Utmaningen som ligger framför

Gå ut mission klev rakt in i mitt liv 2004 när min son Jonas Andersson reste ut med dem på en kampanj i Pakistan. När Jonas kom hem skulle han ha en gudstjänst i en av Ölands små pingstförsamlingar. När de såg och hörde min son blev det tydligt för alla att han nog egentligen var kvar i Pakistan! Jag har medverkat som talare på deras konferens Equip och även haft en retreat för organisationens medarbetare samt även deltagit vid flera av deras årsmöten och den årliga konferensen Engage. Det som är det absolut största med Gå ut mission är deras självklara fokus på Jesus och de onådda folken. Även detta att de tränar upp unga missionärer är så stort och jag blir så glad när jag märker hur fort dessa unga i organisationen fångar upp de äldres fokus på just Jesus och de onådda! Dessa unga får lära sig hur man ber till Gud med en människa och hur man lär sig att lita på Gud genom livets olika svårigheter. 

Den största utmaningen för Gå ut mission ligger i att fortsätta med trohet gentemot uppdraget. Att fortsätta med kampanjer på platser dit ingen annan går och även om kampanjerna blir så knaggliga och små att man knappt kan skriva om det efteråt, så kommer troheten var direkt avgörande för organisationen. Alla andra behov som organisationen självklart också har är underordnade detta, att man fortsätter vara trogen uppdraget som man fått av Jesus. Kort sagt: Håll ut i att Gå ut! 

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission