Kampanjrapport ASSAM

I april månad åkte Daniel Bäckrud från GO team ut till Assam tillsammans med Evangelist Daniel Smenes för att hålla en kampanj. Här följer Daniels rapport:

Det var jag och tre evangelister från Norge som var talarna på kampanjen med varsin kväll där vi predikade. På väg hem var vi alla fyra överens om att man kunde sammanfatta kampanjen i ett ord: Glädje. Det var så mycket glädje, i många bemärkelser! När vi kom till kampanjen redan första kvällen var folket i dans och vi fick haka på i deras steg. Skaran som var samlad vid kampanjen var så fylld av glädje från början till slut.

Vi hade kampanjen i en liten by på ca 1000 invånare i området Biswanath i Assam. Dock märktes inte det låga antalet invånare av på kampanjen eftersom folk hade gått flera kilometer för att komma dit. Jag nämnde tidigare att ledordet var glädje, och inte minst eftersom vi fick se förlorade barn till pappa Gud komma hem till sin far. Totalt samlade teamet in uppföljningskort från 2446 personer och alla dessa kontaktas sedan för uppföljning.

Glädje var också ordet när det kom till lovsång. Hinduerna som aldrig hört varken lovsång eller predikan tidigare, stod med sina färglada kläder och pricken i pannan och lovsjöng Gud med sträckta händer. Det var helt fantastiskt att få vara en del av!

Glädje var även ordet när det kom till helande och vittnesbörd.  Vi fick se Gud göra många under och tecken! En kvinna hade haft svåra allergiska besvär med utslag och eksem på kroppen vilka försvann helt. En liten flicka var dövstum men kunde efter bön för helande upprepa enkla ord i micken. En kille hade spastiska ryckningar i huvudet blev helt helad. En äldre man hade varit lam i 10 år men reste sig upp och gick under sista kvällen på kampanjen!

Detta var en speciell kampanj för mig på många sätt. Inte bara det att det alltid är fantastiskt att få se Guds rike gå framåt utan detta var även första gången jag jag höll i huvudpredikan en kampanjkväll. Tidigare har jag åkt med för att se och lära men nu fick jag agera själv på ett helt annat sätt. Det var underbart att få ta ett steg närmare mot det Gud kallat mig till, att predika evangeliet för de förlorade!

I höst åker jag och min hustru ut tre månader till Thailand, Sri Lanka och Assam i Indien för att undervisa, predika på kampanjer och besöka församlingar. Var gärna med och be för oss. Resan pågår från 27 september till den 25 november.

backrud

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission