Det händer i Guinea

I slutet av januari fick vi ett nödrop från Oury i Guinea. ”Kan ni skicka ett bidrag för inköp av mat?” Ett fängelse hade öppnat för möjligheten att få komma in och ge mat till de intagna som lider svårt av undernäring samt brist på mineraler och vitaminer. Oury sa att maten de får inte är tjänlig som föda för människor.

Visst ville vi vara med och hjälpa Oury att kunna göra detta och samtidigt få möjligheten att visa på Guds kärlek och dela de goda nyheterna. Oury samlade ihop ett team, köpte mat för de pengar som Gå Ut Mission skickade ner och åkte till fängelset. Vilken glädjedag det blev för fångarna, berättar Oury. De var så tacksamma för vår hjälp och samtidigt fick vi dela de goda nyheterna om Jesus. Sju fångar tog emot Jesus efter predikan. De fick även be för helande med många. De fick till och med be och lägga händerna på alla fångvaktare. Halleluja! Nu har vi fått inbjudan att komma tillbaka var tredje månad och fängelsedirektören har gett oss tillåtelse att bygga en liten pool inne i fängelset så att vi kan döpa dem som tar emot Jesus.
Jesus säger ju så här i slutet av Matteus kap 25:

”För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. … Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”

© 2020 All Rights Reserved Gå Ut Mission