Ja i år kan du det! I Gå ut mission tränar och sänder vi missionärer till de onådda folken. Vi stöttar redan flera församlingsplanterare i Afrika och Asien, men vi behöver nu kraftigt öka insatsen och sända fler. I Sverige har vi flera medarbetare som är tränade, överlåtna, smorda av Gud och som vi arbetar för att bygga upp bärarlag kring så att de kan tjäna heltid.

I Assam i den nordöstra delen av Indien har vi sedan 2011 stöttat en grupp församlingsplanterare. Tillsammans gör de ett fantastiskt arbete med att träna lärjungar, starta församlingar och träna fler församlingsplanterare. Skörden är stor, men arbetarna är få sa Jesus i Luk 10:2, med den påföljande uppmaningen om att be om att fler skulle sändas ut. I Assam har vi länge känt att vi behöver utöka teamet, och sända fler. Vi har bett, och bönesvaret om arbetare har vi redan fått. Kommer kanske dina julklappar i år vara det bönesvar om medel att sända dem som vi fortfarande väntar på?

Vi har ett särskilt konto Plusgiro 54 97 73-0 upprättat för stöd till våra nationella missionärer. Där kan du ge en eller flera extra engångsgåvor i år som en julklapp till någon.  Dessa julklappar ger både julfrid till mottagaren och de onådda folk som äntligen får en missionär som når dem med fridens budskap om Jesus Kristus. HÄR kan du ladda ner ett gåvobevis och skriva ut.

Önskar du eller din församling mer information och konkreta förslag på hur ni kan vara med långsiktigt och stötta en missionär från Sverige eller på något av våra fält så hör av er. Skörden ÄR stor och vi HAR många villiga arbetare.

 

GE BORT EN MISSIONÄR I JULKLAPP

Plusgiro 54 97 73-0

Swish 123 113 74 05

Läs vidare

De senaste inläggen

Fler inlägg