Mission handlar om att fylla huset

Under en längre period har vad mission är på sina håll nästan omdefinerats så att dess ursprungliga betydelse och syfte helt är borttappat.  Holistisk mission är något som allt oftare poängteras i våra kyrkor. All missionsverksamhet måste se till hela människan. Det tror vi på i Gå ut mission. 

Det vi däremot ser mer och mer är att just detta uttryck används som en ursäkt för att inte längre predika evangeliet. Istället möter man enbart jordiska behov. Låt mig säga detta så tydligt jag kan; det man sysslar med då är inte längre mission. I bästa fall är det direkta uttryck för Guds kärlek med en ambition att någon gång också predika evangeliet. I värsta fall gärningar utifrån en humanistisk snällhetsreligion, som än behjärtansvärda, blir så missriktade att de aldrig kommer att förvandla liv bortom vår tillvaro här på jorden. I verklig mission kan vi inte mäta framgång på något annat sätt än att människor har förts till Kristi lydnad. Hur många människor som än har fått äta sig mätta ytterligare en dag, fått utbildning, kläder och arbete, rent vatten att dricka eller befriats från slaveri, så har vi ändå inte utfört det uppdrag Jesus gav sitt liv för att initiera – att erbjuda alla människor en upprättad relation med Skaparen. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Genom hela Gå ut missions 17-åriga historia har det i kölvattnet av vår verksamhet och som direkta initiativ från våra missionärer, startats skolor, barnhem, nöd och katastrofhjälp mm. Men det har aldrig varit vad vi lyft fram som vår verksamhet. Det har aldrig varit ett slutmål, ett kvitto på att vi bekänner oss till holistisk mission. Nej, under dessa 17 år har vi aldrig tummat på kärnverksamheten och det som Jesus direkt gett oss befallning om – att predika budskapet om korset, om frälsning för hela mänskligheten. Och på det har vi genom Guds nåd fått se rik frukt. I ljuset av korset och människors desperata behov av evangeliet till evigt liv, finns inget annat som är minst lika viktigt. I jämförelse måste allt engagemang för sådant som kanske är bra, men inte har bäring på det eviga, blekna. Jag vill från hjärtat uttrycka mitt tack till dig som står med oss och med ditt givande visar att det Jesus bad oss om, det är det viktigaste att utföra.

Julen är en givandets högtid. Också i år kommer nordbornas givmildhet visa sig hos rader av välgörenhetsorganisationer och kyrkligt initerade biståndsprojekt. Massa viktiga, bra och livsförbättrande saker för många människor. Men tänk om vi i år, julen 2018 också skulle ta fasta på att alla borrade brunnar, alla tegelstenar i skolbyggnader, alla kliniker och alfabetiseringsprojekt en dag, i ett nu kommer att gå upp i rök. Den dagen framför tronen är det bara en sak som räknas. Om själen är bärgad för evigheten. Det är mer dyrbart än allt och det borde få kosta mer än allt annat. Tack för din julgåva till den mission som ser till hela människan. Frälsning till ande, själ och kropp!

Jonas Andersson, missionsdirektor

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission