Vi är skyldiga Thailand våra liv! Nu är det på tiden att du och jag kavlar upp ärmarna som aldrig förut och gör något åt den här situationen! John Piper uttalade en gång följande: ”Gå – ge – be, eller var olydig.” Ett av världens största onådda folkslag kommer i augusti få besök av 24 team, som på samma tidspunkt förmedlar evangeliets kraft i sjukhus, fängelser, torg, skolor och landsbyar. Du kan bli till ett stort bönesvar ibland ett av världens största onådda folkslag! Gå – ge – be! Kan du inte resa med i år, så är datumen för Blitz Thailand nästa år 25.juni – 1.juli. Boka det i din kalender. Följ med! Och så kan kan du ge. På det sätet ger du andra möjligheten att resa ned. Du kan be. En grundförutsättning för allt missionsarbete är bön! Tack för att du står med oss i insatsen för ett nått Thailand!

Dag T Heggset

img 0154

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission