Mission bland onådda folk

Vi vill slutföra missionsuppdraget

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
Matteusevangeliet 24:14

Vi tror att löftet om Jesus återkomst är direkt kopplat till att den kristna församlingen slutför uppdraget att presentera evangeliet och träna lärjungar bland varje folk, språk och stam. Detta är vår primära motivation till allt vi gör i organisationen. När Gud talade om att vi skulle starta Gå ut mission, gav han oss ett bibelord som har blivit vårt mandat och ursprunget till vårt namn:

Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.
Lukasevangeliet 14:23 (SFB98)

För oss innebär vägarna större sammanhang, städer och platser vi kan nå stora grupper av människor samtidigt. Andra gånger leds vi på stigar, till djungelområden, bergsmassiv, till jordens yttersta gräns. Då vi är fullt övertygade att alla människor kan bli räddade genom evangeliet, proklamerar vi det frimodigt överallt. Att enträget uppmana innebär för oss att vi inte ger upp efter första försöken. Vi tror Gud om att Han har en väg fram till människors hjärtan, även där det verkar stängt, fientligt eller mänskligt sett omöjligt. För Gud är allting möjligt.

Onådda folk

Vi vill nå dem som inte har hört om Jesus

Det finns flera definitioner på vad en onådd folkgrupp är. Ibland arbetar man med procentsatser och befolkningsmängd, men grundläggande handlar det om att om en folkgrupp saknar tillgång till Bibeln på sitt språk och det finns inte tillräckligt med troende och resurser för att nå resten av befolkningen, så räknas den som onådd. Om du går genom hela livet utan att ha möjlighet att höra om Jesus, så är sannolikheten stor att du del av en onådd folkgrupp. Det är här vi har vårt fokus.

Vår ambition är att rikta resurser dit de mest behövs. Det finns fortfarande folkgrupper där det aldrig – inte sedan korset – har funnits någon som har besökt dem för att dela budskapet om Jesus. Cirka 3000 folkgrupper räknas idag som onådda, och 330 större folkgrupper som ingen någonsin aktivt försökt nå. De här folkgrupperna finns spridda över hela jorden, men den stora majoriteten finns i 10/40-fönstret, ett geografiskt område mellan den 10:e och 40:e breddgraden, och som bland annat täcker Nordafrika, Indien och Sydostasien.

 

Hur vi arbetar

Så når vi så många som möjligt

Det finns olika verktyg som är rätt för varje plats, sammanhang och tid. Vårt främsta verktyg ända sedan starten är att hålla offentliga möten – kampanjer – för att nå så många som möjligt på en gång. Bibeln säger att tro kommer av predikan. Därför är våra kampanjer mycket avskalade. Vi bjuder in brett till stora centrala samlingsplatser och proklamerar evangeliet enkelt och tydligt. Då blir Guds kraft förlöst och människor får möta Jesus till frälsning, helande och befrielse. Det är ett bibliskt mönster. Vi ser att Jesus samlade stora folkskaror, predikade och botade sjuka, kastade ut onda andar och uppväckte döda.

Ett festivalmöte är fullt av glädje och till formen anpassat den kultur vi arbetar i. Men budskapet om Jesus är alltid i centrum, och överallt ser vi tusentals människors liv bli förvandlade, församlingar bli planterade och nya missionärer sändas vidare till fler onådda folkgrupper. Parallellt med kampanjmötena håller vi ofta seminarier för pastorer och ledare, och möter människor i byar, hem och caféer.

Ofta tar vi med oss team på kampanjerna. Om du eller din församling är intresserad av att nå en onådd folkgrupp så hör av dig till oss!

Jag vill följa med

Koppla in vår församling

Uppföljning

Frukt som består

Vi genomför inga kampanjer om vi inte har en klar strategi för uppföljning. Vi samlar in namn och kontaktuppgifter till de som har sökt frälsning. För att så många som möjligt ska bli lärjungatränade och få en kristen gemenskap, jobbar vi nära regionala kyrkor och församlingsgrundande rörelser. Hittills har vi sett över 2700 nya församlingar planteras som ett direkt resultat av vårt arbete.

 

Samarbete för större skörd

Fler når längre

Ibland upplever vi att det är Guds tid för ett större område eller land, och det finns fler möjligheter än vad en organisation kan klara av. Därför är vi stolt medlem av paraplyorganisationen Association of Campaign Evangelists (ACE).

ACE är internationell sammanslutning av evangelister och missionsorganisationer som håller kampanjer. Tillsammans arbetar vi strategiskt för att på kort tid nå stora grupper med evangeliet.

Läs vidare

De senaste inläggen

Fler inlägg