Vad händer Jonas?

Nu händer mycket i organisationen! Läs här en intervju med vår missionsdirektor:

Vad händer just nu i hjärtat på Gå ut missions föreståndare?

Just nu är det mycket som ska avslutas och summeras inför årets slut. Samtidigt jobbar jag med budget och planering inför nästa år. Under nästan 2 års tid har jag upplevt den Helige Andes maning om att be utifrån Hebreerbrevets 11e kapitel och 27e vers. Om att liksom få se det osynliga. Vi har tillsammans fått se så mycket ske i det fysiska under året som gått som Herren först har visat oss i det osynliga. Det är fortsatt den bön jag bär i mitt hjärta varje dag, nu också inför 2018.

 

Vad är dina bästa minnen från 2017?

På ett personligt plan var det när vår efterlängtade son kom till oss den 4 juli. Han är vårt löftesbarn enligt ett ord vi fick från Herren ett år tidigare när vi var i sorg efter ett dramatiskt missfall. Verksamhetsmässigt måste det vara när våra Pionjärelever från Guinea vittnar om hur Gud i ett av deras seminarier för pastorer har tänt en eld i pastorernas hjärtan att nå en onådd folkgrupp som vi i Gå ut mission har bett och arbetat i över ett år för att börja nå in i på allvar. Då grät jag också av glädje.

 

Kan du berätta om vad som händer i Gå ut mission?

Just nu står vi i en mycket expansiv fas med många nya satsningar in i för oss nya länder, nya sätt att arbeta, nya sammarbetspartners ute i fält och i Sverige, många nya medarbetare som ansluter sig till GO Team och att jag äntligen får en högerhand! Skratt. Jag gläder mig mycket över att vi i styrelsen tagit beslut om att anställa Peter Ek som ny missionkoordinator. Han kommer att jobba nära mig och ta många av de arbetsuppgifter jag hade innan jag tog över huvudledarskapet för organisationen. Redan i detta nummer av vårt nyhetsbrev kan man läsa mer om Peter. Vi kommer också att presentera flera andra nya medarbetare som redan synts i våra brev, de kommande månaderna.

 

Hur många länder satsas det på i det kommande året?

11-13 länder beroende på hur saker utvecklar sig.

 

Vad är GO team?

GO Team är en förkortning av Go Out Team och är namnet på Gå ut missions medarbetarnätverk för både anställda och ideellt engagerade. Allt sedan starten har de 5 tjänstegåvorna varit något som vi talat och undervisat mycket om i organisationen och hur de kan och ska samverka i missionen och församlingsgrundande. Ändå är det främst evangelistens gåva som tydligt profilerats. Gå ut mission är och förblir en starkt evangelistisk organisation. Det finns i vårt andliga DNA och en sådan smörjelse vilar över hela strukturen. Men jag har upplevt att Gud utmanat och uppmanat mig att på olika sätt skapa en plattform för den mångfald av gåvor vi redan har i organisationen. GO Team blir ett forum där jag hoppas att vi, ännu starkare ska kunna ta tillvara på de fem tjänstegåvornas distinkta särart i de personer och gåvor som bär på Gå ut missions värderingar och tydliga kallelse.

 

Hur kan man bli en del av GO Team?

Vi inbjuder alla som vill komma till Nässjö den 17e mars. Då kommer vi i samband med vårt årsmöte ha en Gå ut mission-dag där man kan få en inblick i vad det kan innebära att vara en del av GO Team. Sedan är det på individuell basis en dialog som förs med Gå ut missions ledning om man vill ställa sina gåvor till organisationens förfogande.

Vad är den största utmaningen i det nya året för Gå ut mission?Pengar. Vi tar en stort troskliv det här året, med fler missionssatsningar än på länge. Samtidigt så nyanställer vi en missionskoordinator för att möta utmaningarna i vårt ständigt växande missionsarbete och ökande medarbetarskara. Men jag skulle också vilja säga att en stor utmaning är att resa upp ett ännu starkare böneunderstöd. Vi har märkt av så mycket attacker av olika slag på medarbetare och deras familjer de senaste åren och detta tänker jag mycket på. Vi behöver fler som överlåter sig till regelbunden förbön för alla delar av vårt arbete både långt borta och hemma. Vi vet att bönens makt är stor och utan den som motor kommer vi inte långt.

Vad ser du fram emot 2018?

Att vi genom strategiska missionskampanjer ska nå in i fler helt onådda folkgrupper, så att minutvisaren flyttas fram på klockan som anger timmen då Jesus kommer tillbaka!

 

Vad gör dig mest stolt över att leda och vara en del av Gå ut mission?

Den genuina Jesuskärlek som genomsyrar alla medarbetare och totalöverlåtelse till att nå de onådda folken. Jag älskar att få stå i ett sammanhang där grundinställningen är att ingenting är omöjligt och där ständigt nya lärjungar tränas och människor förlöses till tjänst. Ett sammanhang där centrum är Jesus, vårt budskap alltid är korset och där samarbete med hela Kristi Kropp är en hederssak. Det är en stor förmån att få leda ett sådant arbete.

 

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission