streams

Under årets Engage kan du välja mellan fem olika streams.
BIBELÖVERSÄTTNING – ONÅDDA FOLK – FÖRSAMLINGSPLANTERING
EVANGELISATION – FADER OCH HERRE
Varje stream varar under cirka 45 minuter och hålls två gånger under eftermiddagen.
Anmäl dej till de två streams du vill vara med, i den ordning du vill gå på dem.
OBS! Bibelöversättning varar 90 minuter, så väljer du den kan du inte välja någon ytterligare
Information om tider och platser ges under Missionsshowen.

Stream 1

Stream 2

sidfotEngage