Lärjungaträning i Pakistan

I februari hade vi en spännande kampanj i en liten by i Pakistan tillhörande den onådda folkgruppen Marwari. Sedan dess har vi haft flera TV-kampanjer med stor framgång i landet och där människor fått möta Jesus till frälsning och slutits till församlingsgemenskap som ett resultat. Den här kampanjen var speciell på flera sätt. Som vi tidigare rapporterat fanns där ingen kyrka och heller inte någon fast elektricitet eller internetförbindelse. Det var alltså inte någon liten satsning att genomföra en fullskalig kampanj, TV-sänd ifrån Sverige! Unik var den också då vi siktade in oss på specifikt en folkgrupp för att strategiskt över tid jobba för ett genombrott.

Så här drygt fyra månader efter kampanjen i en by med endast 300 fasta invånare (800-1000 personer också från omkringliggande Marwaribyar kom på mötena) så har nu två helt nya husförsamlingar startats! Från första dagen har vi en pastor på plats som vi stöttar för heltidstjänst och han gör ett fantastiskt arbete.

Redan nu har dop genomförts bland de nya troende och stora söndagsskolor har också startats upp. Det här är otroligt inspirerande rapporter där vi ser konkreta, mätbara resultat på satsningen. Men än har vi bara börjat, lärjungatränande tar tid och vi vill nå ännu fler Marwari. Många av människorna i den här folkgruppen har inte gått i skolan och kan inte läsa eller skriva. I dialog med våra vänner på Folk&Språk har kontakter tagits med de bibel-översättare som arbetat med att ta fram Nya testamentet på den specifika Marwaridialekten där vi jobbar. Under juni och juli månad kommer vi att ha en särskild insamlings-kampanj för att köpa in audiobiblar som vi ska dela ut till Marwarifamiljer som kommit till tro och som en ytterligare evangelisationssatsning in i nya områden. Visst är det fantastiskt med ny teknik som gör att också den som inte kan läsa ändå kan få Guds Ord på sitt språk. Fortsätt be med oss för Marwarifolket, bibel-satsningen och de nya församlingarna som växer fram där nu.

MARWARI

LAND: Pakistan

AFFINITETSGRUPP: Sydasiatiska folk

BEFOLKNING: 99.000

GLOBAL BEFOLKNING: 99.000

PRIMÄR RELIGION: hinduismen

PEOPLE CLUSTER: Rajasthan

SPRÅK: Marwari

EVANGELIETS FRAMSTEG:Engagerad men ännu inte nått

EVANGELISK KRISTENDOMS GLOBALA STATUS: Mindre än 2%

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission