Församlings­plantering

Strategisk expansion av Guds rike

En av våra prioriteringar är att plantera levande församlingar på de platser i Skandinavien och resten av Europa där det finns behov. Vår vision är att se dem förankras lokalt och att medlemmarna växer i antal och andlig mognad. Idag har vi flera församlingar i Sverige, som även är ett del av vårt supportnätverk.

 

Ett bibliskt uppdrag

Varför vi planterar nya kyrkor

Församlingen kallar Gud i sitt Ord bland annat för Sitt hus, Kristi kropp, Lamphållaren, Hemligheten, Levande stenar, Sanningens pelare och grundval. Församlingen är det som Jesus gav Sitt liv för och grundade här på jorden innan sin himmelsfärd. Det första som sker när den Helige Ande sedan faller över lärjungarna på pingstdagen i Jerusalem är att de grundar en församling. Församlingen är det viktigaste Gud gör på jorden. Det är igenom den Gud räddar världen. I församlingar utvecklas lärjungar. Lärjungar är människor som blivit födda på nytt och låter Jesus vara deras Herre. Hans vilja är deras lag. Det Jesus befaller sina lärjungar att göra är att gå ut i hela världen och göra nya lärjungar. I detta ligger en rörelse, en multiplikation där Jesus i förlängningen ber oss om att överallt grunda nya församlingar som gör nya lärjungar som grundar nya församlingar som gör… Paulus fick denna Guds hemlighet, församlingen uppenbarad för sig och är den kristna kyrkans tydligaste exempel på hur Gud vill att vi ska leva ut vårt lärjungaskap. När Paulus i de olika breven beskriver hur han genom Guds nåd fick se hela den då kända världen förvandlas genom att nya församlingar grundades överallt, använder han bilden av en växt som planteras medvetet av någon. Därför används uttrycket ”församlingsplantering”, och Paulus spinner vidare i den bilden och visar att olika människor har olika av Gud givna uppgifter för att se till att plantan växer. Någon planterar, någon vattnar, någon beskär, någon ger näring och omsorg.

 

2000 år av tillväxt

Historisk multiplikation

Den kristna kyrkans historia visar att i tider där kyrkan planterat många nya församlingar, medför detta till slut till att hela nationen, ibland en hel kontinent får föras till Gud genom en nationell väckelse. Men historien visar också att när man i tider har slutat att plantera nya församlingar så tilltar genast sekulariseringen och avkristningen av en nation eller kontinent, oavsett hur många och hur stora församlingar det finns. I Sverige har det under bara förra decenniet 2000-2010 lagts ner 500 församlingar, ungefär en i veckan.Därför har Gud lagt en tydlig kallelse över Gå ut mission om att i Kristi kropp verka för att nya församlingar planteras. I Afrika, Asien, Europa och då också självklart i Skandinavien. I organisationens internationella arbete har sedan starten flera tusen församlingar planterats av de samfunden som vi samarbetar med i våra kampanjer. I Europa finns vi med och inspirerar, stöttar ekonomiskt och coachar enskilda församlingsplanterare i en rad olika länder. I Danmark och Norge är vi tillsammans med lokala pingst-, missions- och baptistkyrkor med och bidrar till bildandet av nya församlingar. I Sverige samarbetar Gå ut mission aktivt på officiell nivå med Equmeniakyrkan, Pingströrelsen, Frälsningsarmén och EFS med grundandet av nya församlingar och träning av nya församlingsplanterare. För att träna lärjungar till församlingsplanterare och förkunnare driver Gå ut mission dels arbetet Ung Missionär för 15-20 åringar och folkhögskoleutbildningen PIONJÄR för 18-28 åringar, tillsammans med Team med uppdrag. För att kanalisera vuxna människors kallelse och gåvor till församlingsgrundande arbete nationellt och internationellt har vi erbjudandet att bli med i nätverket Go out team. Det finns ännu ingen plats på jorden med för många församlingar.

”På denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska inte få makt över den”
Matteusevangeliet 16:18

Läs vidare

De senaste inläggen

Fler inlägg