En sår och en annan skördar

dsc 0026

Kampanjer är ett otroligt effektivt redskap i Guds enorma verktygslåda, som vi i Gå ut Mission har nåden att få använda. Vi ser i Bibeln hur både Jesus och sedan apostlarna samlade skaror för att predika och undervisa, inte minst på pingstdagen då 3000 kom till tro i Jerusalem! Genom kampanjer tränger sig evangeliet in på nya platser och vi ser varje år hur människor kommer till tro, låter sig döpas samt hur nya församlingar bildas på nya platser.

Under hösten 2017 upplevde jag vid flera tillfällen hur Gud konkret manade mig till att börja göra ännu mindre kampanjer på ännu mer onådda platser än tidigare. Jag såg mig själv stå på små, små scener, och ibland på ingen scen alls, och i synerna jag fick predikade jag evangeliet långt ut på landsbygden där endast ett fåtal människor bodde. Längre bort ifrån existerande kyrkor och där ingen tidigare förkunnat de glada nyheterna. Denna vision börjar nu sakta men säkert bli verklighet.

I månadsskiftet januari-februari i år reste jag (Daniel Bäckrud) och vår missionskoordinator Peter Ek till Assam, Indien för att genomföra det som skulle bli den första av dessa mindre kampanjer.

Vi började vår vistelse i Indien med 2 dagar i Meghalaya, en kristen delstat som gränsar till Assam. Där hade vi en konferens för kristna ungdomar. Dessa ungdomar växer upp i ett samhälle där alla kallar sig för kristna och de flesta av dem träffar aldrig en ickekristen människa under hela sin uppväxt. Vi undervisade dem om missionsbefallningen, uppmuntrade dem till att hitta sin kallelse i Guds rike och delade våra vittnesbörd med dem. Vi undervisade också om onådda folk och att det i deras eget land finns många som aldrig hört talas om Jesus. Flera av ungdomarna tog under dessa dagar viktiga personliga beslut som vi hoppas kommer leda till ett liv överlåtet åt Jesus! Vår bön är att de ska drabbas med en nöd för att nå ut till de delar av deras eget land som ännu är mer eller mindre onådda. Efter konferensen följde dessutom 16 av dem med oss till kampanjen.När det sedan kommer till kampanjen fick vi uppleva en hel del motstånd. Precis innan vi kom dit hade den nationalistiska och extremistiska hindu-organisationen ”RSS” haft en egen kampanj ca 3 mil ifrån platsen vi skulle till. Deras kampanj hade samlat ca 25 000 hinduer och de uppmuntrade dem till radikalisering emot andra religioner. Detta och mycket annat försvårade våra chanser att få det statliga tillstånd vi behövde för att genomföra kampanjen i en hinduisk by. Ibland blir det helt enkelt inte som man tänkt sig och vi fick istället ha kampanjen på ett fält utanför en kristen by. Mötena besöktes därför mestadels av kristna och drömmen om att få vara pionjär och predika för världens onådda folk, får leva vidare till kommande resor.

Däremot fanns åtminstone tre andra hinduiska byar inom höravstånd ifrån kampanjen. Vi hade så pass bra ljudanläggning att vi med säkerhet kan veta att invånarna i dessa byar har hört våra möten. De har alltså (om än ifrån distans) blivit inbjudna till att ta emot Jesus och dessutom blivit ledda i frälsningsbön. Vår bön som vi hoppas att du delar med oss, är att några (eller många) har suttit i sina hem och lyssnat till budskapet och i hemlighet tagit emot Jesus i sitt hjärta och att vi får möta dem i paradiset en dag.

I vanliga fall kan våra uppföljningsarbetare se och mäta skörden efter våra kampanjer med hjälp av uppföljningskorten. De får döpa människor som kommit till tro och de planterar nya församlingar. Denna gång kommer det inte vara lika enkelt för dem. Hinduerna kom inte till kampanjen och vi vet inget om vem som responderade utan vi får, som rubriken antyder, helt lita på vad Jesus säger i Joh. 4:37 ”en sår och en annan skördar”.

Jag vädjar därför till dig om förbön för dessa människor som hörde evangeliet ifrån högtalarna på långt avstånd. Be att de kommer i kontakt med någon troende, att de får tag i en bibel, blir undervisade och väljer att gå dopets väg. Inget är omöjligt för vår Herre! Dessutom fick vi förmånen att under dessa kampanjdagar undervisa ca 100 troende. Vi utmanade dem i efterföljelse och missionsbefallningen. Under gudstjänsten på söndagen kom ca 25 personer fram till förbön om kraft för att nå de onådda byar som finns i närområdet. Stå med oss i bön för dessa kristna som tagit stora beslut trots förföljelse och motstånd. Be att de ska ha framgång när de delar evangelium med byar och stammar runt omkring.

Daniel Bäckrud, evangelist

dsc 0064 dsc 0030 dsc 0037

 

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission