förbön pastorskonferens Guinea

Historisk pastorskonferens i Guinea

Wow! Det är så det känns! Nu har vi änt­ligen varit i Västafrika igen och närmare bestämt Guinea. Trots att vi inte fysiskt lämnat Sverige så var vi verkligen där med våra älskade bröder och systrar. Över 200 pastorer och ledare från Gui­nea och några från Guinea Bissau samla­des för en historisk konferens under fyra dagar. Detta var den första konferensen vi genomfört av detta slag i landet där det lösa nätverk av ledare som finns kring vår nationelle ledare Oury, äntligen kun­nat mötas tillsammans. Initialt skulle det varit ännu fler personer med, men res­triktioner och nedstängda landsgränser satte en del käppar i hjulen.

En personlig uppmuntran var upptäck­ten att bland alla deltagarna så fanns fyra personer från den muslimska folkgrup­pen MANYA! Detta är en grupp som jag bett mycket för och vi under ett antal år på olika sätt jobbat för att nå in i. Som genom ett profetiskt misstag ”upptäckte” vi dem första gången när våra Pionjäre­lever kom in i en by befolkad av två et­niska grupper, vi kände bara till den ena, och fick dela evangeliet med dem! Att nu faktiskt ha troende från denna grupp re­presenterade på vår pastorskonferens fick det att sjunga lite extra i min ande.

Stämningen under konferensen präg­lades av både allvar och glädje. Redan dagen innan konferensen startade drab­bades en av de deltagande pastorerna av kraftiga magsmärtor och fördes till sjuk­hus. Dessvärre avled han bara timmar senare. Pastorerna var naturligtvis tagna och initialt bidrog det till en allvarsmättad stämning i konferensen. Men det var vack­ert att se hur Gud verkade med själavård, tröst och uppmuntran när pastorerna ändå samlades till de första mötena.

Profetiskt hade både Oury och vi talare från Sverige förberetts att tala in i deras liv och accentuerat av stundens allvar blev det starka samlingar där Gud upp­rättade och förlöste gåvor i de församla­de ledarna. Hungern efter Guds Ord och responsen var precis som om vi befunnit oss på plats och det var lätt att betjäna.

Många av dem uttryckte vid ett flertal tillfällen sin glädje och förvåning över att alla budskap gick i varandra utan att vi hade förberett det tillsammans. Bekräf­telsen av att Gud verkligen var med dem blev tydlig och förstärktes ytterligare genom de många personliga profetiska tilltal, andedop, befrielser och helanden som också skedde under dagarna. Vi är så tacksamma för allt det Gud gjorde dessa dagar och över det samarbete vi har med organisationen IBRA Media. IBRA var en av de parter som hjälpte oss att göra konferensen möjlig och med på sista undervisningspasset från Sverige var också deras Västafrikaansvarige Mar­cus Svedman med.

Marcus höll en uppskattad undervisning om att använda olika medier som redskap i att nå ut. Flera av pastorerna vittnade sedan om att visioner landat om radio­sändningar och hur de skulle kunna jobba med sociala medier för att nå nästa gene­ration i sitt land. När konferensen gick mot sitt slut avskildes två pastorer för tjänst och ytterligare nio missionärer sändes ut med förbön för församlingsplantering! Vem hade väl kunnat ana vilken rörelse Gud skulle sätta igång när jag första gången reste in i landet för över 12 år sedan?

Undertrycket i denna rörelse som går igenom olika samfundstillhörigheter är nöden och passionen att nå ut. Därför var jag inte ett dugg förvånad när pastorerna bad oss om att vara med och sponsra en utåtriktad kampanj de ville hålla själva varje kväll under konferensdagarna! Gud bekräf­tade detta initiativ med sitt välbehag flera veckor tidigare. Regeringen gav dem ett helt unikt tillstånd att genomföra dessa publika samlingar i ett land som för övrigt haft en hel del restriktioner under pandemin.

Varje kväll samlades människor och gensvarade till frälsning när Oury predi­kade evangeliet och varje kväll bekräfta­de Gud sitt Ord med under och tecken. Vi tackar Gud för att skörden bärgas och församlingar startas i allt fler folkgrupper i Guinea. Och jag riktar ett varmt tack till alla er som är med och gör vårt arbete där möjligt.

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission